Skip to content

Hajanky - Hajek Multi-Cache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplněny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 10/15/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

1. zastávka multi cache je nad vesnicí Hajánky - Hájek.
1st stop of the multi cache is above the village of Hajánky - Hájek.

Na souradnicích:
At coordinates:

N1 = 49° 22.142
E1 = 016° 28.614

najdete dutý parez s letterboxem. V letterboxu najdete hlavolam SUDOKU který, po jeho správném a úplném vyluštení, vám bude sloužit jako šifrovací mrížka která vás provede všemi zastávkami multi cache. V letterboxu je nekolik kopií prázdných SUDOKU nicméne by bylo lepší abyste si vzali s sebou vlastní papír a tužku a SUDOKU si opsali.

you will find a geo stump with a letterbox. In the letterbox there is a SUDOKU puzzle that will serve as a decrypting grid when you have solved it correctly and completely. It will guide you through all multi cache stages. There are a few blank copies but you are advised to copy the SUDOKU.

Prístup k první zastávce je bud z vesnice Hajánky - Hájek, kam se dostanete autem, dále pešky nebo na kole, nebo z kopce Stanovisko, kam se dostanete bud pešky nebo na kole z vesnice Železné. Trasa od 1. zastávky ke cache je asi 4,5 km dlouhá, po silnici, po poli nebo po lesní ceste. Lze ji celou projet na horském kole. Doporucujeme se v nekterých úsecích držet turistické znacky.

You can access the first stage either from the village of Hajánky - Hájek where you can drive by car and continue on foot or on bike from the village of Železné. The route from stage 1 to the cache is about 4.5 km on road, field or forest path. It can be reached on mountain bike. We recommend to stick to the tourist path in some stretches.

Po vyluštení SUDOKU si oznacte sloupce písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I a rádky císly 1 až 9 (jednicka je úplne nahore a devítka úplne dole).

After having finished the SUDOKU, mark the columns with letters A, B, C, D, E, F, G, H, I and lines with numbers 1 - 9 (one is on top, nine at the bottom).

Souradnice 2. zastávky urcíte takto:
Coordinates for stage 2 will be defined as follows:
N2 = 49° N1 + 0.0(B1)(E5) poslední císlo je 0
E2 = 016° E1 + 0.(B6)(D7)(G6) poslední císlo je 0

Zastávka 2 - Krížovatka.
Stage 2 - junction
Hlavní silnice spojuje 2 vesnice. Zapamatujte si název jedné z techto dvou vesnic, a to ten, který má více písmen.

The main road connects two villages. Remember the name, which is longer of the two.

Souradnice 3. zastávky urcíte takto:
Coordinates for stage 3 will be defined as follows:
Zemepisná šírka: Delší název vesnice napište do 9. rádku SUDOKU.

Lattitude: write the longer village name into line 9 of SUDOKU.

N3 = 49° N2 - 0.(S)(CH)0 poslední císlo je 0

Zemepisná délka: Delší název vesnice napište do
sloupecku "E" SUDOKU. Psáno smerem zdola nahoru.

Longitude: write the longer village name into column "E" in your SUDOKU. To be written from bottom up.

E3 = 016° E2 + 0.(C)(S)(I) poslední císlo je 6

Zastávka 3 - Drevená bouda. Pocet prken na dverích = Y.
Stage 3 - wooden shed. Number of planks on the door = Y.

Souradnice 4. zastávky urcíte takto:
Coordinates for stage 4 will be defined as follows:

N4 = 49° N3 + 1/Y*((D5).0(H9)(C5)) poslední císlo je 3
E4 = 016° E3 + 1/Y*((D7).(H3)(D1)(F7)) poslední císlo je 3

Zastávka 4 - Vzpomínka. Príjmení Elišky ze Skalicky napište do 7. rádku a puvodní krestní jméno Jihoslovana napište do 8. rádku SUDOKU.

Stage 4 - remembrance. Last name of "Eliška ze Skalicky" is to be written into line 7 and original first name of "Jihoslovan" into line 8 in your SUDOKU.

Souradnice Cache:
Cache coordinates:

Zemepisnou šírku odectete ze 7. rádku:
Subtract the lattitude from line 7:

N = 49° N4 + 0.(R)(U)(V) Poslední císlo je 1

Zemepisnou délku odectete z 8. rádku:
Subtract the longitude from line 8:

E = 016° E4 + 0.(T)(C)(B) Poslední císlo je 8

Additional Hints (Decrypt)

Pnpur anwqrgr cbq cnqyýz fgebzrz. Ubqar šgrfgí. Pnpur vf haqre n snyyra gerr. Tbbq yhpx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)