Skip to content

Bruntal Traditional Cache

This cache has been archived.

Moravian Reviewer: Archivace cache pro neaktivitu autora

Moravian Reviewer

Reviewer pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

More
Hidden : 10/23/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

pohodová keška, dobre ukrytá na Zámeckém námestí, v blízkosti zámku

Bruntál, založený moravským markrabetem Vladislavem Jindrichem pravdepodobne roku 1213, je z hlediska institucionálního nejstarším mestem na území nynejší Ceské republiky. Jak vyplývá z tzv. Unicovské listiny ceského krále Premysla I. Otakara z roku 1223, obdržel Bruntál deset let pred jejím vydáním jako vubec první obec v ceských zemích magdeburské mestské právo. Mesto proto bylo až do roku 1352 odvolací stolicí pro všechna mesta s magdeburským mestským právem založená na severní Morave, mezi jinými i pro královské mesto Olomouc. Duvodem jeho založení byla jednak nutnost zabezpecit severní hranici Moravy proti kolonizacním snahám vratislavského biskupství v témer liduprázdném území horského masivu Jeseníku, jednak rudné bohatství techto hor. Težba drahých kovu byla po dlouhou dobu hlavním zdrojem prosperity mesta. Tuto skutecnost odrážel i mestský znak - již jeho nejstarší vyobrazení na listine z roku 1287 obsahuje postavu horníka. Jako horní mesto byl Bruntál zemepanským majetkem - zprvu moravských markrabat, posléze opavských vévodu - a jako takový byl nadán radou výsad. Mesto, které bylo východiskem pro další kolonizaci širokého okolí, se stalo i centrem cechovní remeslné výroby a bylo i významným tržním strediskem s právem konat rocne ctyri jarmarky a týdenní trh. Jeho poloha na duležité spojnici severní Moravy se Slezskem vedla ke zrízení mýtní stanice, doložené k roku 1296.

Již od pocátku 15. století byl Bruntál správním centrem širší oblasti, z které se pocátkem 16. století konstituovalo svobodné panství Bruntál, patrící až do roku 1621 pánum z Vrbna. Význam Bruntálu, který jako rezidencní mesto byl renesancne prestaven, vyzvedly i pobyty panovníku – v roce 1515 hostil bratra ceského krále Vladislava II. Jagellonského polského krále Zikmunda, v roce 1577 císare Rudolfa II., v roce 1611 jeho bratra krále Matyáše, v roce 1620 “zimního krále” Fridricha Falckého.

Pokles významu okolních dolu od konce 16. století, pohromy tricetileté války v 17. století, morové epidemie a zhoubné požáry v 18. století prinesly mestu, které v roce 1621 získal jako belohorský konfiskát Rád nemeckých rytíru, pozvolný úpadek. Pres nesmírne težké pomery se v 18. století výrazne zmenila podoba mesta radou barokních staveb – mimo jiné byl prestaven zámek a poutní kostel na Uhlírském vrchu a byla postavena piaristická kolej s kostelem.

Nové období rozmachu mesta nastalo v souvislosti s rozvojem prumyslové, zejména textilní výroby. Již roku 1758 pracovala v Bruntále továrna na kuži, roku 1786 chemická továrna a roku 1807 založil Cyril Riedel továrnu na houne. V roce 1827 vznikla továrna na lnené a stolní zboží, roku 1828 továrna na lnené a bavlnené zboží a roku 1834 Plischkeho továrna na lnené a stolní výrobky. Další vlna rozvoje prumyslu v Bruntále, který byl již k roku 1850 nejvýznamnejším strediskem lnárského prumyslu v ceském Slezsku. následovala ve druhé polovine 19. století. Roku 1872 bylo mesto napojeno na železnicní trat Olomouc – Opava, v roce 1885 zde byla otevrena vubec první verejná nemocnice v ceském Slezsku. Ve meste vznikla rada škol – v roce 1866 remeslnicko-živnostenská škola, roku 1877 státní odborná škola tkalcovská a v roce 1871 bylo obnoveno gymnázium. Rozvíjející se mesto se v polovine 19. století stalo mestem okresním.

V letech 1918 - 1938 nastal další stavební rozvoj mesta, když bylo postaveno 480 nových budov a starší byly rekonstruovány. K nejvýraznejším stavbám té doby patrí budova arcibiskupského chlapeckého semináre a prestavba verejné nemocnice. V Bruntále se rovnež konstituovala aktivní ceská menšina, jejíž kulturní a spolecenský život se soustredil do pobocky Matice opavské pracující v Bruntále pod názvem Vzdelávací spolek Praded, do Sokola a do Svazu ceských turistu. V roce 1924 byla otevrena ceská materská škola, o rok pozdeji ceská obecná škola a v roce 1930 ceská meštanská škola. Od 30. let 20. století sílil nacionalismus u vetšiny nemeckých obyvatel mesta, které se stalo baštou Henleinovy Sudetonemecké strany. V ríjnu 1938 byl Bruntál obsazen vojsky nacistického Nemecka. Osvobozen byl Sovetskou armádou 7. kvetna 1945.

Po poválecném odsunu Nemcu byl Bruntál v letech 1945 – 1946 dosídlen ceským obyvatelstvem. V 50. letech 20. století se na jeho rozvoji negativne odrazila likvidace tradicního textilního prumyslu. Ve snaze nahradit úbytek pracovních príležitostí byly vybudovány nové závody – automobilové opravny CSAO, Lisovny nových hmot, Dakon, Drevosloh a Hydrometalurgický závod.

Additional Hints (Decrypt)

ilgáuav xázra mr míqxl, zrmv 7. n 8. fybhcrz cybgh an cenib bq mázrpxé oeáal

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)