Skip to content

<

Cesta pro Otylku / Otylkas way

A cache by Baluu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/28/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jedna se o docela dlouhou multicache, ktera vas provede okolim Krasne Lipy.

Trasa vede po naucne stezce Rudolfa Koglera a podle ukazatelu je dlouha vice nez 20 km (mne ukazala GPS po 6ti hodinach chuze 30 km). Ackoli se zda, ze by se dala absolvovat na kole, opak je pravdou - NEDA a ani NESMI. Na kole to opravdu nezkousejte. Kocarek, ci invalidni vozik bohuzel take neni mozne pouzit jako dopravni prostredek. V nekterych usecich je pruchod tak uzky, ze i s vetsim batohem budete mit problem.

Trasa zacina na uvedenych souradnicich na namesti v Krasne Lipe. Na tomto miste je i vhodne misto pro zaparkovani vaseho benzinoveho nebo naftoveho milacka, kterym prijede. Od rozcestniku na namesti vyrazte po cervene turisticke znacce smerem na jih, brzy objevite i znacku naucne stezky. Pokud zvolite cestu vlakem a podari se vam vystoupit na spravne zastavce, muzete si zacatek trochu zkratit a zacit u prvni informacni tabule, ktera je na souradnicich N 50 54.640 E 014 30.282. Prijdete tak ale o prilezitost posilnit se pred dlouhou cestou v cukrarne na namesti, nebo si nakoupit nejakou alkoholickou dobrotu na posilnenou ve "vinotece" v rohu namesti.

A ted jak ziskat souradnice kese. Je to snadne, staci projit celou trasu naucne stezky, pozorne cist text na infotabulich, pozorovat okoli a hlavne nezabloudit a nevynechat nekterou infotabuli. Potom jiz snadno spoctete souradnice N50 W,X E014 Y,Z.

W,X,Y a Z vypoctete takto:
W=C+B+L+M/5-N/5-P
X=2*(D+E+F+O+S)
Y=I-Q+3*T
Z=H*R-A/3-G-K-J

No a dalsi chybejici pismenka ziskate:
A: Kolik keru bylo vysazeno pri obnove krasnolipskeho mestskeho parku a lesoparku v letech 2004-2006?
B: O Karl Dittrichovi se pise na tabuli cislo?
C: Kdy byla zprovoznena puvodni stezka? Pro vypocet pouzijte jen poradovy den v mesici.
D: Kolik tonu umi zahrat dreveny xylofon?
E: Lesy maji spoustu skudcu z oblasti hmyzu, popisovani jsou na tabuli cislo?
F: V Krinici ziji vydry, jake ma cislo obrazek vydry na infotabuli popisujici zivocichy zde zijici?
G: Z drevniho popela se ziskavala potas, surovina pro vyrobu skla. Kde se o ni doctete? Pro vypocet nepouzivejte tabuli cislo 9.
H: Hrad Schonbuch byl vypalen roku?
I: Kolik je cislovanych infotabuli?
J: Na kolika tabulich je v textu zminovan rybnik OKO?
K: Kolika let se dozivaji netopyri najdete i na googlu, ale na ktere infotabuli se o tom pise?
L: Slovo KAVNA se vyskytuje na tabuli cislo?
M: V kterem roce byl zboren Dixuv mlyn?
N: Kdy zemrel loupeznik zminovany na jedne z infotabuli?
O: Dub letni je popsan na tabuli cislo?
P: Život lidi v piskovcich popisuje tabule cislo?
Q: Na ktere zastavce je popsana Rumburska zula?
R: Cestou potkate drevenou knihu s bylinami, kolik ma listu?
S: Trasa vede okolo geologicke mapy. Mapa neni celorocne pristupna, ale jakou plochu (m2) zabira na zahrade zjistite i z infotabule.
T: Na jedne z tabuli je popisovan cedic s krystalky amfibolu. Je tu ilustracni fotografie s minci. Jaka je hodnota mince?

Pokud budete cestou hledat prilezitost pro obcerstveni, mate nekolik prilezitosti, ale pozor nektere restaurace jsou zrusene, tak to radeji moc neodkladejte.

English version (under construction).
This is a little long multicache, which will walk you around Krasna Lipa.

The trail leads along the educational path Rudolf Kogler and it is more than 20 km long. The bike, stroller or wheelchair can not be used as a means of transport. In some sections of the passage is so narrow that it is a larger backpack, you will have a problem.

The trail begins at the specified coordinates on the square in Krasna Lipa. Here is the appropriate place for parking your car. From the directory in the square and let us attack the red marked trail to the south, will soon discover the brand and nature trails. If you travel by train, you may start close to the first information boards, which is at the coordinates N 50 54.640 E 014 30,282.

And now how to get coordinates cache. It's easy, just go through the whole route nature trail, carefully read the text on information boards, observe the surroundings and especially not to be missed information board. Then the calculate easily coordinates N50 W,X E014 Y,Z.

W, X, Y and Z calculated as follows:
W=C+B+L+M/5-N/5-P
X=2*(D+E+F+O+S)
Y=I-Q+3*T
Z=H*R-A/3-G-K-J

Where:
A: How many busches was planting in the reconstruction of the city park and park in the years 2004-2006?
B: About Karl Dittrichovi says on the board number?
C: When was the original operational trail? To calculate use the ordinal day of the month.
D: How many tones can play wooden xylophone?
E: Forests have a lot of insect pests in the field, are discussed on the board number?
F: In Krinice otters live, what is the number of otters in the picture information board describing the animals living here?
G: Wood ash is used to make potash, the raw material for the manufacture of glass. Where is it read? To calculate dont use the buard number 9.
H: Castle Schonbuch was burnt in?
I: How many informations board are there?
J: In how many signs are mentioned in the text pond eye?
K: How many years live bats is also on Google, but it is written on the board number?
L: The word KAVNA occurs on the board number?
M: In what year was demolished Dix mill?
N: When the bandit, referred in one of information board, died ?
O: The apr summer is described on the board number?
P: Living of the people in sandstones area describes number plate?
Q: Which stop is described Rumburk granite?
R: At the trip you will meet wooden book with herbs, how much is the sheets?
S: Trail leads around the geological maps. Map is not available year round, but the area (m2) occupies in the garden to see at information board.
T: At one of the board is described basalt with amphibole crystals. There is a photo illustration with a coin. What is the value of the coin?

If you look through the opportunity for refreshments, you have several opportunities, but be careful, some restaurants are repealed, so do not delay it much better.

Have a nice trip.

Additional Hints (Decrypt)

PM: uyrqrw i xberarpu cnermh
RA: frnepu va fghzc ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.