Skip to content

Decinsky Sneznik Traditional Cache

Hidden : 11/04/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Decínský Snežník - rozhledna a stolová hora

Rekonstrukce rozhledny

Rekonstrukce byla zapocata r. 2014, letos bude dokoncena. Budou opravovany vstupni a balkonove dvere, schodiste, balkony, budou odstraneny zelene, mechem a plisni napadene omitky a budou zhotoveny nove. Bude opravovan horni vystupni tubus vcetne dveri a horniho ochozu. Cena je 2 704 894 Kc.

Rozhledna je od 8.10. 2016 znovu otevrena!

Ve výšce 723 m.n.m. nad mestem Decínem, na nejvyšší stolové hore v zemi se nachází rozhledna Decínský Snežník, nesoucí stejného jména jako samotná stolová hora. Decínský Snežník Vás upoutá jak  svým okouzlujícím výhledem na Lužické hory a Cesko-Saské Švýcarsko, tak zejména pro své unikátní proudení vzduchu. Díky termickým stoupavým  proudum kolem stolové hory se zde mísí proudy vzduchu až od Severního more, pro jejichž blahodárné úcinky bývá toto místo nazýváno "Vetrné lázne".

Ackoliv stavba dnes funguje jako vyhlídkové místo a nosic anténních zarízení, její puvodní úcel byl úplne jiný. Vež totiž byla puvodne postavena za úcelem zememerických prací. Decínský Snežník, stolová hora 8 km severozápadne od Decína, totiž predstavoval pro Rakousko, Sasko a Prusko, jenž se na nové triangulaci dohodly, významný bod. První iniciativa v tomto smeru vzešla v roce 1862 od vídenského kartografického úradu, který žádal majitele zdejšího panství – hrabete Thuna – aby na temeni Snežníku bud vybudoval drevenou triangulacní vež nebo nechal vykácet les na vrcholu.

            Hrabe František Antonín Thun se rozhodl pro první variantu, ale místo jednoduché drevené konstrukce zacal v roce 1863 na Snežníku stavet honosnou kamennou vež podle projektu dráždanského architekta Hänela. Vež v sobe spojila nejen požadavky na geodetické práce, ale i na oko nejnárocnejšího estéta. Byla totiž ozdobena pseudogotickými prvky, které jsou patrné z okenních ríms, cimburí, lomených okenních oblouku apod. Pozoruhodné architektonické dílo bylo dokonceno v roce 1864 a kvuli její stavbe musel být otevren i nový lom. Náklady cinily témer 20 tis. zlatých.

            Svému puvodnímu úcelu – zememericství - sloužila vež jen krátce, a sice do vypuknutí prusko-rakouské války v roce 1866. Presto její další využití bylo celkem nasnade vzhledem k tehdejšímu rozvoji turistického ruchu na Decínsku. Zájem návštevníku byl dokonce tak velký, že již rok po dokoncení rozhledny nechala správa lesu pro turisty postavit boudu s možností obcerstvení. Mezi významnými hosty byli napr. saský král Albert, vévoda Jirí s vévodkyní Marií ze Saska. V roce 1799 sem (tedy ješte pred stavbou veže) zavítal císar Josef II.

            Zajímavostí je bezesporu první úspešné provedení zachycení signálu berlínské televizní stanice na našem území, který na rozhledne v roce 1936 provedl decínský profesor Färber.

 Autem se dostanete 1,5 km pod rozhledu do vsi Snežník,  kde naleznete placené parkovište. Dále je možný pouze peší výstup po zpevnené ceste až na vrchol hory, kde se mužete  obcerstvit v restauraci ci bufetu. Od rozhledny se po cervené znacce dostanete pres útulné odpocívadlo Konská hlava až do Decína.

Counter

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] ir fxáyr, ivm uvag [EN] va ebpx, frr uvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)