Skip to content

Sjögared Subterranean Traditional Cache

Hidden : 11/05/2006
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Töllsjögrottorna eller Sjögaredsgrottorna är ett system av grottor som bildas av stenblock i en klyfta i Sjögaredsbergen. Den längsta grottan lär vara ca 300m lång, vilket placerar den på plats 24 bland Sveriges längsta grottor. Denna cache är placerad i en grotta som inte är förbunden med de längsta, men ändå en värdig utmaning som kräver planering, samarbete och en del utrustning. Koordinaterna leder till grottöppningen. Därefter är det ett antal meter att klättra/krypa/åla sig innan man når den grotta där cachen ligger, och man måste passera ett par mycket trånga passager. Väl framme vid cachen finns det dock gott om utrymme att vända. Cachen är inte gömd så om du hittar rätt grotta kommer du att hitta cachen.

Om du inte har prövat grottkrypning tidigare är Töllsjögrottorna ett utmärkt ställe att börja, men sätt säkerheten främst!

Regel nr 1: Gå inte in i en grotta om du är ensam. Det måste alltid finnas någon utanför som kan kalla på hjälp, och någon som är med inne i grottan som kan hjälpa dig om du fastnar, skadar dig eller inte hittar ut. Gå inte "en liten bit till".
Regel nr 2: Ha alltid minst tre lampor med dig. Minst en bör vara en pannlampa. Diodlampor är att föredra då glödtråden lätt går av i en lampa som har varit tänd länge.
Regel nr 3: Använd ett snöre för att hitta vägen tillbaka. Kom ihåg att det som ser ut som den självklara vägen på vägen in inte kommer att göra det när du är på väg tillbaka.

Läs mer på www.speleo.se

The Töllsjö/Sjögared caves consist of a number of caves formed by rocks in a chasm in the Sjögared Mountains. The longest cave is said to be around 990 feet long which makes it the 24th longest cave in Sweden. The cache is situated in a cave which is not connected to the longest, but still a challenge that will need planning, cooperation and some equipment. The coordinates show the cave entrance. After that you will need to climb/crawl quite a few metres before reaching the cave where the cache is hidden, and you will have to squeeze through a couple of very narrow passages. At the cache there is room enough to turn around. In the actual cave, the cache is not hidden so if you find the right cave you will find the cache.

If you have not been crawling in caves before, the Töllsjö Caves is an excellent place to start, but remember to put safety first!

Rule#1: Never enter a cave alone. There should always be someone on the outside who can call for help and someone in the cave who can help you if you get stuck, injured or lost. Do not "just go a couple of metres more" if you are alone.
Rule#2: Bring at least 3 different sources of light.
Rule#3: Use a cord to help you find your way back. What seems like an obvious route from one direction will not be obvious from the opposite direction.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre ra znffn fgra Haqre n ybg bs fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)