Skip to Content

This cache has been archived.

Opi_CZ: Dneska jsem vyrazil s novou krabickou - že ji nekde v okolí puvodního finále upíchnu...
Bohužel - daleké širké okolí je zavrené, zapáskované, všude stavenište. Kam se muže, tam nebylo žádné pekné místo.

Cas této krabicky se naplnil. Odesílám ji k vecnému odpocinku, myslím, že si to zaslouží a že její existence byla príjemná.
Díky všem, kterí ji našli.

More
<

Vivat VUT

A cache by Opi_CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache dedicated to students of Technical University in Brno
Keš venovaná soucasným, bývalým i budoucím studentum VUT v Brne (a nejen jim)

Krabicka opet v provozu.
POZOR - došlo ke zmene výpoctu souradnic a hodnoty C !!

Tato multi vás zavede k jednotlivým fakultám Vysokého ucení technického v Brne (cili VUT).

Vysoké ucení technické v Brne je nejstarší brnenská vysoká škola. Její pocátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brne vzniklo nemecko-ceské technické ucilište.

Ceská vysoká škola technická v Brne byla slavnostne otevrena v listopadu r.1899. Ctyrclenný profesorský sbor zahájil prednášky pro 37 rádných a 13 mimorádných studentu v oboru stavebního inženýrství. Jako druhý byl v r.1900 otevren odbor strojního inženýrství, následoval odbor kulturního inženýrství - meliorace a vodní stavby , elektroinženýrství a chemické inženýrství, po 1.svetové válce také architektura a další odbory.

Zlom v rozvoji vysoké školy znamenala 2.svetová válka, kdy byla škola uzavrena. V r.1945 byla cinnost školy obnovena v predválecné podobe a názvu. Od r.1956 se škola stává Vysokým ucením technickým v Brne a dochází k jejímu výraznému rozvoji.

Stage 1: Nový rektorát VUT
N1 = 49°12,095
E1 = 16°36,182

Nove opravená budova, uvedená do provozu v r. 2001. Sídlo nejvyššího vedení školy, knihovny. V hale, vzniklé zastrešením vnitrního dvora, vzniklo místo, kde probíhají oficiální akce školy, koncerty, výstavy…

Obejdete školu zprava (dostanete se na ulici Antonínská). Zde spocítejte pocet oken v nejnizsi rade po celé strane budovy. Dostanete sudé císlo A.

Stage 2: Fakulta Elektrotechniky a komunikacních technologií
N2 = 49°11,890
E2 = 16°35.617

Puvodní rektorát VUT, a jedna z jejích nejstarších budov. Nyní zde sídlí cást FEKT (jako jediná je roztahaná po celém Brne) a ústav jazyku.

V míste, kde stojíte, vidíte bustu známé osoby, prof. Ing. Dr. Victora Kaplana, který zde (dle nápisu na podstavci) v letech XXXX-YY prišel na svou, nyní již svetoznámou, Kaplanovu turbínu.

Ctyrciferné císlo B získáte odectením roku YY od roku XXXX.

Další cásti fakulty sdílí budovy s jinými fakultami – podnikatelskou, chemickou a strojírenskou, v areálu Pod Palackým vrchem, kam se ješte ve svém putování dostaneme.

Stage 3: Fakulta architektury
N3 = 49°11,205
E3 = 16°35.640

První rocník otevren v ak. roce 1919/1920. Za hospodárské krize hrozilo brnenské škole architektury nebezpecí, že zanikne. Zrušení školy bylo však díky úsilí profesorského sboru, studentu a podpore verejnosti zažehnáno.
V roce 1945 došlo k obnove brnenské techniky se samostatným odborem architektury a pozemního stavitelství. V roce 1951 byla fakulta architektury a pozemního stavitelství zaclenena do nove vytvorené Vysoké školy stavitelství (VŠS).

V polovine sedmdesátých let byla zvažována prospešnost studia architektury v rámci jednotné fakulty stavební. Sloucením fakult nebylo dosaženo ocekávaného zkvalitnení výuky oboru architektury a stavby mest, nebot nebyly dostatecne respektovány specifické potreby výchovy architektu.

Proto byla v roce 1976 vyclenením ze stavení fakulty ustanovena samostatná fakulta architektury se studijním oborem architektura a územní plánování.

Ke získání císla C opet nemusíte daleko. Vydejte se podél budovy školy smerem od križovatky (máte tedy školu po pravé ruce) a hned na zacátku je pomerne nove instalována pametní deska jednoho z velkých ceských skladatelu, který v budove pusobil. Kolik let C zde tento skladatel pusobil?

Stage 4: Fakulta výtvarných umení
N4 = 49°11,195
E4 = 16°35.277

O zrízení výtvarné akademie na Morave usilovaly zdejší umelecké kruhy již od pocátku 18. století. Po mnoha bezvýsledných pokusech se podarilo až v ríjnu 1992 založit na Fakulte architektury VUT Ústav výtvarných umení,který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umení, jež zahájila cinnost 1.1. 1993.

Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zamerení predstavuje zatím jediný prípad svého druhu v Ceské republice. Také s ohledem na to byla utvárena její oborová skladba, vyznacující se výrazným zastoupením disciplin, které svým charakterem a využíváním nejnovejších technologií smerují ke spojení umení s technikou.

Císlem D se pro vás stane sudý pocet hrotu na cerné kované bráne.

Stage 5: Fakulta stavební
N5 = 49°12,401
E5 = 16°35.555

Historie FAST úzce souvisí s historií Vysokého ucení technického - nejstarší brnenské vysoké školy. Pocátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brne vzniklo nemecko-ceské technické ucilište. Ceská vysoká škola technická byla zrízena císarem Františkem Josefem I. v roce 1899 a jejím prvním oborem byl práve stavební obor.

Souradnice ukazují k hlavnímu vchodu. Abyste zjistili potrebné, obejdete budovu až do ulicky, která vede za fakultou (ul. Žižkova) a dojdete k zadnímu vchodu do školy. Kousek nad vchodem je E predmetu, které tam pri stavbe budovy rozhodne nebyly.

Stage 6: Fakulta informacních technologií
N6 = 49°13,590
E6 = 16°35.760

Fakulta informacních technologií VUT v Brne byla založena 1.1.2002 na základe Ústavu informatiky a výpocetní techniky FEI VUT v Brne. Ústav informatiky a výpocetní techniky (ÚIVT) vznikl na Fakulte elektrotechnické VUT v roce 1964 pod názvem Katedra samocinných pocítacu. V roce 1990 byla katedra prejmenována na Katedru informatiky a výpocetní techniky a v roce 1992 na Ústav informatiky a výpocetní techniky.

Fakulta sídlí v areálu bývalého kláštera Kartuziánského rádu (pozdeji kadetní školy), který je již léta v kompletní rekonstrukci.

Na protejší strane silnice, na míste bývalého pivovaru vyrostly nové moderní budovy FIT, kde jsou laboratore, pracovny apod.

Jak má celý komplex vypadat po rekonstrukci mužete shlédnout na http://www.fit.vutbr.cz/news/vrb1/.cs.windows-1250

Císlem F, které vás posune kousek k vysnenému cíli – kešce – je sudý pocet stríbritých závesných svetel nad rampou a pološinou vedoucí do nové budovy fakulty.

A nyní hurá do proslulého „areálu (nyní moderne zvaného kampus) Pod Palackého vrchem“

Stage 7: Fakulta chemická
N7 = 49°13,870
E7 = 16°34.685

Fakulta chemická VUT v Brne navazuje od roku 1992 svou cinností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brne, zahájenou zrízením chemického odboru Ceské vysoké školy technické v listopadu 1911 a prerušenou v roce 1951 premenou brnenské techniky na vojenskou Technickou akademii.

Pocátecní rozvoj fakulty po roce 1992 probíhal za podpory brnenské chemické komunity a zvlášte ve spolupráci s chemickým odborem PrF MU v Brne, která tak vrátila chemické fakulte její pomoc, kterou poskytla chemickým oborum po zrízení Masarykovy univerzity v r. 1919. V roce 1994 se fakulta úspešne podrobila druhé akreditaci spolecne s chemicko-technologickými fakultami v CR.

Císlem G je pocet schodu, které vedou k hlavnímu vchodu fakulty

Stage 8: Fakulta strojního inženýrství
N8 = 49°13,494
E8 = 16°34.599

Vznik i vývoj školy i fakulty z hlediska historie nebyl jednoduchý. Podle výnosu ministerstva kultu a vyucování ze dne 26. zárí 1899 císlo 2082/m.k.v. rácilo Jeho cís. a král. Apoštolské Velicenstvo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. zárí 1899 zrízení ceské vysoké školy technické v Brne nejmilostiveji schváliti. Dne 1. listopadu 1899 otevre se tudíž 1. rocník odboru stavitelského inženýrství pri této vysoké škole ... . Tímto císar a král František Josef I. povolil Morave první a až do roku 1918 také jedinou ceskou vysokou školu.

Byla tak dovršena dlouholetá snaha ceských a moravských intelektuálu vytvorit na Morave zázemí pro rozvoj vzdelanosti a kultury. V roce 1900 byl otevren odbor strojírenský. Predválecný rozvoj školy tragicky uzavrel 17. listopad 1939. Tehdy a potom v padesátých letech prožívala škola nejtežší období své existence. V roce 1956 zacala škola pracovat pod názvem Vysoké ucení technické v Brne a v roce 1958 byla tehdejší fakulta energetická rozdelena na fakultu strojní a elektrotechnickou.

Stojíte u vedlejšího vchodu. Po pravé ruce máte produkt strojaru – turbínu. Prejdete pred hlavní vchod výškové budovy, a když budete stát pred ním, uvidíte H kamer, hlídající prostor.

Stage 9: Fakulta podnikatelská
N9 = 49°13,855
E9 = 16°34.374

Fakulta podnikatelská vznikla oddelením od fakulty strojního inženýrství. S touto také dlouho sdílela výškovou budovu. Od r. 2003 má fakulta konecne vlastí prostory v nove zrekonstruované budove vzniklé prestavbou bývalé menzy.

Císlo I získáte spocítáním lavicek kolem odpadkového koše, které jsou v rožku naproti vchodu na fakultu, kam byli vytlaceni školní kuráci.

VUT melo svou fakultu ješte ve Zlíne, která se ovšem také odštepila a stala se základem Univerzity Tomáše Bati. … tam dnes ale nepojedeme

Stage 10: Final stage aneb pohledte na Zed úspechu

Finální krabicka se nachází na souradnicích
N10 = 49°13,X
E10 = 16°34.Y

X = B – E*H*A*D – E*G*A – (C+D+I)+G+1
Y = B – D*G*I – C*I + F – (H+F)/2 - G/3

Z techto míst máte výhled na „Zed úspechu“, která prežila i výrazné stavební zmeny, které probehly za ní. Na této zdi se zvecnily již generace úspešných absolventu VUT.
„Zvecnení“ je práve na jeden rok, po kterém místa prebírají absolventi cerství.

Vzhledem k menícímu se okolí se finálka nekolikrát stehovala – a nyní už je výhled na zed úspechu z vetší dálky než puvodne
Casem možná nebude vubec. Nu uvidíme.

Pro odlov si s sebou vemte šroubovák s maximální šírkou plochy 0,5 cm!!!!
Krabicku nijak nepacte a neotvírejte násilím, at dlouho vydrží!!!


Gratuluji k nalezení kešky, kterou venuji všem minulým, stávajícím i budoucím studentum VUT v Brne.

Veškeré informace byly prevzaty z webu VUT v Brne (www.vutbr.cz) a webu jednotlivých fakult.

Additional Hints (Decrypt)

Bmanprab ybtrz TP

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.