Skip to content

de Lommelse Sahara EarthCache

Hidden : 11/15/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

de Lommelse Sahara, desert in Belgium

On Januari 31st 2008 the assignment of this EarthCache has been extended, due to more strict requirements of EarthCaches.

Nederlands

Deze earthcache is mooi te combineren met multicache GCC675 "De Sahara van Lommel (ja, België heeft er ook een)" van TomPetLegend.

"Water en stuivend zand: Lommelse Sahara Woestijn in Belgïe.
De Lommelse Sahara heeft haar naam te danken aan de voedselarme zandgrond waarop het ligt. Vroeger maakte dit gebied deel uit van een groot heide- en stuifzandgebied dat een groot deel van noord-Limburg bedekte. Het gebied is met name bekend om de zuiverheid van het zand, dat in grote hoeveelheden werd gebruikt in de ....industrie. Door afgravingen ten behoeve van de ....industrie, bebouwing, landbouw en industrie is het grote heide- en stuifzandgebied versnipperd geraakt. Wat over is gebleven is nog steeds zeer uniek.

Water wordt Land.
Door de zandwinning tot de jaren tachtig zijn drie grote, diepe, voedselarme vijvers ontstaan. De verdroging in de Lommelse Sahara is er de oorzaak van dat de waterbodems van de vijvers droogvallen. Hierdoor krijgen kruiden en later struiken en bomen de kans zich in dit deel te ontwikkelen. Op deze manier ontstaat op natuurlijke wijze een zogenaamd pioniersbos. De vijvers zijn voor veel dieren een geschikt foerageergebied. In combinatie met oeverbegroeiing bieden ze veel vogels voldoende bescherming om te broeden."


English

This earthcache can be combined with multicache GCC675 "The Sahara of Lommel (yes, Belgium has one too)" by TomPetLegend.

"Water and drifting sand, Lommelse Sahara, desert in Belgium.
The Lommelse Sahara got her name from the poor sandy soil on which it is located. In the past this area was part of drifting sand and moorland, which covered a big part of Norhern Limburg. This area is well known for the purity of its sand. This sand was used in large quantities for the ..... industry. By quarry of sand for the ..... industry, building houses, agriculture and other industry, the drifting sand and moorland got fragmented. What is left over is still very unique.

Water becomes land.
By the quarry of sand until the eighties, three large, deep, poor ponds originated. The dehydration of the Lommelse Sahara causes the ponds to dry out. Therefor the herbs, shrubs and trees slowly get the change to develop. And so a new wood arises in a natural way. These ponds are a suitable forage area for many animals. In combination with the vegitation of the banks they give a lot of birds enough protection to breed."


To log this EarthCache:


Foto: Maak op het coordinaat dat bovenaan deze pagina staat een foto van jezelf met je GPS en "de Lommelse Sahara" en voeg deze bij je log.
Opdracht: Als voorwaarde om deze earthcache te mogen loggen moet je een e-mail sturen aan de makers van deze cache met het antwoord op de volgende informatie: "Loop naar N51°14.988' E005°17.557'. Hier vindt je een informatiebord over de Lommelse Sahara.
A. Voor welke industrie werd het pure zand gebruikt dat je vindt in de Lommelse Sahara?
B. Geef 3 van de 4 Latijnse namen van (water)vogels die in dit gebied voorkomen en die op het bord genoemd staan."
Indien de e-mail niet goedgekeurd is, wordt de log verwijderd.

LOGS MET EEN VERKEERDE FOTO OF LOGS VAN MENSEN DIE EEN FOUT ANTWOORD OP DE VRAAG GEMAILD HEBBEN WORDEN DIRECT VERWIJDERD!!!


Picture: Go to the coordinates on top of this page and take a photo of yourself with your GPS and "de Lommelse Sahara". Add this picture to the log.
Assignment: For logging this earthcache you are required to send an e-mail to the makers of this cache which contains the following: "Goto N51°14.988' E005°17.557'. Here you'll find an information sign about the Lommelse Sahara.
A. For which product was the pure sand, which can be found in the Lommelse Sahara, used?
B. Give 3 of the 4 Latin names of (water)birds that live in this area and are named on the sign."
If an e-mail is found to be incorrect the log will be deleted.

LOGS WITH A WRONG PICTURE OR LOGS FROM PEOPLE THAT E-MAILED INCORRECT ANSWERS TO THE QUESTION ARE REMOVED IMMEDIATELY!!!


Additional Hints (No hints available.)