Skip to content

Putik's hill earthcache EarthCache

Hidden : 12/04/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

First Earthcache in Slovakia. Volcanic feauture. Prvá Earthcache na Slovensku. Vulkanický výtvor.

If you are not a geologist, you will think it is just an ordinary hill. However, for a geologist it is a very interesting and an uniqe place. It is the youngest volcano in Slovakia.
It become extict 100,000 - 150,000 years ago. It is a basalt stratovulcano. It is a parth the final period of vulcanism in Carpathians. It is not big, but well unimpaired. You can find here a lot of volcanic bombs.The north and east side of the volcanic crater still has its original elevated edge. The spilling lava flows went westward all the way to the river "Hron". Lava barricaded a small valley under the north side of the hill. It made a lake with a depth of probably more than 20m. On the south side of the hill you can find an uniqe creation - volcanic cave. The cave was excavated with volcanic-exhalation proceses of basalt aglomerates. Do not entry because you could fall into a chasm. The stack is deeper than 25 meters!

Access:
Through the village "Tekovská Breznica" alng major road. At the and of the road, near the hayloft, turn to the right on the concrete pannel road.

How do you log this Earthcache?
To log this earthcache you have to:
1. Take photo of you or your GPS on top of the hill in the crater.
2. Take photo of any volcanic bomb and write to log how big is it.

Ak nie ste geolog, budete si mysliet, že je to len taký obycajný kopec. Ale pozornému oku sa tu hned cosi nepozdáva. Skutocne to nie je obycajné miesto. Ste totiž na najmladšej sopke na Slovensku.
Vyhasla "len" pred 100 až 150 tisíc rokmi. Predstavuje finálnu fázu vulkanizmu v Karpatoch. Tomu zodpovedá aj jeho stavba - cadice a cadicové tufy. Stratovulkán nie je velký, ale zato dobre zachovaný. Dajú sa tu nájst dobre vyvinuté sopecné bomby. Severná a východná strana krátera má pôvodný vyvýšený okraj. Vytekajúca láva sa vylievala smerom na západ až do rieky Hron. Láva zatarasila malú dolinku pod severným svahom vulkánu a vytvorila tak jazero s hlbkou presahujúcou 20 metrov. Na južnej strane kopca môžete nájst unikátny výtvor - vulkanickú jaskynu. Tá bola vytvorená vulkanicko-exhalacnými procesmi v cadicových aglomerátoch. Nevstupujte do jaskyne, pretože sa v nej nachádza viac než 25 metrov hlboký komín, do ktorého sa dá lahko spadnút.

Prístup:
Po hlavnej ceste až na koniec dediny Tekovská Breznica. Na konci cesty pri družstve zabocte doprava popri senníku na panelovú cestu.

Ako zalogovat túto virtuálnu Earthcache?
Musíte poslat k logu:
1. fotku seba alebo svojho GPS v krátere sopky
2. fotku vulkanickej bomby a napísat jej rozmery

Legendy

Additional Hints (No hints available.)