Skip to content

Emauzy Traditional Cache

Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Národní kulturní památka kláster benediktinu u chrámu Panny Marie a slovanských patronu zvaný Na Slovanech ci Emauzy

Kláster s chrámem Panny Marie a slovanských patronu zalozil pro rád slovanských benediktinu v roce 1347 císar Karel IV. (1346-78) v souvislosti s plánovaným zahájením výstavby Nového Mesta prazského o rok pozdeji, ale neméne podstatná prícina spocívala v Karlove snaze o obnovení slovanské církevní vzdelanosti v Cechách, jejíz centrem by se stal práve nový kláster. Ten se také za zivota císare tesil jeho mimorádné prízni. Výstavba ve slohu vrcholné gotiky probíhala pomerne rychle a v roce 1372 byl konvent vysvecen. Jméno Emauzy získal podle kapitoly z Evangelia, popisující setkání Jezíse Krista s ucedníky v Emauzích, která se cetla práve v den vysvecení. Konvent se vemi rychle stal rovnez významnou kulturní institucí, proslulou skriptoriem, z nehoz vycházely knihy vynikající úrovne, proslulé svými iluminacemi. Neméne proslulou se stala fresková výzdoba ambitu na motivy Starého a Nového zákona. Pozornosti se tesila také zdejsí skola. Behem husitských válek nastala paradoxní situace, kdy se z konventu stal de facto jediný utrakvistický reholní dum v Cechách a tento stav trval az do roku 1589. Materiální potreby zabezpecovala obec Nového Mesta prazského. Na pocátku 17. století se stal konvent opet katolickým, v roce 1611 jej vydrancovala pasovská vojska a v roce 1636 dostali spanelstí benediktini z klástera v Montserratu, kdyz slovanská komunita získala náhradou budovu bývalé premonstrátské koleje a chrám sv. Mikuláse na Starém Meste. Po celé 17. a v 1. pol. 18. století pak probíhaly úpravy exteriéru i interiéru ve slohu raného a vrcholného baroka a v letech 1766-69 dostaly konventní budovy pozdne barokní fasády, patrne podle projektu J. J. Wircha. Po josefínských reformách kláster znacne zchudl a v 19. století mu hrozil zánik, ponevadz se mu nedarilo získávat novice. Tuto skutecnost zmenili az benediktini prísné observance z Beuronu v Nemecku, kterí prevzali konvent v roce 1880 a do roku 1890 provedli duslednou regotizaci celého objektu v intencích rádových pravidel, která kladla duraz na jednoduchost az strohost. V roce 1919 byla nemecká komunita z Ceskoslovenské republiky vyhostena, kláster vlastnila krátce hudební konzervator, ale v roce 1920 se beuronstí benediktini vrátili, obnovili slovanskou liturgii a v letech 1929-30 iniciovali podle projektu arch. B. Hypsmana novodobou úpravu cásti areálu na jihozápad od chrámu. 14. 2.1945 zasáhl kláster nálet anglo-amerických letadel a bomby vázne poskodily chrám a klenby konventu. V roce 1950 byl kláster zestátnen, v letech 1953-54 doslo podle projektu B. Hacara k obnovení kleneb a v letech 1965-68 probehla podle projektu F. M. Cerného rekonstrukce chrámu. Oba realizované projekty, ac predstavují prístupy v duchu modernismu, patrí k tem setrným, ctícím puvodního ducha stavby. V soucasné dobe kláster opet vlastní rád benediktinu.

Do rozlehlého komplexu klástera nálezí predevsím konventní chrám, na jih od nej polozená budova staré, puvodní, kvadratury, na západ od ní polozené budovy z 1. pol. 19. a z 30. let 20. století, soustredené kolem obdélného dvora, a kaple sv. Kosmy a Damiána. Dvoupatrová budova staré kvadratury ze 14. století byla nicive zasazena náletem a jako puvodní se zachovalo pouze prízemí a zdivo 1. patra, které je u východního krídla zcásti opukové a zcásti cihlové. Vnejsí fasády vinikají svou strohostí, na západním prucelí se nachází mozaika sv. Josefa od J. Foerstera z roku 1910. Dvorním prucelím dominují po obvodu prízemi trojdílná lomená okna krízové chodby a operné pilíre.

V prízemí hlavní budovy si ambit zachoval puvodní gotickou krízovou zebrovou klenbu a díky výzdobe, tvorené cyklem nástenných fresek na motivy Starého a Nového zákona z 60. let 14. století, se jedná o nejcennejsí cást klástera. Dochované malby predstavují pouze cást puvodního poctu a za významné inspirátory lze povazovat samotného císare a arcibiskupa prazského Arnosta z Pardubic. Fresky charkterizuje forma tzv. biblického paralelismu, kdy novozákonní scéne v horním poli odpovídají dve starozákonní scény v poli dolním. Tvurci celého díla nálezí do okruhu dílny Mistra emauzského cyklu, dále se objevují jména M. Wurmsera ze Strasburku, a Mistra Oswalda. Dalsím pozoruhodným prostorem je císarská kaple s gotickou krízovou zebrovou klenbou, jejíz steny zdobí malby na biblické motivy a svetcu z období po roce 1880, z puvodní výzdoby se dochovala cást ostení gotického portálu s namalovaným znakem ceského lva a rísské orlice. Zaujme rovnez refektár, klenutý rane barokní klenbou, zdobenou stukováním a malbami opatských znaku v kartusích. Mimo konventní budovu se pak nachází kaple sv. Kosmy a Damiána, jejíz rane barokní klenbu zdobí rovnez stukování.Emauzy (Slovany Abbey) - Benedictine monastery, originally of the Old Slavonic, since the 19th cent. of beuron rites. Founded by Charles IV. in 1347. All that survives are the capitular hall, imperial chapel and cloisters with mural paintings the valuable works of the Bohemian High Gothic art. The monastery buildings as well as the church of Our Lady, St. Jeronyme and St. Slavonic Patrons were damaged during an air-raid on 14 February 1945. During the renovation in 1957-69 two ultra-modern concrete spires were erected (Arch. F. M. Cerný) in the place of former towers. The liittle church of St. Cosmas and St. Damian, originally) the parish church of the Podskalí settlement, is a part of the monastery complex.Hledejte "magnetickou" krabicku od filmu prímo v areálu Emauzského klástera. Cache je umístena na velmi frekventovaném míste, budte prosím extrémne opatrní pri jejím vyzvedávání i ukládání. Cache je umístena nedaleko vchodu do areálu a proto doporucujeme odlov pouze o víkendech nebo v pracovních dnech od 18:00 hodiny vecerní do 8:00 hodiny ranní (kdy není vchod strezen). Nehledejte cache na spinavých a jinak nepríjemných místech.

Look for classical, but magnetic film canister placed directly in Abbey area. Cache vicinity is really frequently visited place, so be extremely careful if retrieving and returning the cache. The locality is practicaly muggleless and geocaching-friendly only between 6 PM - 8 AM and during weekends.
Additional Hints (Decrypt)

[CZ] zabub gnohyrx fr wzral ehmalpu vafgvghpv [ENG] znal gnoyrf jvgu anzrf bs pbzcnavrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)