Skip to content

Call from Zoetermeer to Komorany! Multi-cache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Met vriendelijke groet,
GeoGuy
Groundspeak Volunteer Geocache Reviewer

More
Hidden : 01/03/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vandaag 08-08-2011 enkele noodoplossingen toegepast. In het gebied is hard gewerkt waardoor er een compleet energie huisje, brugje en sloot zijn verdwenen.
De nederlandse tekst klopt wel, de engelse en Tsjechische niet meer.

Our thanks to Geocacher prospektor from Czechia for the collaborate and the great assistance he gave to me by making the cache

Parking: N 52.02.854 / E 004.27.592 (50 meter)

We verzoeken iedereen met klem om in het engels te loggen, onze Tjechische medecachers lezen graag de verslagen van onze kant. Stevige wandelschoenen kunnen erg handig zijn, op de soms modderige wegen. Zeker in het winterjaargetijde of met regen. De cache heeft de toestemming van de boswachter van staatsbosbeheer. Er wordt van de deelnemers verwacht zich aan de regels te houden die gelden in deze natuur.

Dutch

Deze multi cache is alleen te doen met de samenwerking van een ander Geocaching team, het ene team doet de route in Nederland (Zoetermeer) en het andere team doet de route in Tsjechie, ten zuiden van Praag. De cache in Tsjechie (GCZXZK) heet Call from Komorany to Zoetermeer!. Het maakt niet uit of een Nederlands teams of een Tjechisch team de route in Tsjechie loopt. Het is echter wel belangrijk dat beide teams op hetzelfde tijdstip beginnen en met elkaar in verbinding kunnen komen d.m.v. een gsm. Het team dat in Tjsjechie loopt, heeft de gegevens nodig voor A ,B ,C ,D ,E ,F. Deze gegevens worden door het team in Nederland verzameld en via bijvoorbeeld sms naar het team in Tsjechie gestuurd. Het team dat in Nederland loopt, heeft de gegevens nodig voor U , V, W , X , Y , Z. Deze worden verzameld door het team in Tsjechie en via gsm opgestuurd.
- Het nederlandse team vind A bij waypoint 1 en stuurt dat op naar het team in Tsjechie.
- Het Tsjechisch team vind U bij waypoint 1 en stuurt dat op naar het team in Nederland.
- Het team in Nederland gebruikt U om de coordinaten voor WP 2 uit te rekenen.
- Het team in Tsjechie gebruikt A om de coordinaten uit te rekenen voor WP 2
- En dan zo verder

De afstanden tussen de Waypoints zijn bijna gelijk, zodat er nooit lang gewacht hoeft te worden, er van uitgaan dat de loopsnelheid gelijk is.

Beide routes zijn ongeveer even lang, zo’n 3,6 miles oftewel een kleine 7 km.

THE ROUTE
1.) N 52.02.913 E 004.27.620 . Boven je hoofd zie je rijen met horizontale metalen platen. A is het aantal horizontale platen dat in één rij zit. Zend A naar Tsjechië
controle: A bestaat uit twee cijfers en is deelbaar door 2

2.) Je ontvang U vanuit Tsjechië. Voor het Noord coordinaat tel je (U + 25) erbij op. Voor het oost coordinaat trek je ((U*22) + 11) eraf. Bij een boom vind je een kokertje. Hierin zit het B getal. Stuur dit naar Tsjechie

3.) Je ontvangt V uit Tsjechië. Bij Noord trek je (V - 24) er van af en bij Oost trek je ((V*17) + 12) er van af. Hier stond een informatie bord. Deze is helaas verdwenen. Nu moet je aan de rechterkant van de brug, bij de eerste witte poot zoeken. Dit is C. Stuur C naar Tsjechië.
controle: C is deelbaar door 50

4.) Je ontvangt W uit Tsjechië. Trek (W+63) van Noord af en trek (W*7) van Oost af. De kortste weg is verleidelijk, maar niet echt handig. Ik zou eerst nog even mijn weg vervolgen tot een bocht.
D is vier plus het aantal boomstammen die op de grond in een cirkel liggen. Stuur D naar Tsjechië.
Controle: D is deelbaar door 5

5.) Je ontvangt X uit Tsjechië. Trek ((X*62) + 3) af van Noord en tel bij Oost ((X*80) + 1) op. Bij de boom links (van het pad af) , vind je E. Ook dit is een flimkokertje
Controle: E is deelbaar door 6

6.) Je ontvangt Y vanuit Tsjechië. Trek ((Y*11) + 22) van Noord af en tel ((Y*17) + 1) bij Oost op.
F = Het aantal hoge bomen (10 meter) + aantal bank(en) + 10

Controle : F is deelbaar door 13

7.) En nu naar de cache. Je ontvang Z uit Tsjechie
Tel ((U + V + W + X + Y + Z) * 4) + 24 bij Noord op
Tel ((U + V + W + X + Y + Z) * 3) + 158 bij Oost op.

De cache is een munitie kistje

[Cz]
Tato multicache vyzaduje spolupraci dvou geocacherskych tymu, jednoho v Cesku a jednoho v Nizozemi jdouciho po trase multicache Call from Komorany Zoetermeer!, GCZXZK na jiznim konci Prahy. Nezalezi na tom, jestli do Ceska vyslete sveho kamarada nebo jestli ke spolupraci zlakate ceskeho geocachera. Dulezite je vypravit se na lov ve stejny okamzik a mit moznost spojeni, napr. pomoci SMS.
Cesky tym potrebuje k postupu hodnoty A, B, C, D, E, F, ktere zjistuje na sve trase nizozemsky tym a nizozemsky tym potrebuje od ceskeho tymu ziskat hodnoty U, V, W, X, Y, Z. Takze napr.: • holandsky tym zjisti na stanovisti 1 udaj A a sdeli jej ceskemu tymu, • cesky tym zjisti na stanovisti 1 udaj U a sdeli jej holandskemu tymu,
• cesky tym pouzije A pro vypocet souradnic stanoviste 2,
• holandsky tym pouzije U pro vypocet souradnic stanoviste 2
• atd.

Jednotlive useky ceske i holandske trasy by mely zabrat priblizne podobny cas (pri podobne rychlosti chuze), takze tymy by na sebe na kazdem stanovisti mely cekat jen minimalne (to je predpoklad, realita muze byt jina).

Cela trasa meri cca 5,8 km takze celkovy cisty cas presunu muze byt 1h 10 minut.

Kes je plnohodnotna regular o objemu asi tak 3,7 l.

Logy na web se prosim snazte psat anglicky, at je mohou cist vsichni ucastnici.

TRASA
1.) N 52.02.913 E 004.27.620. Podivejte se nahoru a na spodni strane mostovky uvidite vodorovne betonove desky v radach. A je pocet vodorovnych betonovych desek v jedne rade. Poslete A do Ceska.
Kontrola: A je sude dvouciferne cislo.

2.) Z Ceska obdrzite hodnotu U. Prictete (U + 25) k severni souradnici a od vychodni souradnice odectete ((U * 22) + 11). Na moste najdete cedulku. Nad pismeny BI je 5ciferne cislo. B je ciferny soucet tohoto cisla. Poslete B do Ceska.
Kontrola: puvodni 5ciferne cislo obsahuje dve cislice 8.

3.) Z Ceska obdrzite hodnotu V. Od severni souradnice odectete (V - 24) a od vychodni souradnice odectete ((V * 17) + 12). Zjistete, jakou plochu ma prirodni vodni nadrz. C je plocha udana ve ctverecnich kilometrech. Poslete C do Ceska.
Kontrola: C je delitelne 50.

4.) Z Ceska obdrzite hodnotu W. Od severni souradnice odectete (W + 63) a od vychodni souradnice odectete (W * 7). D je pocet “oken”. Poslete D do Ceska.
Kontrola: D je delitelne 5.

5.) Z Ceska obdrzite hodnotu X. Od severni souradnice odectete ((X * 62)
+ 3) a k vychodni souradnici prictete ((X * 80) + 1). Spocitejte stromy
na prave i leve strane cesty z tohoto mista k dalsimu rozcesti (40 metru). Pocet stromu po obou stranach cesty je E. Poslete E do Ceska.
Kontrola: E je delitelne 6.

6.) Z Ceska obdrzite hodnotu Y.
Od severni souradnice odectete ((Y*11) + 22) a k vychodni souradnici prictete ((Y * 17) + 1). Zde najdete datum, z ktereho vas bude zajimat rok. F je ciferny soucet roku. Poslete F do Ceska.
Kontrola: streda and F je cislo delitelne 13.

7.) Z Ceska obdrzite hodnotu Z.
K severni souradnici prictete (((U + V + W + X + Y + Z) * 4) + 24).
K vychodni souradnici prictete (((U + V + W + X + Y + Z) * 3) + 158).

[En]
We are thankful for the collaboration and help from geocacher Prospektor from Czechia The cache is approved by the forester. Respect the rules.

This multi-cache requires the collaboration of two geocaching teams, one in Netherlands, the other one in Czechia hunting the multicache Call from Komorany to Zoetermeer!, GCZXZK.at the very south edge of Prague. It does not matter if you dispatch your friend to Czechia or ask a Czech geocacher to collaborate with you. However, it is critical that you be in place at the same time and be in connection, e.g. via SMS. The Czech team needs to have the data A, B, C, D, E, F, which will be collected the Dutch team and the Dutch team needs to receive the data U, V, W, X, Y, Z from the Czech team. So e.g.: • the Dutch team will find figure A in Stage 1 and give it to the Czech team, • the Czech team will find figure U in Stage 1 and give it to the Dutch team, • the Czech team will use A to caclulate the coordinates of Stage 2, • the Dutch team will use U to caclulate the coordinates of Stage 2 • and so forth.

The respective stages of Czech and Dutch routes are supposed to take similar time (if the walking speeds are similar), so the teams should not be waiting for each other long (this is the theory and „your mileage may vary“).

The entire route in Czechia is about 3.6 miles long, so the total net walking time may be 1 hour 10 minutes.

The cache is a full-sized regular of about 0.8 gallon (BR).

Please write you web logs in English so that all the participants can read them.

THE ROUTE
1.) N 52.02.913 E 004.27.620 . Look upwards and you see under the bridge horizontal concrete plates in rows. A is the number of horizontal concrete plates in one row. Send A to Czechia
Check: A is a two digit number and divisible by two

2.) You receive U from Czechia. Add (U + 25) by North and subtract
((U * 22) + 11) from East.
On the bridge you find a sticker. Above the letters BI you find a number of 5 digits. B is the sum of the 5 numbers. Send B to Czechia.
Check: B- In the original number of 5 digits, there are two 8.

3.) You receive V from Czechia. Subtract (V - 24) by North and subtract
((V * 17) + 12) from east.
Here you find out how big this watery nature reserve is. It’s written in square km. This is C. Send C to Czechia.
Check: C is divisible by 50

4.) You receive W from the Czechia. Subtract (W + 63) from North and subtract (W * 7 ) from East.
How many “windows” do you count here. This is D. Send D to Czechia.
Check: D is divisible by 5

5.) You receive X from Czechia. Subtract ((X * 62) + 3) from North and add ((X * 80) + 1) by East. From this point to the next crossroad (40 meters) you see trees left and right of the path standing opposite each other. Count all the trees on both side of the path. This is E. Send E to Czechia. Check : E is divisible by 6

6.) You receive Y from Czechia.
Subtract ((Y*11) + 22) from North and add ((Y * 17) + 1) by East.
F = number of high trees ( 10 meters)+ number of bench(es)+ 10

Check : the number is divisible by 13

7.) You receive Z from Czechia.
Add (((U + V + W + X + Y + Z) * 4) + 24) by North
Add (((U + V + W + X + Y + Z) * 3) + 158) by East

Additional Hints (No hints available.)