Skip to Content

2010 Saman Geocoin #1 Juni Fosfor Coin fon Šaman

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Junior86 Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, 19 December 2010
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB3X5NQ to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Tento coin byl první, který jsem kdy měl v osobním vlastnictví. Dal mi jej brácha Srbak89 k Vánocům. není ve sbírce, ale pouštět z ruky, jej také nebudu, logujte jej prosím jen logem Discovered. Díky.

Jeho úkol je cestovat s ownerem kamkoli se hne, většinou jej u sebe totiž má.

Málo se to ví, ale fosforeskující věci, pro mě mají velkou citovou důležitost!

Moc děkuji geobratrovi za pěkný dárek!

About This Item

Junifosfosforcoin

Fosfor je nekovový prvek, vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin. V nich se běžně setkáváme s fosforem v mocenství P+5, ale existují sloučeniny, v nichž se fosfor vyskytuje v mocenství P-3 (fosfidyfosforitany), P+3 i P+4.

Elementární fosfor se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích – bílý, červený a černý fosfor.

Bílý fosfor

Molekula bílého fosforu

Bílý fosfor je tvořen z molekul P4, které jsou příčinou jeho vysoké reaktivity. Je to měkká látka nažloutlé barvy (někdy se proto označuje jako žlutý fosfor), kterou lze krájet nožem; je značně jedovatý a na vzduchu samovznětlivý. Ve tmě jeho páry fosforeskují, protože dochází k oxidaci par vzdušným kyslíkem, při které vydává světlo. Mnohými látkami se fosforescence zeslabuje. Pro dlouhodobější uchovávání musí být ponořen ve vodě, která brání jeho samovolnému vzplanutí. Je nerozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští v sirouhlíku CS2. Bílý fosfor je velmi reaktivní látka, která se již za pokojové teploty slučuje s mnoha prvky a látkami. V teplém roztoku hydroxidu draselného KOH se rozpouští za vzniku dihydrogenfosforečnanu draselného KH2PO4fosforovodíku neboli fosfanu PH3. Kovy, které se snadno redukují (především ušlechtilé kovy), vylučuje fosfor z jejich sloučenin a zčásti s nimi tvoří fosfidy, které jsou rovněž jedovaté.

Červený fosfor

Molekula červeného fosforu

Červený fosfor vzniká zahřátím bílého fosforu v inertním prostředí na 250 °C v uzavřené nádobě. Tato přeměna probíhá i za normálních podmínek působením světla, ale velmi pomalu. Červený fosfor nesvětélkuje, je na vzduchu neomezeně stálý, není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech (není rozpustný ve vodě ani v sirouhlíku), má teplotu tání 597 °C, není jedovatý a s většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách. Reaktivnější než červený fosfor je světle červený fosfor, který je jemně rozptýlenou formou červeného fosforu. Tento fosfor vzniká varem bílého fosforu s bromidem fosforitým, rozpouští se v roztocích hydroxidů a vytěsňuje některé kovy z roztoků jejich sloučenin.

Červený fosfor má polymerní strukturu a vyskytuje se ve čtyřech modifikacích (např. fialový fosfor). Fialový fosfor má hustotu o něco vyšší než čistý červený fosfor a připravuje se krystalizací z roztaveného olova. Při zahřívání se mění v bílý fosfor.[zdroj?]

Černý fosfor

Molekula černého fosforu

Černý fosfor je velmi stálý a svými fyzikálními vlastnostmi připomíná spíše kovy. Má kovový lesk, je tepelně i elektricky dobře vodivý a má vrstvenou polymerní strukturu. Svými chemickými vlastnosti se velmi podobá červenému fosforu, ale na vlhkém vzduchu se oxiduje rychleji. Vzniká zahříváním červeného fosforu pod tlakem za teploty přes 400 °C nebo zahříváním bílého fosforu za teploty 200 °C a tlaku 12 000 atmosfér nebo pohodlněji zahříváním bílého fosforu za teploty 380 °C a přítomnosti jemně rozptýlené kovové rtuti. Ze všech tří modifikací je černý fosfor do teploty 550 °C termodynamicky nejstabilnější modifikací.

Zdroj - wikipedie

Gallery Images related to #1 Juni Fosfor Coin fon Šaman

View 1 Gallery Image

Tracking History (28039mi) View Map

Visited 04/08/2019 Junior86 took it to Stistko + 3.4.2004 Středočeský kraj, Czechia - 37.76 miles  Visit Log
Discovered It 02/08/2019 Team-WS discovered it   Visit Log

All diese feinen TBs, Coins, T-Shirts, Autos, Hunde, Menschen,
und was man noch immer so mit einem Code versehen kann, haben wir ich auf unseren Touren entdecken und bestaunen dürfen. Wir danken für´s zeigen und reisen lassen

Discovered It 01/05/2019 e-katerina discovered it   Visit Log

Viděno na eventu Skautův dřevník VIII, díky za ukázku a přeji spoustu bezpečných kilometrů :)

Discovered It 11/26/2018 mykšovák discovered it   Visit Log

Díky za ukázku viděno teď o víkendu na mega evntu v Praze.

Discovered It 11/25/2018 Šachíno discovered it   Visit Log

Spatřeno na megaeventu Gazpacho 2018 v Praze. Díky :-)

Discovered It 11/25/2018 geopart discovered it   Visit Log

Spatřen na megaeventu Den polévky gazpacho 2018. Díky za sdílení.

Discovered It 11/24/2018 LAKET discovered it   Visit Log

Viděn na mega eventu Den polévky gazpacho 2018/Gazpacho soup day 2018.
Spotted on mega event Den polévky gazpacho 2018/Gazpacho soup day 2018

Discovered It 11/24/2018 MCUO discovered it   Visit Log

Viděn na Den polévky gazpacho 2018/Gazpacho soup day 2018, díky za ukázku

Discovered It 11/24/2018 MikroG43 discovered it   Visit Log

Viděn na polívkovém Megaeventu v Praze. Díky za ukázku.

Discovered It 11/24/2018 MikroG43 discovered it   Visit Log

Viděn na polívkovým MegaEventu v Praze. Díky za ukázku.

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page