Skip to content

2010 Saman Geocoin #1 Juni Fosfor Coin fon Šaman

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to #1 Juni Fosfor Coin fon Šaman Print Info Sheet
Owner:
Junior86 Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, 19 December 2010
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB3X5NQ to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Tento coin byl první, který jsem kdy měl v osobním vlastnictví. Dal mi jej brácha Srbak89 k Vánocům. není ve sbírce, ale pouštět z ruky, jej také nebudu, logujte jej prosím jen logem Discovered. Díky.

Jeho úkol je cestovat s ownerem kamkoli se hne, většinou jej u sebe totiž má.

Málo se to ví, ale fosforeskující věci, pro mě mají velkou citovou důležitost!

Moc děkuji geobratrovi za pěkný dárek!

About This Item

Junifosfosforcoin

Fosfor je nekovový prvek, vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin. V nich se běžně setkáváme s fosforem v mocenství P+5, ale existují sloučeniny, v nichž se fosfor vyskytuje v mocenství P-3 (fosfidyfosforitany), P+3 i P+4.

Elementární fosfor se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích – bílý, červený a černý fosfor.

Bílý fosfor

Molekula bílého fosforu

Bílý fosfor je tvořen z molekul P4, které jsou příčinou jeho vysoké reaktivity. Je to měkká látka nažloutlé barvy (někdy se proto označuje jako žlutý fosfor), kterou lze krájet nožem; je značně jedovatý a na vzduchu samovznětlivý. Ve tmě jeho páry fosforeskují, protože dochází k oxidaci par vzdušným kyslíkem, při které vydává světlo. Mnohými látkami se fosforescence zeslabuje. Pro dlouhodobější uchovávání musí být ponořen ve vodě, která brání jeho samovolnému vzplanutí. Je nerozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští v sirouhlíku CS2. Bílý fosfor je velmi reaktivní látka, která se již za pokojové teploty slučuje s mnoha prvky a látkami. V teplém roztoku hydroxidu draselného KOH se rozpouští za vzniku dihydrogenfosforečnanu draselného KH2PO4fosforovodíku neboli fosfanu PH3. Kovy, které se snadno redukují (především ušlechtilé kovy), vylučuje fosfor z jejich sloučenin a zčásti s nimi tvoří fosfidy, které jsou rovněž jedovaté.

Červený fosfor

Molekula červeného fosforu

Červený fosfor vzniká zahřátím bílého fosforu v inertním prostředí na 250 °C v uzavřené nádobě. Tato přeměna probíhá i za normálních podmínek působením světla, ale velmi pomalu. Červený fosfor nesvětélkuje, je na vzduchu neomezeně stálý, není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech (není rozpustný ve vodě ani v sirouhlíku), má teplotu tání 597 °C, není jedovatý a s většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách. Reaktivnější než červený fosfor je světle červený fosfor, který je jemně rozptýlenou formou červeného fosforu. Tento fosfor vzniká varem bílého fosforu s bromidem fosforitým, rozpouští se v roztocích hydroxidů a vytěsňuje některé kovy z roztoků jejich sloučenin.

Červený fosfor má polymerní strukturu a vyskytuje se ve čtyřech modifikacích (např. fialový fosfor). Fialový fosfor má hustotu o něco vyšší než čistý červený fosfor a připravuje se krystalizací z roztaveného olova. Při zahřívání se mění v bílý fosfor.[zdroj?]

Černý fosfor

Molekula černého fosforu

Černý fosfor je velmi stálý a svými fyzikálními vlastnostmi připomíná spíše kovy. Má kovový lesk, je tepelně i elektricky dobře vodivý a má vrstvenou polymerní strukturu. Svými chemickými vlastnosti se velmi podobá červenému fosforu, ale na vlhkém vzduchu se oxiduje rychleji. Vzniká zahříváním červeného fosforu pod tlakem za teploty přes 400 °C nebo zahříváním bílého fosforu za teploty 200 °C a tlaku 12 000 atmosfér nebo pohodlněji zahříváním bílého fosforu za teploty 380 °C a přítomnosti jemně rozptýlené kovové rtuti. Ze všech tří modifikací je černý fosfor do teploty 550 °C termodynamicky nejstabilnější modifikací.

Zdroj - wikipedie

Gallery Images related to #1 Juni Fosfor Coin fon Šaman

View 1 Gallery Image

Tracking History (51471.8mi) View Map

Visited 09/04/2023 Junior86 took it to Vila Martina Romana v2.2.2 Hlavní město Praha, Czechia - 4.31 miles  Visit Log
Discovered It 06/01/2023 jezevcik discovered it   Visit Log

Nalezeno na Mega eventu Vindaloo v Praze
Dík za ukázku!
Jezevčík

Discovered It 05/20/2023 Metal Breath discovered it   Visit Log

Viděno na Megaeventu v Praze. Díky. Zdravím!

Discovered It 05/19/2023 geo.luki discovered it   Visit Log

Spatřeno během mega eventu Den kuřete Vindaloo. Děkuji.

Discovered It 05/16/2023 Petua123 discovered it   Visit Log

Viděno v rámci megaeventu Den kuřete Vindaloo.

Discovered It 05/14/2023 Miotix discovered it   Visit Log

Děkuji za ukázku na Megaeventu v Praze.

Discovered It 05/14/2023 Zatoulaná kočka discovered it   Visit Log

Zahlédnuto v rámci včerejšího perfektního megaeventu v Praze 😍😍😍 Děkuji za ukázání! Thank you for showing! 🥰

Discovered It 05/14/2023 charvic73 discovered it   Visit Log

Viděno na MEGA -Vindalooo

Díky za ukázku

charvic73

Discovered It 05/13/2023 eiertante117 discovered it   Visit Log

Auf den Meg Event in Prag gesehen. Danke fürs zeigen. Gute Reise.

Discovered It 05/13/2023 Frenkonix discovered it   Visit Log

Seen at megaevent GC8KVRE - "Den kuřete vindaloo 2023 - Praha"

data on this page is cached for 3 mins