Skip to Content

Travel Bug Dog Tag "Ligththouse 2018 Gołkowice"

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
jaconurak Send Message to Owner Message this owner
Released:
Wednesday, 07 February 2018
Origin:
Łódzkie, Poland
Recently Spotted:
In the hands of Geozwierzaki.

This is not collectible.

Use TB87E3P to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Visit places of lighthouses and night cache! I'm asking for photos ... Thanks

Odwiedzać miejsca latarni morskich i nocne cache! Prosżę o zdjęcia...Dzięki

About This Item

 

TB on the occasion of the establishment for cache "Ligththouse 2018 Gołkowice"  ... You can log in on two websites ... I would ask for photos ... Thanks.

TB z okazji założenia skrzyneczki Ligththouse 2018 Gołkowice... Można go logować na dwóch portalach.. Prosił bym o zdjęcia... Dzięki.

Gallery Images related to "Ligththouse 2018 Gołkowice"

View All 5 Gallery Images

Tracking History (8481.7mi) View Map

Write note 11/03/2019 Geozwierzaki posted a note for it   Visit Log

Dodaliśmy również zawieszkę-płaską latarnię zakupioną w jednym z Gdańskich sklepów z suwenirami :)

Geozwierzaki

Retrieve It from a Cache 11/04/2018 Geozwierzaki retrieved it from Tuse Warzy Wiecej Pomorskie, Poland   Visit Log

Zabieram TB w podróż po bliskich latarniach ☺

  • Rozewia. Rzezba latarni TB wreszcie w podrózy ?
  • Latarnia Bliza Rozewie
  • Mlodsza siostra Rozewie
Dropped Off 08/30/2018 monikashell placed it in Tuse Warzy Wiecej Pomorskie, Poland - 188.73 miles  Visit Log
Retrieve It from a Cache 08/30/2018 monikashell retrieved it from Młodsza Siostra Pomorskie, Poland   Visit Log

brak zawieszki ostała się tylko blaszka.

Dropped Off 08/26/2018 nadulka placed it in Młodsza Siostra Pomorskie, Poland - 188.39 miles  Visit Log
Visited 08/20/2018 nadulka took it to Geocaching Day with a map in hand Wielkopolskie, Poland - 17.94 miles  Visit Log
Visited 08/18/2018 nadulka took it to Miejsce straceń - Jarogniewice Wielkopolskie, Poland - 10.43 miles  Visit Log
Visited 08/18/2018 nadulka took it to Powstanie Wielkopolskie Rogalinek pamięta Wielkopolskie, Poland - 32.08 miles  Visit Log
Visited 08/18/2018 nadulka took it to Łebuć sie gu nie do Wielkopolskie, Poland - 19.44 miles  Visit Log
Visited 08/18/2018 nadulka took it to Powiatowa kolej wąskotorowa Wielkopolskie, Poland - 7.49 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page