Skip to content

7EVEN Multi-cache

Hidden : 07/07/2007
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

7EVEN = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 op een rijtje...
Op de zevende dag van de zevende maand van het zevende jaar van deze 21ste eeuw ligt de zevende cache van Zoekmachine in de grond. Het getal '7' is 'vol' en daarmee is het aantal 'rond'. Wie weet krijg jij het allemaal op een rijtje en kan je daarna zeggen dat jij diegene bent die '7EVEN' vond... "Wow!"7EVEN
Cache nr.7, sinds 07/07/07

Zevende cache
Zoekmachine heeft haar zevende cache verstopt! 't Leek ons wel een mooi aantal en daarom hebben we dit getal dan ook maar meteen centraal gezet in deze multicache. Tja, 't is moeizaam beheersen als er eenmaal weer een idee begint te borrelen. Dan moet die kist er haast wel komen...
Maar 't is alleen leuk als de cache zich onderscheid van de vorige. Daarom hebben wij altijd geprobeerd om verschillende caches te maken. Zo ook deze. In de lijn van 'ontdek-de-verschillen' hebben we hier per WP een andere methode van 'Go-To' op losgelaten. Samenvattend mag 'Cache 7EVEN' laten zien dat er binnen het geocachen veelzijdig met navigatie kan worden omgegaan.ZEVEN
Wel eens in de 'zevende hemel' geweest? "Huh...!?"
Het getal zeven is niet zomaar een getal. Hieronder eerst even wat informatie om de unieke status van 7 duidelijk te maken.
Allereerst leven wij mensen in een ritme van zeven dagen in één week. Mocht dit ritme verstoord worden dan zullen wij sneller, en ingrijpender, uit balans raken dan we voor mogelijk zouden houden. Zo heeft het menselijk lichaam zelf eveneens met de zeven te maken. Om te beginnen verliest een pasgeborene op de zevende dag de resten van de navelstreng. Zeven dagen later kunnen de ogen een lichtpunt volgen en op de eenentwintigste dag is de baby in staat om het hoofd om te draaien. Na zo’n zeven maanden verschijnen de eerste tandjes. De cellenstructuur in ons lichaam wordt iedere zeven jaar geheel vernieuwd. Men houdt zeven jaar aan voor een verandering in een periode waarin een mens zich bevindt. Denk aan het gegeven dat je op je eenentwintigste levensjaar als 'volwassen' wordt beschouwd.
In verschillende culturen en religies is de zeven een bijzonder getal. Hiermee wordt veelal het heilige en goddelijke aangeduid. Zo spreken indianen over zeven rituelen rond de vredespijp. Boeddha zit in een lotusbloem. Een raszuivere lotusbloem heeft zeven buitenste bloemblaadjes en staat als zodanig symbool voor de religie. De Rooms Katholieke Kerk kent o.a. zeven sacramenten en zeven hoofdzonden. De Joden vieren hun religieus nieuwjaar in hun zevende maand. Vergeet hierbij ook niet de zevenarmige kandelaar. Daarnaast is er een kerkgenootschap van 'Zevendedagsadventisten'.
In de Bijbel wordt het getal zeven veelvuldig aangehaald. Hiermee wordt een eenheid van voltooiing en volmaking aangeduid. Denk aan: Schepping in zes dagen met als zevende dag de rustdag, een heilige (apart gezette) dag. In de droom van de farao uit Egypte gaat het over zeven goede en zeven magere jaren. In het laatste bijbelboek 'Openbaring' heeft het getal zeven een sterke symbolische waarde en wordt er herhaaldelijk gesproken over 7 gemeenten, 7 kandelaren, 7 schalen, 7 engelen, 7 bazuinen en 7 zegels. Drie maal zeven (777) staat voor compleet volmaakt. Het getal 666 daarentegen kenmerkt de kwade macht die wèl heel krachtig is, maar het niet haalt bij de goddelijke almacht.
Maar ook in sprookjes zien wij een rol weggelegd voor de zeven: 'De wolf en de zeven geitjes', 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' en 'Klein Duimpje' had de beschikking over 'zeven-mijls-laarzen'. En ja, als we het dan toch over fictie hebben: "Wie kent niet James Bond, oftewel Agent007?"
In de wiskunde kennen wij het priemgetal zeven met betrekking tot de deelbaarheid van een ander getal. Eén van de grootste passagiersvliegtuigen ter wereld is de Boeing747, oftewel 'Jumbo Jet'. Hier is de '7' niet voor niets twee keer in de naam verwerkt. Naderhand is er zelfs een Boeing777 geproduceerd...
Tot slot valt op dat een toonladder zeven noten heeft, het Griekse alfabet zeven klinkers bevat, de stippen van een dobbelsteen vormen langs weerszijden opgeteld steeds zeven, een regenboog is opgebouwd uit zeven kleuren en we 'zeven wereldwonderen' kennen, evenals 'zeven schoonheden'.
Het is zo maar een greep uit de vele aspecten waarbij het getal zeven een belangrijke rol vervuld.

7EVEN
'7EVEN' is een multicache waarbij het allemaal om het zevende punt draait. Daar ligt de cache. Maar, om punt 7 te vinden heb je gegevens nodig. Deze gegevens kunnen verzameld worden op de zes punten voorafgaande aan de het 7EVENde punt. Er bestaat dus een reële kans dat je eerst de punten 1 - 6 zal moeten opzoeken om uiteindelijk de cachepositie te kunnen bepalen.
De route, die minder dan 7 km lang is, loopt over de terreinen van SBB. Beter bekend als 'Boswachterij De Vuursche'. Onder andere maken het 'Paardebos' en de 'Stulp' hier onderdeel van uit. Om verschillende redenen zijn diverse delen van dit gebied niet toegankelijk, maar de uitgezette waypoints zijn wel allemaal bereikbaar. Hier en daar zal men om een afgezet terrein heen moeten lopen. Gebruik de paden en passeer geen afrasteringen of andere versperringen.

7 Aanwijzingen
 • Parkeren en starten bij bovenstaande coördinaten (punt 1).
 • De cachebeschrijving volgen.
 • Gegevens verzamelen en noteren in de letterbalken.
 • Eén cijfer staat onder één letter.
 • Hiermee kan gerekend worden.
 • Gebruik de gevonden punten als referentie.
 • De posities van punt 3-6 zijn op het desbetreffende object gemarkeerd.

7 Waarschuwingen
 • Loop over de paden.
 • Ga niet over een afrastering heen.
 • Val andere bezoekers niet lastig.
 • Wees alert op mountainbikers en ruiters.
 • Volg waar nodig de aanwijzing op de borden op.
 • Ga niet te lichtvaardig met de verzamelde cijfers en letters om.
 • Graven mag niet, hoeft óók niet.

7 Aanbevelingen
 • Goed de cachebeschrijving lezen is 't halve werk.
 • Check vooraf of je gps het aankan.
 • Stel je in op een flinke wandeling, dan is 't meestal prima te doen.
 • De sommen zijn te simpel voor een rekenmachine, maar blijf wèl scherp.
 • Iets eten/drinken onderweg is wel zo prettig.
 • Van de omgeving mag genoten worden.
 • Ga voor een 'Found it', maar een 'Not found' is geen drama.

Route
Hieronder vinden we het eerste gedeelte van de route. Deze loopt grotendeels door het 'Paardebos'.

Vul in de letterbalk de gevonden getallen in:
a b c d e f g h i j k l m


Route van punt 1 - 3
PUNT NAVIGATIE OPDRACHT BEREKENING
1 Punt 1 krijg je maar voor niks. De coördinaten staan bovenaan de cachebeschrijving. Parkeer zo dicht mogelijk in de buurt en zoek vervolgens met de gps de aangegeven positie op. De tocht kan beginnen, maar niet voor dat je weet waar jij je bevindt… Welke weg loopt hier!?
Voordat je kan starten is het zaak om te weten langs welke weg zich de startcoördinaten bevinden. Noteer de VOLLEDIGE NAAM van deze WEG en beantwoord de vijf onderstaande vragen. De cijfers kunnen in de letterbalk worden geschreven, te beginnen bij ’a’.
1. Noteer het aantal karakters.
2. Wat is de som van de letterwaarde?
3. Stapeltel deze som.
4. Welke waarde heeft de laatste letter?
5. Tot slot sluit je af met de letterwaarde van de eerste letter.
Als je het goed gedaan hebt is de balk al gevuld t/m ’i’.

f + h = A

g + g = BC

2 We bevinden ons bij punt 1 op de 52ste breedtegraad en nagenoeg 12 minuten boven de Evenaar. Vanaf Greenwich tellen wij hier de 5de lengtegraad met nog eens ruim 15 minuten.
We gaan nu naar punt 2. Hiervoor gaan wij enkel 0,ABC minuten verder in de tijd richting het oosten.
Pas op!
Hier tellen we niet een hoeveelheid karakters, maar het aantal LETTERS waaruit het RODE WOORD is samengesteld. Zet dit getal achter het 'telefoonnummer'. Blijf wel scherp! Met een even getal kom je niet ver genoeg...

g - k = D

g - d = E

g + h = F

g - j = G

3 Vanuit de coördinaten van punt 2 projecteren wij EDGE meter op EFD graden voor punt 3. Prikkelend
Hier wordt op een minder prettige manier duidelijk waar we wèl, maar vooral waar we níet, mogen staan. Tel het aantal SCHERPE PUNTEN en maak hiermee de eerste letterbalk vol.

g - l + m = H

g + l - m = I

j + k - l - m = J

jk * l * m = KLM


Het tweede gedeelte van de route loopt merendeels rond en over de 'Stulp'.

Vul hieronder de gevonden getallen in:
n o p q r s t u v w x y z


Route van punt 4 - 6
PUNT NAVIGATIE OPDRACHT BEREKENING
4 Door ons nu JIMH meter vanaf het laatst bereikte punt te verplaatsen gaan wij naar het meest zuidelijk gelegen waypoint op deze route. We gaan echter niet lager dan de breedtegraad N 52°11. Om preciezer te zijn: "We blijven er slechts 7-duizendste van één minuut boven." Deze positie bevindt zich overigens dichter bij punt K, dan bij punt L. Op maat
Zoek een bordje met aanwijzingen. Er staat één heel opmerkelijke op. Hoe groot is de minimale AFSTAND die jij moet bewaren? Tel deze cijfers bij elkaar op en zet de uitkomst in de tweede letterbalk.

n * 10 = NO

n * 5 = PQ

5 Punt 5 geeft een peiling weer van ONQ graden aan t.o.v. punt P. We houden daarbij in de gaten dat we niet voorbij de lengtegraad E005°14.352' gaan. Richting?
Waar gaat de WITTE WANDELING heen? Ken aan iedere letter van deze naam een waarde toe volgens de alfabetische volgorde. Uiteraard zetten we de vergaarde cijfers weer achter elkaar in de letterbalk. Kijk, dat schiet op...

q - t - u = R

p - v - x = S

x - q - s = T

s + v - w = U

x - o - t = V

s + u + v = W

q + x - w = X

6 Deze positie bevindt zich op:

SRVX meter vanaf punt T.

SRVW meter vanaf punt W.

RVVR meter vanaf punt U.

Plek om niet te vergeten:
Schrijf in de letterbalk hoeveel keer je op dit punt een KRUIS kan tellen!
Maak tot slot nu ook de tweede letterbalk vol door op te schrijven hoe vaak je hier de 18de LETTER uit het alfabet ziet!

Bonusgetal:
Tot slot hebben wij een 'bonusgetal' nodig. Je ziet hier een naam staan. Als je nu alle LETTERS van deze NAAM volgens de letterwaarde, die je terugvindt in de twee letterbalken, bij elkaar optelt. Vermenigvuldig deze uitkomst met Z en jij weet dat het . . . moet zijn. Dit is de BONUS!

z - y = Y

y + z = Z


BONUS = . . .


Nu kan de 7EVEN gelocaliseerd worden!

7EVEN
PUNT NAVIGATIE OPDRACHT
7 De positie van de cache bevindt zich op:

METERS:
XXX - BONUS = - - - m. vanaf punt Y.

GRADEN:
(XXX / N) - BES = - - - ° vanaf punt Z.

Punt-7 is via paden bereikbaar. Benader daarom op ’t eind deze stash vanuit het zuiden. De laatste ’X’ meter zijn van ’t pad af…
Na de cache gevonden te hebben graag buiten het zicht van derden loggen. Vervolgens alles weer achterlaten zoals gevonden. Gelieve het niet 'mooier' te maken dan het is.

HARTELIJK DANK!!!

't Zou maar zo kunnen dat jij je na 7 stappen ook (heel even) in de 'zevende hemel' waant...

Veel plezier en SUC7!

De TIEN caches van Zoekmachine:
1. KrisKrasCache (GCV9WW); multicache met behulp van foto's.
2. Exp.GRAFHEUVEL (GCW37C); multicache, een uitdaging voor nerts.
3. deDRAKENc.o.d.e (GCWM5E); Helaas gearchiveerd, maar vervolgt...
4. Achter KASTEEL GROENEVELD (GCYE5Q); traditional, 'eitje' in de achtertuin.
5. Rond KASTEEL GROENEVELD (GCYE5R); mystery, navigeren op afstand.
6. GULDEN SNEDE (GC10ABN); multicache, gebaseerd op aangename perfectie.....
7. 7EVEN (GC13TDX); deze cache dus: "Dé 7EVENDE!"
8. hetDRAKENs.p.o.o.r (GC1C8ZN); multicache, met meerdere uitdagingen in één.
9. deDRAKENr.i.n.g (GC1C8ZQ); mystery, met een 'afsluitende' uitdaging.
10. hetDRAKENs.l.o.t (GC2GB47); wandelmulti naar historische coördinaten.

Additional Hints (Decrypt)

Ireyrt urg mjnnegrchag ghffra qr (orexra)fgnzzra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)