Skip to content

<

Kerkenpad Voorne nr.1 - Brielle centrum

A cache by geospaap & Alice in Geoland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/03/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mooie wandeling door de straten van de oude binnenstad van Brielle. De wandeling is ongeveer 2,9 km lang.
Nice walk through the streets of the old city centre of Brielle. Trip is approx 2.9 km long.

Nieuwe formule en nieuwe locatie per 2 december. New formula en new location per 2 December 2018

Nr. 1 van de Kerkenpadserie, gewijd aan mooie gebouwen (kerken) en oude dorpskernen.
Eng: No. 1 in the series of caches dedicated to church buildings and old village centers.

De caches in deze serie zijn:

1: Brielle centrum - Multi cache
2: Brielle - Dom - Single cache
3: Brielle - Bedevaartskerk - 1 stap cache
4: Tinte - 1 stap cache
5: Vierpolders - 1 stap cache
8: Rockanje - Multi cache
9: Zwartewaal - Multi cache
10: Heenvliet - Multi cache
11: Nieuwenhoorn - 1 stap cache
12: Oudenhoorn - 1 stap cache
13: Abbenbroek - Multi cache
14: Geervliet - Multi cache
15: Nieuw-Helvoet - Korte multi cache
16: Hellevoet vesting - Korte multi cache
Op vele oude afbeeldingen van Brielle is de St. Pieterskerk nog te zien. Deze kerk werd in 1817 afgebroken. De voormalige katholieke kerk van de Maarlandse parochie werd eeuwenlang gebruikt als pakhuis en bevond zich uiteindelijk in zulke slechte staat, dat afbraak onvermijdelijk was geworden. Op de locatie van de kerk verrees leter het Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden (Het Asylplein). Bij de restauratie het het Asyl in 1979 werden fundamenten van de kerk gevonden.
Op de kaart hiernaast is deze rechts van de Catharijne kerk te zien.
Zoals te begrijpen is kunnen we deze kerk niet meer aandoen.

Eng: On many old illustration of Brielle, the St. Pieterschurch is shown. This Catholic church was not used for long time and was torn down in 1817. On its location the asylum for seafarers was build (the Asylplein).


WP1: Parkeer uw auto op N 51° 53.978 E 004° 10.129
Om het uitzicht op de wallen niet te verpesten is men hier ondergronds gegaan.

Eng: Park your car on N 51° 53.978 E 004° 10.129
To protect the sight on the walls, this building was build underground.

WP2: Ga naar N 51° 54.077 E 004° 09.924.
Rond 1817 had deze geloofsgemeenschap hun eerste gebedshuis achter de RK kerk tussen de Nobelstraat en Venkelstraat in gebruik genomen. Nog diezelfde eeuw werd hun kerk hier gebouwd.
Wanneer is de eerste steen van deze kerk gelegd?
Tel alle cijfers bij elkaar op = A

Go to N 51° 54.077 E 004° 09.924
Around 1817 this religion had its first church behind the Catholic church in the Nobelstraat. In that same century their new church was build here.
When was the first stone laid? Sum up all number = A

WP3: Loop iets terug en ga links het nauwe sloopje in en loop naar N 51° 54. (8 + 4 x A) - E 004° 09.(814 + 2 x A)
Deze kerk werd in ongeveer 1385 al opgericht. Vanaf 1572 (bevrijding van Brielle door de Geuzen) kregen deze geloofsgroep het erg zwaar. De kerk zelf is pas in 1831 gebouwd. Tegenwoordig wordt er elk jaar een bedevaart gehouden voor de in 1572 opgehangen gelovigen. (zie ook nr 3 van deze serie)
Wat is het huisnummer van de pastorie? = B

Eng: Walk somewhat back and go left the alley in and walk to N 51° 54. (8 + 4 x A) - E 004° 09.(814 + 2 x A)
This church was founded in approximately 1385. As from 1572 (liberation of Brielle by the 'Geuzen'), this religion had a hard time in Brielle. The church was built only in 1831. Nowadays every year a pilgrimage is held to remember the hanged parishioner (see also no 3 of this series)
What is the house number of the vicarage? = B

WP4: Loop iets terug , ga links wel het slop in naar beneden, dan naar links en meteen naar rechts. Geniet van dit mooie straatje. Loop van hieruit voor de grote kerk langs. Deze kerk is nooit afgebouwd en had bijna 2 keer zo groot moeten worden (zie ook nummer 2 van deze serie). Schiet het 2e korte straatje rechts in en ga de vrij lange straat in richting
N 51° 54.(12 x B + 9) - E 004° 09.(B x 12 + 488)
Van welke geloofsgemeenschap is deze kerk?
• Katholiek C = 10
• Protestants C = 20
• Hervormd C = 30
• Joods C = 40
• Jehova C = 50
• Vrijzinnige C = 60
• Islam C = 70

N 51° 54.(12 x B + 9) - E 004° 09.(B x 12 + 488)
From what religion is this church? (see above)

WP5: Loop verder naar N 51° 54.(C x 6 + 7) - E 004° 09.(16 x C - 8)
Deze straat kon natuurlijk niet ontbreken.
Hoeveel "ramen" heeft de voorkant van deze kerk?

 • D = 9
 • D = 12
 • D = 16

Eng: go on to N 51° 54.(C x 6 + 7) - E 004° 09.(16 x C - 8)
How many "windows" does the front side of this church have?

WP6: loop iets terug en verder naar N 51° 54.(20 x D + 136) - E 004° 10.(10 x B - 10 x A - 25)
Onderweg daarnaartoe ziet u meteen aan uw rechterhand nieuwbouw appartementen met links daarvan een gerenoveerd oude kapel.
Zoals de kerk bij WP6 erbij staat is werkelijk zonde. Het is niet verwonderlijk dat deze kerk niet meer in gebruik als gebedsruimte. Het is te hopen dat de eigenaar voortmaakt met het opknappen.
Welk huisnummer heeft deze kerk = E
(P.s. Iets verder in de straat heeft men een mooie inkijk in een zijstraat links)

Eng: Walk back a little en next to N 51° 54.(20 x D + 136) - E 004° 10.(10 x B - 10 x A - 25).
Underway at the right side you see an old renovated chapel.
As you can see at WP6, the church is not in use anymore. I hope the owner cleans up the mess quickly.
What house number does this church have? = E
(P.s. a little further in the street, you have a nice view in the street at the left side)

WP7: loop iets terug (west) en ga naar N 51° 54.(4 x C + A + E + D) - E 004° 09.( 20 x C - B + E - C)
Met de auto zou dit stuk 1,4 km rijden zijn. Lopend 200 meter. Dit vanwege het vele eenrichtingsverkeer en het winkelgebied.
Hoeveel speciale parkeerplaatsen vind u voor de kerk = F

Eng: Walk back a little and go to N 51° 54.(4 x C + A + E + D) - E 004° 09.( 20 x C - B + E - C)
By car this ride would take you 1.4 km, walking only 200 meter. This because of the one-way streets.
How many special parking places do you see in front of the church? = F

Wp8: De Cache

U kunt nu de kortste route nemen naar de cache, of via onderstaande instructies:

 • loop een stukje terug, rechts af de hoek om. Het huis op deze hoek (rechterkant) is gebouwd met de rode stenen gemaakt in de voormalige Brielse kalkfabriek. Zoals u ziet lossen deze stenen langzaam op.
 • Ga de eerste rechts (voor de kanonnen). Niet alleen kerken kregen een andere bestemming, ook deze voormalige wapenopslag.
 • Aan het einde van deze straat was vroeger een belangrijke markt. Sinds de aflsuiting van de Brielse Maas is deze markt niet meer in gebruik.
 • Ga hier links af naar de cache.

Eng: You can take the shortest route to the cache, or follow below guidelines:

 • Walk back a little, go right. The house on this corner (right hand side) is build with red bricks form the former "lime" factory. As you see the stones are slowly dissolving.
 • Go first right (before the canons). Not only churches get new destinations, also this former "arsenal" (arms depot) as it is now the library.
 • At the end of this street used to be an important market place. Since the closure of the "Brielse Maas", the market is not in use anymore.
 • Go left to the cache

De cache ligt op The cache is at

N51 54. ( A + B + C + D + E + F + 38 ) E004 ( C - A - B ) . ((6 * C ) + D - F)
A B C D E F
           

Controleer hier je antwoorden (alles goed: dan krijg je meteen de eindcoordinaat)
Check here your answers (all good; you will get the final coordinates right away)

Additional Hints (Decrypt)

Svany: baqre nna rra obbz nna qr fybbgxnag. Yrg bc qng wr re avrg va inyg.

JC3: cnfgbevr vf qhf avrg qr xrex. Re unatra xrexryvwxr sbyqref npugre qr enzra.
Rat: frnepu sbe puhepu oebpuher oruvaq gur jvaqbj bs n ubhfr pybfr ol.
JC5: bbx qr qvpugtrgvzzreqr enzra. Fyrpugf 1 nagjbbeq xbzg va nnazrexvat, mrysf ovw gjvwsry.
Rat: nyfb sbezre jvaqbjf. Vs va qbhog; bayl 1 nafjre vf cynhfvoyr.
JC7: oynhjr obeqra.
Rat: oyhr fvtaf

gry.ae.: ahy mrf gjrr gjrr gjrr ahy mrf ivre npug rra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)