Skip to content

Cerna stran Multi-cache

Hidden : 07/02/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prírodní památka – Cerná strán ve Starém Plzenci

Duležité upozornení:

11.3.2010  Duležité upozornení: Množící se stížnosti na nárocnost výpoctu a také geocachingem nabyté zkušenosti mne primely k úprave vetšiny výpoctu. Dríve mi to nevadilo, ale dnes bych s kalkulackou po lese také asi nechtel behat. Takže nyní jsou všechny matematické operace zjednodušené na úroven 1. trídy základní školy a nikdo by již s nimi nemel mít problém. Jako další zjednodušení tato cache také nove podporuje jednoduché stahování vzorcu do aplikace Handy Geocaching!

24.4.2009 Upozornení: Krabice premístena na nové, bezpecnejší místo! Puvodní umístení nám privodilo nekolik infarktových situací hlavne v období tání snehu a monzunových deštu. Indicie jsou beze zmeny, zmenil se pouze vypocet finalovych souradnic a s nimi i umístení keše.
Chránené území o velikosti 8,28ha se rozkládá v nadmorské výšce 338 - 430 m na prudkém svahu, který tvori pravý okraj údolní nivy Uslavy. V tomto období dochází k výraznému pronikání more do pevniny tzv. transgresi a zaplavení tektonického príkopu taženého ve smeru SV - JZ morem, které zasahovalo až k dnešnímu Starému Plzenci.

V dobrotivských vrstvách je tak obsazena cetná fauna. Nejcasteji jsou zde zastoupeni predevším trilobiti, ramenonožci, konularie, plži a kalcichordati. Známé jsou však i otisky nekterých ras.

 

 

 

 

 

Podle morfologie jednotlivých druhu a relativne cetných nálezu celých trilobitu lze predpokládat, že tvorba zdejších sedimentu probíhala v hlubokovodním prostredí s bahnitým dnem. V chráneném území se vyskytují krome dobrotivského souvrství i souvrství zcela bez zkamenelin. Mezi taková patrí souvrství letenské, tvorené pískovci a prachovci v zapadní cásti území a souvrství libenské v severní cásti územi tvorené kremenci.
 

Prírodní památka je zvetší cásti porostlá ochranným lesem nepríliš vhodného druhového složení. Zastoupeny jsou nejcasteji dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Z jehlicnatých drevin pak borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a modrín opadavý (Larix decidua). Bylinné patro je tvoreno nitrofilními a acidofilními druhy jako napr. vlaštovicník vetši (Chefidoniurn majus).

 

 

 

 

Pro ochranu významné paleontologické lokality byla Cerná strán vyhlášena za chránené území v roce 1990. 
Cache:
Tato multicache Vás provede kolem chráneného území Cerná strán nacházející se ve Starém Plzenci na Malé strane v blízkosti Románské rotundy sv. Petra a Pavla. Multicache má celkem 6 zastavení vcetne finálního. Celá trasa meri cca 3km a dá se zvládnout pomalou chuzí za cca 2 hod. Celá trasa se dá zvládnout i na kole.
Pokud prijedete autobusem c.51 od Plzne, vystupte na zastávce Malá strana. Pokud prijedete autem, mužete zaparkovat treba pred Lidákem. Obe mista naleznete v seznamu Waypointu.
Tip: Pokud prijedete na kole nebo prijdete pešky, nikde parkovat nemusíte.

Upozorneni: Pro prepocet z pismen na cisla mohu doporucit napriklad jednoduchou Java aplikaci pro mobilni telefony Geocacher. Setkáte se zde také s pojmem ciferace, který je geocacherum dobre znamy, pokud jste na nej narazili poprve kliknete na odkaz.

 


Stage 1 – Pod hradem (výchozí souradnice) N 49° 42.157 E 013° 28.593
Dočasné řešení pro stage 1:
Na výchozích souradnicích nic nehledejte a zapište si, že A=4, je to již vyplněno také v pomocné tabulce, následující úkol na delší dobu neplatí, ceduli nehledejte, nic nepočítejte! ........ hledejte červeno-bílou plechovou ceduli s názvem "ulice". Použitá písmena prevedte pomocí funkce (soucetABC) na císlo a provedte ciferaci – získáte hodnotu A
Pozn: soucetABC znamená výpocet císelné hodnoty slova (A=1, B=2,…Z=26)


Stage 2 – Cerná strán N 49° 42.169 E 013° 28.731
Zde se nachází informacní tabule a zároven ctvrtá zastávka naucné stezky kolem Starého Plzence
Hodnota B – ciferace roku prehlášení chráneného území na prírodní památku
Hodnota C - Z kolika slov se skládá latinský nazev zmíneného nejhojneji se vyskutujícího trilobita ?

 

Stage 3 – Chaty N 49° 42.167 E 013° 28.909
Sečtěte všechny číslice z šedé bedýnky na sloupu – získáte jednocifernou hodnotu D


Stage 4 – N 49° 42.CD[B+D],  E 013° 29.B[4-A]B
Na tomto míste hledejte microcache velikosti tuby od vitamínových tablet, ve které naleznete souradnice Stage 5 a instrukce k zjištení hodnot E,F a G potrebných k výpoctu finálních souradnic.

Stage 5 – souradnice a úkoly zjistite po nalezení mikrocache na stage 4


Finále – N 49° 42.E[2-E]F,  E 013° 28.C[F-D][G+E]
 

Pomocná tabulka:


A 4
B  
C  
D  
E
F  
G  
 


Podle weboveho pocitadla jste . návštevník tohoto listingu.

Additional Hints (Decrypt)

[stage 4:]fgebzqibwnx
[final] i xberarpu fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)