Skip to content

Bohuminsky hrad / Annaberg Schloss Traditional Cache

This cache has been archived.

Galician Reviewer: Skrytka jest zbyt długo nieaktywna, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować.

More
Hidden : 09/04/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Tradicní cache v zámeckém parku v mistech, kde historie casto prekreslovala hranice
EN: Traditional cache in the castle park, where history redraw the borders many times
PL: Tradycyjna cache w parku zamkowym w miejscach gdzie historia czesto mienila granice

Bohumínský hrad / Annaberg Schloss

Úvod

Zámek (dríve knížecí hrad) v Chalupkách v Polsku. Místo kudy procházela historie a jež v ruzných historických dobách patrilo do ruzných zemí, ruzným mestum a samo také casto menilo název, vzhled i úcel. Až do roku 1742 byla obec Chalupki soucástí mesta Bohumín. Po tomto roce byl (dnešní Starý) Bohumín po pruskorakouské válce rozdelen a predmestí, dnešní obec Chalupki bylo pripojeno k Prusku.

Názvy

Zámek, dríve hrad, je prvne doložen pod názvem Novumm Castrum a v nejstarších dobách byl nazýván též Barutswerde nebo Borutwerde. Annaberg Schloss Hrad byl hlavním správním objektem bohumínského panství, tedy byl nazýván také Bohumínským hradem. V roce 1742 Marie Terezie prohrála válku s Pruskem a Rakousko Uhersko prišlo o vetší cást Slezska a hrad/zámek se najednou ocitl na opacné strane hranice než „jeho“ mesto – spolu s vesnicemi Belsznica (PL), Olza (PL), Odra (PL), Malymi a Wielkimi Gorzycami (PL) a Zabelkowem (PL) se ocitl na území Pruska. Od roku 1823 byl tak prejmenován na annaberský zámek – Annaberg Schloss. Dnes se mluví vetšinou proste o zámku v Chalupkách, ale najdete na nem ceduli odkazující na Ksiazecy Grod.

Samotná mesta / obce, pod které hrad (zámek) patril, také menila svuj název. Mesto Bohumín je v roce 1256 poprvé pripomínáno jako Bogun. Roku 1292 se pripomíná farní kostel panny Marie, který byl pod patronátem kláštera orlovského. Tehdy Bohumín náležel Ratiborsku. Tato listina je zároven nejstarším dokladem nemeckého názvu pro Bohumín - Oderberg, z toho lze usuzovat, že Bohumín byl kolonizován nemeckými osadníky. Pozdeji se užíval i název Bohunyn.

Puvodní soucást Bohumína, obec Chalupki, byla pak po podstatnou cást své historie známá jako Annaberg (ackoli nejaký kopec je v okolí težko pohledat).

Hranice

Tato keš má pro me nostalgický nádech. Po mnoho let jsem bydlel v meste na druhé strane reky. To mesto patrí do jiné zeme a v dobách pred ne-tak-dávnými lety, kdy jsme ani nesnili o nejakém Schengenu, to byl úplne jiný svet, kam jsem se nikdy nebyl podívat, ackoli stacilo prejít most… a prekonat hranicní kontrolu. Ne že by byla úplne neprekonatelná, ale prestože bylo Polsko sprátelenou zemí, byla hranice strežena výrazne silneji než dnes a nejak nebyl duvod proc za reku jezdit. Hranicni most - vhodne misto pro jarmark Ackoli jsme Polsko meli za humny, byla to pro me doslova terra inkognita. A když jsme jednou, v 80. letech, šli se školou na exkurzi, podívat se jak pracují soudruzi pohranicníci, a dostali jsme se na polské území za rekou, byla to pro me exotika a dobrodružství. Tehdy poprvé jsem zahlédl kus hradu nebo zámku schovaného v zámeckém parku, hned za hranicí…

…dnes je tady Schengen a vy máte možnost znovu naprosto volne precházet mezi obema brehy reky a podívat se na zámek jen s obcankou v kapse. V prostorách puvodního hranicního prechodu a na moste se konává Jarmark na hranici - místo pohranicníku najdete na ex-celnici stánek s rucníky… Já si myslím, že to je dobre a že není jen tak, že to tak je. Mezi Polskem a Ceskem se dnes jezdí po novém moste a o kus dál se pilne staví dálnice, která kousek za Bohumínem brzy propojí obe zeme tak, že ve 130 km rychlosti nepoznáte, že jste v jiné zemi. Pokud se chcete podívat, jak vypadá stavba dálnice a to z perspektivy pohranicníka, navštivte blízkou kešku Strážní vež.

Historie

Bohumínský hrad je v písemných dokumentech doložený poprvé k roku 1248 a 1282. Je oznacován jako Novumm Castrum, cili nový hrad. Werner z Barutswerde, prvorozený syn Paška - zakladatele rodu Rašicu, nazývající se taktéž z Bohumína (de Oderberg), se stal držitelem bohumíského panství a tamní tvrze prokazatelne nejpozdeji v roce 1338. Jeho jméno, jakožto jednoho z prítomných svedku, se poprvé objevuje v listine vydané vévodou opavským a ratiborským Mikulášem II. práve 21. zárí 1338. Panorama - Stary BohuminJeho syn Pašek z Barutswerde nebo též z Bohumína v roce 1365 rozšíril na krátký cas toto panství o Nemeckou a Polskou Lutyni, které získal koupí za 400 hriven stríbra od tešínského knížete Premka. Dalším jeho majitelem se stal Belík z Kornic, který se v kupní smlouve ze dne 14. zárí 1422 mimo jiné zavázal v prípade války nechat bohumínskou tvrz otevrenou pro ratiborského knížete. Ten také bohumínské panství, tj. tvrz a mestecko Bohumín spolu s vesnicemi Kopytov a Šunychl, o rok pozdeji (1423) rozšíril o Stary a Nowy Zabelków (PL), Odru (PL), Lhotu a Pudlov. V roce 1435 již „sedel“ na Bohumíne jeho syn Matej Belík z Kornic, bratr Jana Belíka z Kornic. V roce 1451 získal bohumínskou tvrz, mesto a všechny prilehlé vesnice koupí Jan Tovacovský z Cimburka na Starém a Novém Jicíne, jemuž o dvacet let pozdeji ceský král Vladislav Jagellonský propujcil taktéž právo vybírání mýta. V roce 1473 odkoupili bohumínské panství bratri Jan a Štepán z Vrbna. Po Janove smrti je ale Štepán z Vrbna prodal Janu Burejovi z Klvova v roce 1482. Ratiborský kníže Hanuš III. udelil bohumínské panství již 13. listopadu 1486 v léno Sobkovi Belíkovi z Kornic za 4.200 cervených zlatých uherských. Ten je však ratiborskému knížeti listinou sepsanou dne 1. kvetna 1492 v Ostrave údajne nepríliš dobrovolne „vrátil“ za náhradu 5.000 uherských zlatých. Stížnost Sobka Belíka z Kornic u ceského krále Vladislava Jagellonského na ratiborskou knežnu Machnu (Magdalénu), že jej její tou dobou již zemrelý manžel ratiborský kníže Hanuš III. (+ 1493) zavázal slibem k prodeji Bohumína, byla ale na základe královského narízení dne 25. srpna 1494 rozsouzena v jeho neprospech.

Tvrz i mestecko Bohumín spolu s vesnicemi Belszica (tu k bohumínskému panství pripojil až ratiborský kníže Hanuš III. v roce 1492), Wielkimi Gorzycami (PL), Kopytovem, (PL), Odra (PL), Pudlovem, Šunychlem, Starym a Nowym Zabelkowem (PL) pak ratiborský kníže Valentin Hrbatý odprodal opolskému knížeti Janu (od 14. zárí 1521 též kníže ratiborský) dne 9. cervence 1521 za 5.777 uherských zlatých.

Díky pomerne castému strídání majitelu bohumínské tvrze v 15. a 16. století, kterí zde sotva nastálo bydleli, byla plne zachována její obranná funkce, o cemž taktéž svedcí zmínka z roku 1541, kdy pred hrozícím tureckým vpádem došlo nejenom k vyspravení jejího opevnení, ale i zásobení potravinami a strelivem na jeden rok. Opolský a ratiborský kníže Jan z rodu Piastovcu však nemel dedice, a proto se souhlasem ceského krále Ludvíka Jagellonského, dle listiny ze dne 30. dubna 1523 dané v Budíne, tvrz a mesto Bohumín v roce 1523 prodal Georgu, zvanému též Pobožný, z ansbašské vetve Hohenzollernu. Okolní vesnice mu ale predal až o ctyri roky pozdeji v roce 1527. V 15. století byl hrad velmi ponicen cesko - uherskými válkami. Poslední ranou pro nej byl rok 1509, kdy byl dobyt a znicen definitivne Od té doby byl celý hrad jen v troskách.

V roce 1742, kdy Marie Terezie prohrála válku o Slezsko, se hrad ocitl na území Pruska a již nikdy se nevrátil pod správu ceských zemí. Na konci 18. a na pocátku 19. století byl na jeho základech postaven nový zámecký objekt, který prevzal nekteré casti bývalého hradu. Pruskou cást bohumínského panství v roce 1803 získal Benjamin Jeremiáš Förster. Adamu von Gruttschreiber pripadla roku 1817, který ji ale obratem o dva roky pozdeji za 38.000 tolaru prodal Janu Maxu Dittrichovi po jehož smrti v roce 1836 vše pripadlo Eduardovi Dietrichovi. V roce 1844 prechází vlastnické právo na Františka Huberta Stöckera von Majerhof, od nejž zámek s okolními vesnicemi roku 1846 za 189.000 Zl odkoupil Salomon Majer von Rotschild.

Informace byly z vetší cásti cerpány z tohoto dílka: http://www.mesto-bohumin.cz/data/dok/kniha_od_bogunu_k_bohuminu_majitele_bohuminskeho_panstvi_a_jejich_sidlo.pdf

A zapomenout nemužu ani na publikaciNase Odra / Nasza Odra / Our Odra, kterou vrele doporucuji k prolistování, jedet-li kolem. No a zmínit je treba take stránky mesta Bohumína, kde se také leccos o historii tohoto místa doctete, zejména na stránce Historie Bohumína.

Historii Stareho Bohumina muzete take nacerpat formou hezke prochazky diky blizke multine Bogun - Stary Bohumin autoru RadFy a MausX. Muzete se odsud take vydat po cyklostezce az na Soutok Odry a Olse, ale v tom pripade doporucuji si predem zjistit souradnice :)

Chalupki

Vesnice leží na levém brehu Odry, na historické jantarové stezce, která vedla Moravskou bránou ze severu na jih Evropy. Historie této prihranicní osady, jako rytírského majetku, sahá do 16. stol. Puvodne vesnice patrila hrabství v Bohumíne a byla spojena s Bohumínem dreveným mostem, který nechal postavit v roce 1626 kníže Jan Ernest. V letech 1846-86 byly Chalupki spojeny železnici nejdríve s Ratibori a se Starým Bohumínem, a následne s mestem Wodzislaw Slaski. Po 1. svetové válce byl postaven nový železnicní most na Odre na náklady dr. Otta. V roce 1924 byl postaven evangelický kostel, který zde stále stojí a je nyní používán jako kostel katolický. V roce 1926 byla ve vsi postavena velká pila, která však byla zcela znicena behem požáru. Majetek a zámek Rothschildu byl na príkaz nacistické státní správy predán vdove po nemeckém generálu.

Více k historii Chalupek:
- http://www.krzyzanowice.pl/cz/chalupki.htm

-http://www.chalupki.pl/

Zámek

Zamecky most v noci Zámek, kterému se ríká také hrad, je na nynejší ulici Boguminska c. 30, asi 300 m od mostu pres reku Odru, a odedávna byl ústredním objektem prihranicní osady, kterou Chalupki byly již v 16. stol. První zprávy o zámku pocházejí z roku 1373 a jsou obsaženy v listine vydané opolským knížetem Janem pro rytíre Paska. Název hrad presne vystihuje puvodní povahu tohoto objektu, který splnoval z hlediska své polohy obrannou funkci a byl obklopen vodním príkopem Nynejší zámek vznikl barokními prestavbami v 18. a 19 stol., pri cemž zde byly zachovány pozustatky drívejší stavby. Objekt je postaven na obdélníkovém pudorysu a má mansardovou strechu. Na severozápadní strane k budove priléhá vež krytá kupolí. U zámku jsou stopy po bývalých opevneních s baštami, které jsou dobre viditelné v jihozápadní cásti, a obrys príkopu nejlépe zretelný na severní a západní strane. Kolem paláce se rozkládá krásný park, který byl založen v 19. stol. a roste v nem kolem 26 druhu a odrud stromu a keru. V letech 1849-1936 vlastnili zámek Rothschildové a behem Hitlerovy vlády se stal vlastnictvím nemecké rodiny von Kirchen und Pancken. Po osvobození 30. dubna 1945 se stal vlastnictvím polského státu. V letech 1978-82 Vojvodský podnik turistických služeb v Katovicích - Oddelení v Ratibori zahájil jeho opravy a modernizaci a zrestaurovaný zámek je od roku 1983 používán jako hotel s restaurací. Rozhodnutím vojevody z roku 1993 se objekt stal vlastnictvím obce Krzyzanowice a v roce 1994 byl pronajat soukromému provozovateli.

Neprehlédnete / Warto zobaczyc / Worth to see


Pametihodnosti, které byste nemeli v blízkém okolí minout:

- Hranicní most – pro peší:

Ocelový most, který spojuje Bohumín na ceské a Chalupki na polské strane reky Odry, byl puvodne tríobloukový a jeho stavba probíhala podle návrhu opavského krajského stavitelského úradu. Základní kámen byl slavnostne položen 1. zárí 1898. 4. ríjna 1899 byla stavba zhruba 150 metru dlouhého a 6 metru širokého mostu dokoncena. Slavný starobohumínský starosta Karl Franz Johann Ott (1862 - 1934) o nem pred mnoha lety rekl: „Nechal jsem kus života na tomto moste ...“

- Železnicní hranicní most:

Nedaleko prechodu pro peší se nachází také nejstarší železnicní spojení Slezska a Pruska – dne 3. zárí 1849 byl zde v Bohumíne otevren železnicní most pres Odru. Most ve své puvodní podobe vydržel do roku 1866. 23. cervna 1866 pronikli pruští vojáci vlakem do nádraží Bohumín a most vyhodili do povetrí v rámci vojenských operací Prusko-Rakouské války. Rakousko ocekávalo hlavní nápor pruských sil ve východních Cechách a zde bylo zaskoceno zcela necekane, vcetne prekvapení z dobre organizovaných pruských železnicních oddílu. Mimo znicení mostu pres Odru neuniklo nicení i drážní zarízení ve stanici Bohumín. Pruská armáda se nakonec zastavila daleko jižneji a po uzavrení prímerí 26. cervence téhož roku zustaly pruské oddíly na mnohých místech až do ledna roku 1867. V srpnu 1867 byl most pres Odru opet uveden do provozu.

- Kostel ve Starém Bohumíne
Farní kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž námestí Svobody ve Starém Bohumíne a je nejstarší kulturní památkou na území Bohumína. Predpokládá se, že první kaple (tehdy drevená) zde stávala již na prelomu 12. a 13 století. Ta byla nahrazena zdeným gotickým kostelem mezi léty 1320 až 1400.

- Meandry Odry

- http://www.meandryodry.wz.cz/
- http://wwf.pl/informacje/publikacje/odra/nasza_odra.pdf

Doporucuji blizkou kes Meandry Odry.

- Soutok Odry a Olše
- http://www.mesto-bohumin.cz/index.php?sekce=1&rubrika=121&clanek=1337&lang=cz

Doporucuji blizkou keš Tajemna reka.

 

--- Po polsku ---

Historia

Powstawanie poswiadczonych historycznie miejscowosci na tym obszarze przypada na XIII w. i stanowi zasluge m.in. dwóch pradów kolonizacyjnych. Zamek - cedule - Grod Ksiazecy Pierwszy z nich reprezentowali benedyktyni z Tynca pod Krakowem, drugi natomiast – osadnicy z Saksonii i Luzyc. To wlasnie ci drudzy zalozyli w 1256 r. osade Bogun (dzisiejszy Starý Bohumín po stronie czeskiej oraz Chalupki po stronie polskiej). Przez stosunkowo dlugi czas teren ten byl rzadko zasiedlony, gdyz niskie brzegi Odry i Olzy wraz z licznymi doplywami zagrazaly naglym podniesieniem poziomu wody podczas wiosennych roztopów. Bogun znajdowal sie na terenie ówczesnego ksiestwa raciborskiego. Zamek, nazywany Barudswerde, powstal na lewym brzegu Odry (dzisiejsze Chalupki), natomiast wies Bogun – na prawym brzegu rzeki. Wlasciciele tych wlosci czesto sie zmieniali, caly obszar Slaska nalezal jednak do majatku austriackich Habsburgów. Po smierci cesarza Karola VI Habsburga w 1740 r. tron objela jego córka, Maria Teresa. Poniewaz Slask nalezal wtedy do bohatých ziem panstwa Habsburgów, znalazl sie w centrum zainteresowania króla Prus. Doszlo do wojny o sukcesje austriacka, która zakonczyla sie porazka Marii Teresy. Pokój wroclawski z 1742 r. usankcjonowal podzial Slaska. Granice panstwowa poprowadzono na Odrze, wskutek czego lewobrzezna czesc wraz z zamkiem przypadla Prusom, a prawobrzezna czesc podzamcza z miastem Bohumín pozostala w imperium habsburskim. W rezultacie podzialu 1,5 mln mieszkanców Slaska, 150 miast i 5000 wsi przeszlo pod panowanie Prus. Marii Teresie pozostala tylko jedna ósma czesc tego obszaru: Slask Cieszynski, czesc Ziemi Bohuminskiej, Ziemia Opawska, Ziemia Krnowska i Ziemia Klodzka. Na podstawie umowy, tzw. recesu Marii Teresy, rozpoczeto prace nad wytyczeniem nowej granicy i stworzono dokladna mape z opisem jej przebiegu. Jest to wogóle pierwsza w historii mapa przedstawiajaca szczególowo bieg Odry. Porównujac ja z pózniejszymi mapami z lat 1769, 1829, 1912/1913 i 1958 oraz ze wspólczesnymi zdjeciami lotniczymi, mozemy stwierdzic, ze biem rzeki na danym obszarze podlega nieustannym zmianom. W 1966 r. ulegl przerwaniu meander rzeki pod Šunychlem. Podobne zdarzenie mialo miejsce pod Bohumínem po powodzi w 1997 r. Takze powodzie z ostatnich lat pozostawily w korycie rzeki zauwazalne slady.

Wiecej na: http://wwf.pl/informacje/publikacje/odra/nasza_odra.pdf

Zamek

Palac, zwany takze zamkiem, obecnie polozony przy ul. Boguminskiej 30, 300 m od mostu na Odrze, od niepamietnych czasów stanowil centralna budowle nadgranicznej osady, jaka juz w XVI wieku byly Chalupki. Pierwsze informacje na temat palacu pochodza z roku 1373 i zawarte sa w dokumencie wystawionym przez ksiecia opolskiego Jana, dla rycerza Pasko. Okreslenie zamek wiernie oddaje pierwotny charakter tego obiektu, który z uwagi na swoje polozenie spelnial funkcje obronne i otoczony byl fosa. Obecny budynek zostal przebudowany na przelomie XVIII i XIX wieku w stylu barokowym, przy czym zachowano w nim wczesniejsze relikty. Budowla zostala wzniesiona na planie prostokata i przykryta dachem mansardowym. Od strony pólnocno-zachodniej przylega do niej wieza nakryta kopula. Przy palacu zachowaly sie slady dawnych fortyfikacji bastionowych, dobrze zarysowane w czesci poludniowo-zachodniej, oraz zarys fosy, szczególnie wyrazny po stronie pólnocnej i zachodniej. Wokól palacu rozposciera sie piekny park zalozony w XIX wieku, w którym rosnie okolo 26 gatunków i odmian drzew i krzewów. W latach 1849-1936 palac byl w posiadaniu rodu Rothschildów, a w okresie wladzy Hitlera przeszedl na wlasnosc niemieckiej rodziny von Kirchen und Pancken. Po wyzwoleniu 30 kwietnia 1945 roku stal sie wlasnoscia Panstwa Polskiego. W latach 1978-82 Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Uslug Turystycznych w Katowicach - Oddzial Racibórz podjelo prace modernizacyjne i odrestaurowany palac od roku 1983 sluzy turystom jako hotel z restauracja. Decyzja wojewody w roku 1993 obiekt zostal przekazany na wlasnosc gminie Krzyzanowice, a w 1994 roku wydzierzawiony osobie prywatnej. Chalupki Miejscowosc lezy na lewym brzegu Odry, na historycznym szlaku bursztynowym, wiodacym przez Brame Morawska z pólnocy na poludnie Europy. Historia tej nadgranicznej osady, jako dóbr rycerskich, siega XIV wieku. Pierwotnie wioska nalezala do hrabstwa w Bohuminie i polaczona byla z Bohuminem drewnianym mostem ufundowanym w 1626 roku przez ksiecia Jana Ernesta. Centralna budowla miejscowosci zawsze byl palac zwany zamkiem, usytuowany wsród lasów, w odleglosci 300 m od mostu na Odrze, który poczatkowo mial charakter obronny i otoczony byl fosa. W 1844 roku zamek stal sie wlasnoscia rodziny Rothschildów, bogatych bankierów z Wiednia. Wlasciciel zamku wybudowal w 1852 roku cukrownie w Chalupkach, w której znajdowala sie palarnia i parowa maszyna do obróbki drzewa. W 1873 roku rozpoczeto budowe nowej szkoly. Z roku na rok przybywalo mieszkanców Chalupek. W 1784 roku w wiosce bylo tylko 9 chalup, ale juz w 1835 roku miejscowosc liczyla 137 mieszkanców, a w 1894 roku liczba mieszkanców wynosila 490 osób. Wioske nawiedzaly liczne powodzie - szczególnie pamietny byl rok 1880, kiedy wody Odry przerwaly wal ochronny w okolicy dzisiejszego mostu kolejowego i wyrzadzily wielkie szkody. Dlatego tez juz w nastepnym roku rozpoczeto budowe walu ochronnego 6-metrowej wysokosci oraz zapory. W latach 1846-86 polaczono Chalupki linia kolejowa, najpierw z Raciborzem i Starym Bohuminem, a nastepnie z Wodzislawiem Slaskim. Po I wojnie swiatowej oddano do uzytku nowy most zelazny na Odrze, którego fundatorem byl dr Ott. W 1924 roku zostal wzniesiony kosciól wyznania ewangelickiego, który stoi do dzisiaj i obecnie jest kosciolem katolickim. W roku 1926 wybudowano w wiosce duzy tartak, który zostal doszczetnie zniszczony podczas pozaru. Majatek i zamek Rothschildów zostal z rozkazu wladz hitlerowskich oddany wdowie po generale niemieckim, baronie Rotkirch, i pozostal w jej rekach az do roku 1945.


Wiecej na http://www.krzyzanowice.pl/chalupki.htm

 

--- English ---

A castle / chateau originaly founded in 13th century. A place that experienced lots of unexpected historical changes – it changed its owner, name, state, shape, purpose. As it is placed in the area where many borders crossed in the past, it witnessed many dramatical moments of several decisive European and World wars and played its role in these events. Still, it is very nice and calm place to visit and to enjoy the times when no wars are going on here and when you can easily walk across the border without any fear. Let’s enjoy and keep that state of things.

History

The development of historically documented cities in this area occurred in the 13th century as a result of two colonization waves. The first of them was lead by the Benedictines from Tyniec near Kraków. The second, however, consisted of settlers from Saxony and Lusatia. It is them who established in 1256 the settlement of Bogun (today’s Starý Bohumín on the Czech side and Chalupki in Poland). For a comparatively long time the area had been sparsely populated, as the low banks of Odra and Olza Rivers and their numerous tributaries threatened the settlements with sudden water rising levels during spring thaws.

Bogun was located on the territory of the contemporary Racibórz Principality. The castle called Barudswerde was constructed on the left bank of the Odra River (today’s Chalupki), while, the village of Bogun was on its right bank. Owners of these lands changed quite often, the whole area of the Silesia however, was the property of the Austrian Hapsburgs. In 1740, following the death of the Emperor Charles VI, the throne was left to his daughter Maria Theresa. Silesia was one of the richest estates of the Hapsburgs and due to its value it was also in the centre of the Prussian King’s interest. The war for Austrian succession, which ended with the defeat of Maria Theresa, resulted in signing in 1742 of the so-called “Wroclaw Peace” that sanctioned the division of Silesia. The border between Austria and Prussia was established on the Odra River. As a result, the left bank of the river together with the castle in Chalupki ended up in Prussia’s hands while the other side of the river with Bohumín stayed in the Hapsburgs Empire. The partition caused that 1,5 million occupants of Silesia, 150 cities and 5 000 villages passed under the rule of Prussia. Bohumín and Chalupki Bogun – today’s Bohumín is divided into two parts: Starý Bohumín (Old Bohumín), whose establishment dates back to the 13th century and Nový Bohumín (New Bohumín), which started to really develop in the first half of the 19th century with the construction of the railway. Nowadays Bohumín is a modern city and an important Central European communication centre. Despite fast industrialization of the city, numerous natural sites of unique character have been well preserved. Equally numerous are historical and architectural monuments here. Chalupki is a village located on the historical “amber route” that passes through the Moravian Gate from South to North of Europe. This route has several meanings: in a wider context it de-fines the trade connections between European countries of the Mediterranean Sea and those lying on the southern coast of the Baltic Sea. However, in a narrower sense, it is the course of organized amber trade expeditions that intensified from the 1st century on. Chalupki’s history goes back to the 14th century.

The castle

The central building of Chalupki village (former part of Bohumín city) was always the castle that initially fulfilled a strictly defensive function and was surrounded by a moat. The first information about the castle comes from 1373, when Duke Jan Opolski gave it to Knight Pasko (the village at that time carried the name Annaberg). From 1623 to 1803 the castle and the town of Bogumín located on the other side of the Odra River belonged to the Henckel von Donnersmarck family. The castle altered its face and owners many times. Its present, baroque design comes from the turn of 18th and 19th century. During 1844 – 1936 it belonged to the well-known in Europe bank owners family – the Rotschilds. In 1936, Hitler confiscated the castle from them and, together with the adjoining property, gave it to a widow after a German baron – baroness Rotkirch von Kirchen und Pancken. She owned the property until 1945.

See also: Our Odra (information on the history of this area and interesting places around)


Samotná keška: plastový kontejner o objemu 0,5 l, obsahuje krome tuzky, orezavatka, logboku a pravidel i par drobnosti na vymenu. Hodne zdaru!
Cache itself: plastic container 0,5 l. Contains all you need for logging and some treasures for exchange. Enjoy!
Sama cache: standardowa plastowa skrzynka 0,5 ze standardowa zawartosca z malymi skarbami dla wymiany. Dobrej zabawy!

Pokud prijedete autem, prikladam parkovaci waypointy. Pokud jedete na kole, vedou kolem zajimave cyklotrasy - doporucuji zejmena tu kolem meandru Odry - viz prilozene foto s mapkou.


Úprava: 25. února 2015 byla krabička změněna na velikost Small a to z důvodu čím dal častějších zmizení. Je to dáno i tím, že po rekonstrukci zámeckého parku je v něm větší provoz mudlů a tak je potřeba krabku lépe skrývat. Nicméně park je opravdu teď lépe upravený a stojí za návštěvu více než dříve!

Amendment: on Feb 25, 2015, I changed the box to "Small" size due to more and more frequent disapearance of the cache. It was caused by more intensive visits of muggles in the parc after it was completely renovated so we have to better hide the cache. However, parc is now in a really good shape and worth visiting!

Additional Hints (Decrypt)

PM: fgebz - pb qbqng... CY: qemrjb - jvrprw cbjvrqmvrp avr gemron... RA: n gerr - abguvat zber gb nqq...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)