Skip to content

Crypto-Cache #1 Mystery Cache

Hidden : 12/14/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo

Crypto-Cache #1 - Začínáme steganografií (Steganography)

Na uvedených souradnicích cache nehledejte.
Only information about cache, see below. Information about Steganography for example here: wikipedia. Cache is not placed on these coordinates.

Základní pojmy

Kryptologie (zjednodušeně věda o utajení obsahu zpráv) je věda, která má stále mezi lidmi nádech něčeho tajemného. Ve středověku byla často součástí magie a někteří kryptologové byli přímo obviněni ze spojenectví s ďáblem. Kryptologie se dělí na kryptografii a kryptoanalýzu a dále se k ní řadí i steganografie.

Kryptografie se zabývá matematickými metodami se vztahem k takovým aspektům informační bezpečnosti, jako je důvěrnost, integrita dat, autentizace entit a původu dat. Předchozí definice vychází ze současného moderního pojetí kryptografie. Ve starším chápání to byla především disciplína, která se zabývala převedením textu (informace) do podoby, v níž je obsah této informace skryt. Jejím úkolem tedy bylo především učinit výslednou zprávu nečitelnou i v situacích, kdy je plně prozrazená, zachycená třetí - nepovolanou stranou. Tím se liší od steganografie, jejímž úkolem je skrýt samotnou existenci zprávy, ale zpráva samotná může být napsána nebo předána ve srozumitelné podobě. Kryptoanalýza je pak jakýsi "opak" kryptografie. Kryptoanalytici se snaží získat ze zašifrované zprávy její původní podobu (nebo alespoň část skrytých informací). Tento proces se nazývá luštění šifrové zprávy a pokud je kryptoanalytik úspěšný a podaří se mu vniknout do některého šifrového systému, řekneme, že šifra byla zlomena nebo rozbita.

Hlavním cílem kryptografie byl tedy rozvoj algoritmů, které lze použít ke skrytí obsahu zprávy před všemi s výjimkou vysílající a přijímající strany (utajení) a mnohem později přibyl rozvoj algoritmů sloužících k jednoznačnému určení osoby odesílatele (identifikaci) a k ověření správnosti zprávy přijímající stranou (autentizaci) a další související algoritmy.

Původní vysílanou zprávu nazýváme otevřeným textem. Tato zpráva je následně šifrována pomocí nějakého kryptografického algoritmu. Zašifrované zprávě říkáme šifrový text. Odšifrování je opačný postup vzhledem k zašifrování, je to převedení šifrového textu zpět do podoby otevřeného textu. Samotné slovo "šifra" pak pochází z terminologie arabské matematiky. Prokazatelně bylo používáno již v devátém století našeho letopočtu.

Steganografie

S formální definicí jsme se již seznámili - úkolem steganografie je skrýt samotnou existenci zprávy, ale zpráva samotná může být napsána nebo předána ve srozumitelné podobě. Je zřejmé, že sem patří velké množství nejrůznějších technik utajení zpráv.

Herodotos ve svých Dějinách zaznamenal nejstarší příklad využití steganografie. Jedná se o poněkud kuriozní použití, které stojí za zmínku. Odesílatel zprávy Histiaeus napsal zprávu na oholenou hlavu svému otroku, který ji po té, co mu zarostly vlasy, dopravil do Milétu a pomohl tak ke koordinaci povstání proti Peršanům.

Demaratus

Je zaznamenána i jiná technika, kterou Řekové v době války s Peršany použili. Demaratus, syn Aristona, zjistil termín, kdy král Xerxes vytáhne s armádou proti Řekům. Rozhodl se o tom své krajany ve zprávě informovat, seškrábal vosk ze dvou dřevěných psacích destiček a přímo na dřevo zprávu napsal. Tyto destičky opět zalil voskem, aby to při náhodné kontrole vypadalo, že nejsou použité.

 

Nejpoužívanější způsoby:

  • použití tajného inkoustu
  • některá písmena v nezávadném textu byla propíchána špendlíkem, tato písmena tvořila předávaný utajený text
  • podobně jsou některá písmena v jinak nezávadném textu psána např. tučněji (nebo jiným sklonem, jsou menší apod.)
  • prvá (druhá, poslední) písmena některých domluvených slov v dopise tvoří krátký utajený text
  • text je napsán na čtverečkovaný papír na předem domluvená místa a je obklopen nezávadným textem, příjemce přiloží stejnou tabulku a přečte si předávaný text
  • text lze utajit (ovšem zpravidla již komplikovaněji např. ve spojení s kódováním) i v zápisu šachové partie, návodu na vaření, háčkování, katalogu objednávaného zboží apod.
  • text lze vložit do souboru uloženého v některém ze známých formátů (*.jpg, *.bmp, *.doc, *.htm) takovým způsobem, že při použití příslušného asociovaného prohlížeče se text nezobrazí na obrazovce, ale při výpisu "fyzického" obsahu souboru lze text najít apod.

Všechny výše uvedené metody byly skutečně používány a nutno říci, že za jistých okolností mohou být používány úspěšně. Výhodou je, že předávání informace tímto způsobem nemusí vzbudit podezření, zatímco šifrový text (i když jej nelze rozluštit) přímo říká - tato zpráva a její odesílatel chtějí něco utajit ….

Keš / Cache

Již od prvních mystery keší, které jsem luštil jsem si pohraval s myšlenkou využít mého dávného, letmého, proniknutí do kryptografie, hlavne díky e-zinu Crypto-World. Pak přišla dovolená na Lipně a odlov českokrumlovských keší ze série Cipher cache od rrota (GC1AH1A, GC1ATJZ, GC1BDK5, GC1HKP1, GC1NH6J). Byly přesně takové, jak jsem si představoval své vlastní. Owner nenamítal, že jeho dílo použiju jako vzor a tak vznikla prostějovská - Crypto-Cache série. X

Naše Crypto-Cache #1 by měla být takovým zahřívacím kolem. Umístění finále se dozvíte z textu, který je zašifrován níže. Otevřený text je v angličtině, aby byla keš i pro zahraniční návštěvníky Prostějova, pokud s tím bude mít někdo vážné problémy, tak mi může dešifrovaný text zaslat a ja jej pošlu zpět přeložený.

This Crypto-Cache series was inspired by Cipher cache series from rrota in Český Krumlov, see list above. Original owner give me permit. Our first Crypto-Cache is for your warm-up. Decrypted text is in English. X

Vyluštením následující jednoduché šifry dostanete finální souradnice:
You'll obtain final coordinates if you successfully decrypt contiguous simple cipher:

SXCCA SDOXR ERPXY CQNXP XTEXO RJIXC NXAMQ NXCGX
HFMNX EGKXN JQKPW EXURU QXMIX BXEQP XRLAX OXNXE
SDIOX BFXYJ NASXM NCXAN QXRIH FXRBF XAHBX MXDSM
XODXT BNXCX ZFQEX FXIDJ ASXNH EXAXL UFXCH NLKXA
HXCQE XHFQX EXIHQ AXSSX LHGFX ONWXC EXAJQ XTFJX
EKFXD NVWXA XTHXF GEXOC FCXRN JXTKD GXYJH ZXNXI
KJXNP NKXEH HXDXE KJXGB FNXRG FBJHX EXENT VXSIX
TGAXW HJXEC FXNQY CXTXY RSEXS DYQXE DAXVV CXEWQ
XNECN XPMSD FXOXI GBJKX NHVXT EXSSK DXIVN XXXHG
QBXUN XNVUX DZTNX RXEJR XDNZC XAGVC XNMZX DIJHX
FMVXI FKXFX TGNHX YMEJX TAHQT XWRGX OCXNB FHGAX
OYHJX RDFGN XTXHH XESDF XRLGJ XNERT XLHXA OXTPJ
ZXIJK XTUGL XUNLX DJKNX EXAUK XNGHB XDNDF GXSUE
XEXVI CZXEU HQNBU ZXNDK GXTXE XECYX NFNBX DEVJX
EZTXG GCXRF MBRXE XENBV QCXSC FHXFB QXIEN VRXVG
TRXEX PLHXO UJXIN MDXNL VBMXT HJZXZ MRHGX EXREV
RXOZG HCXSS DRXIK VTGXX XTHCF XEXEN BEXNF HAXES
GXACV ZEXSG RQCQX TJXEE HBCFX RJHHX NCRGN XLVXO
ZRNJU XNJNL JGXGJ DFXTN BVXIK WRHXT GCVLX UASHV
BDXDH GFUXE ASDTU SCDRR BSDRT PLKWS MKNOK QPCAS

Získané souřadnice si můžete ověřit pomocí GeoCheck, nemělo by to být potřeba, ale vyvarujete se chybě v překladu a také se můžete dozvědět proč bylo místo finále zvoleno tam, kde je a také se dozvíte pozici doporučeného parkoviště.
You can check obtained final coordinates by GeoCheck. There are some info why I select this final place and recomended parking site.

 

Milníky / Milestones

BetaDecryptTest
  21.09.2009   sindrak  
Publikace
  16.12.2009 18:34 Bohemian reviewer  
FTF
  16.12.2009 19:28 (54 min.) Terenaci ThomasPV Setler ... log
STF
  16.12.2009 20:18 (1:44 hod.) sulcovi ... log
TTF
  16.12.2009 22:52 (4:18 hod.) Cmelda M+M ... log

 

Pokud budete vyzvedávat a následne ukládat cache, respektujte prosím puvodní umístení!!
Hodně štěstí při lovu.

Good luck.

Použité zdroje / Sources: e-zin Crypto-World, Pavel Vondruška
P.Vondruška: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO,
nakladatelství Albatros, 2006

Additional Hints (Decrypt)

[Cache] zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)