Skip to Content

<

Czuwaj!

A cache by toczygroszek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/11/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Multi offsetowe z jednym etapem wirtualnym i pojemnikiem koncowym znajdujacym sie nieopodal. Skrytka dedykowana jest Andrzejowi Malkowskiem - prekursorowi polskiego harcerstwa.

[EN] An offset multi-cache with one virtual stage and the final container nearby. The cache is dedicated to Andrzej Malkowski - a precursor of Polish scouting.
[PL]

Andrzej Malkowski:

Andrzej Malkowski urodzil sie 31 pazdziernika 1888 r. w Trebkach na Mazowszu. Uczeszczal do szkól w Warszawie, Krakowie i Lwowie a w latach 1901-1902 w Tarnowie. Byl wspólzalozycielem abstynenckiej organizacji "Eleusis", instruktorem wychowania w towarzystwie gimnastycznym "Sokól", zbobyl takze stopien oficerski w kospiracyjnej szkole "Zarzewia".

W roku 1909 rozpoczal tlumaczenien a jezyk polski ksiazki generala Roberta Baden-Powella "Scouting for Boys". Wydal ja w lipcu 1911 pod tytulem "Skauting jako system wychowania mlodziezy". Jednak juz w marcu tego samego roku rozpoczal organizowanie pierwszego kursu skutowego we Lwowie. Byl to poczatek ruchu harcerskiego w Polsce.

Jego ponowny zwiazek z Tarnowem ma miejsce 5 listopada 1911 r., gdy podczas wizytacji wszystkich wazniejszych osrodków skautowych w Malopolsce odwiedza i Tarnów.

Utrzymywal kontakty z organizacjami skautowymi w innych krajach, organizowal wyjazdy zagraniczne na zloty skautów.

Wraz z wybuchem I Wojny Swiatowej wstapil do Legionów Polskich, jednak nie odpowiadala mu zaleznosc tej formacji od Austriaków, wystapil wiec i przeniósl sie do Anglii a nastepnie do Stanów Zjednoczonych. Tam organizowal harcerstwo polskie wsród emigrantów. W koncu przenisl sie do Kanady, gdzie wstapil do armii kanadyjskiej i walczyl na froncie zachodnim we Francji. W 1918 zostal przeniesiony do armii gen. Hallera. W roku 1919 zostal wyslany z misja wojskowa do polskich oddzialów w Odessie, niestety w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 okret, którym plynal wpadl na mine i zatonal.
W roku 2008 odslonieto w Tarnowie pomnik ku jego pamieci.Etap 1:

Podane wspólrzedne prowadza do pomnika Andrzeja Malkowskiego. Na przeciwko niego znajduja sie 3 slupy drewniane, a na nich odznaki harcerskie. Liczbe okraglych odznak nazwij jako AB. Liczbe trójkatnych odznak nazwij jako C.Skrytka finalowa:

Skrytka znajduje sie pod wspólrzednymi:

N 50° 00.(B-A)(A-1)C E 020° 58.B(B-A)C

Pojemnik zawiera jedynie logbook - prosze zabrac ze soba cos do pisania.[EN]

Andrzej Malkowski:

Andrzej Malkowski was born in 31st of October 1888 in Trebki in Masovia. We went to schools in Warsaw, Kraków and Lviv and in years 1901-1902 in Tarnów. He was a co-founder of teetotal organization "Eleusis", instructor in gymnastic association "Sokól", acquired an officer's rank in conspiratorial school "Zarzewia".

In 1909 he began translation to Polish language a book by general Robert Bade-Powell "Scouting for Boys". He published it in July 1911. But in March of this year he started organizing 1st scout cours in Lviv. It was a beginning of scouting activity in Poland.

His another connection with Tarnów is 5th of November 1911 when during visitations of most important centres of scouting in Malopolska and visited Tarnów.

He stayed in contact with scouting associations in other counrties, organized external trips to jamborees of scouts.

At beginning of 1st World War he joined to Polish Legions, but he wasn't happy with depending on Austrians, so he moved to Engalnd and then to USA. There he organized Polish scouting among emigrants. At the end he moved to Canada where joined to Canadian army and was fight on western front line in Frnace. In 1918 he was moved to general Haller's army. In 1919 he was sent with military mission to Polish detachments in Odessa. Unfortunately at night 15/16th of January 1919 the ship where was Malkowski ran into a mine and sank.

In 2008 a memorial commemorated Andrzej Malkowski was unveiled in Tarnów.Stage 1:

The listed coordinates follows to the memorial of Andrzej Malkowski. There is an information sign. Third section of text starts with a digit. Call it A.

The listed coordinates follows to memorial of Andrzej Malkowski. In front of it there are 3 wooden poles and scout badges on them. Number of round badges call AB. Number of triangular badges call C.The final cache:

The cache is hidden at coordinates:

N 50° 00.(B-A)(A-1)C E 020° 58.B(B-A)C

The container includes a logbook only - please BYOP.free counters

Additional Hints (Decrypt)

[PL] febqrx
[EN] pragre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.