Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

VESNICKA POD DVEMA HRADY

A cache by [DELETED_USER]
Hidden : 09/10/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Drive-in nano cache na turisticky atraktivním míste

Vesnicka pod dvema hrady aneb neco málo o obci Tocník...

Zivot obce je historicky spojen s obema hrady a vsím, co se tocilo kolem nich. Archeologické výzkumy ukázaly, ze území vedlejsí obce Zebrák zde bylo osídleno jiz v 5.tisíciletí pred nasím letopoctem, kdy v okolí existovala rozlehlá osada kmene s volutovou keramikou a v polovine 4.tisíciletí pr.n.l. ji zase vystrídal lid s keramikou vypíchanou. Pozdeji, v dobe laténské, zhruba nekdy kolem 1.stol. pr.n.l. se zde usadili Keltové. Nejstarsí nálezy po slovanském osídlení pocházejí z 9. století..

Puvodní malá osada vznikala postupne z místní zastávky pod hradem Zebrák, zhruba od 2. poloviny 13.století. Po pozáru hradu, který nastal v roce 1395 behem panování králeVáclava IV. se stala tato osada soucástí tehdy opraveného hradu. Král Václav IV., která se jiz zabydlel na nedalekém, nove zbudovaném sídle - hrade Tocník, umoznil rozkvet této nove vzniklé osady. Ve století patnáctém a sestnáctém byla zbudována kaskáda peti velkých rybníku, které dodaly krajine a obema hradum jejich jedinecny vzhled. K osade pribyl dvur, rasovna, mlýny, cihelny a hlavne hostinec. Kolem toho vseho byla velká lovecká obora táhnoucí se od vesnice Hredle k Tocníku. Stezky od obce Zbiroh a Krivoklátu se spojovaly v tzv. Záskalí poblíz tehdejsího Sojkova mlýna a procházely kolem pivovaru stanicí, kde se vybíralo mýtné. Odchodem známého rodu Lobkowiczu z techto koncin prišel hrad Tocník o poslední moznost prebudování. Behem tricetileté války se na hrad Tocník uchylilo mnoho místních obyvatel a to dokoncilo zkázu hradu a tak správa tocnického panství, pod kterou spadaly okolní obce, byla presunuta jinam. Následující staletí prinesla rozmach tocnickému dvoru a pivovaru, které tak daly smer dalsímu vývoji obce. Rozvíjí se zde zemedelství, rybníkárství, sadarství, pivovarnictví, drobná výroba, tezba dreva a zelezné rudy v okolí (viz nase kes Stola Barbora – staré dulní dílo). Osud obce je nadále pevne spjat s obema hrady. Hrad Zebrák je obýván chudinou a i kdyz je velmi spatne prístupný, jsou jeho zdi rozebírány pro základy nových domu. Pod hradem Tocníkem se zacíná rozrustat vesnice a na kopci Jezevcík se pase stádo koz a ovcí z tocnického dvora. Podle dochovaných záznamu melo az 1.500 kusu. Od léta Páne 1733 se kazdorocne konají poute na hrad Tocník, kde jsou slouzeny mse v nové kapli Sv. Bartolomeje. V prubehu 19.století jsou vypusteny rybníky a nové louky jsou zemedelsky obdelávány. Jeste za první republiky, tj, v první polovine 20.století se v obci varí výborné tocnické pivo, na které se do vyhláseného hostince "U krále Václava IV." zvaného téz Kocanda stahují lidé z okolí. V hostinci se hraje ochotnické divadlo, zpívá a tancuje, a to i na parketu venku. Po druhé svetové válce predává kníze Colloredo Mansfeld svuj majetek státu, a s ním i pivovar a okolní lesy. Do vsi prícházejí noví obyvatelé v rámci povalecného presunu obyvatelstva (Nemci, Madari a Slováci), kteri nacházejí uplatnení v zivocisné výrobe tocnického dvoru, který spadá pod správu Státního statku Lochovice..

Cas bezí, vesnicka tu stále stojí po mnoho století a do dávné a prece stejné hospudky chodí dál lidé na dobré pivko a vyhlásené pecené koleno. Zde si dovolím pouzít pár versu z puvodního listingu této kese…

A az poklad odlovís, jiste nosem zavetrís, vune jako poleno… Pecené to koleno!!! Je to jen pár metru dál… Mlaskal tady i sám král.

Additional Hints (Decrypt)

An xbibirz cbqxynqh anfry fv fihw syrx,
fyvagn cevzb hxehgar, wr gb mxengxn...
Arboilxyr, an wnx imqlpxl,
grauyr cym wr zntargvpxl,
h fybhch gl uyrqrw ub, arxqr gnql ohqr
n cnx qboer fpubirw ub, ng ceb qnyfv gh mohqr...
(Mrmnqh an ilmghmr mn ebmibqabh fxevaxbh,
ir ilfv muehon 130pz anq mrzv,
ebmibqabh fxevaxh avxql n i mnqaéz cevcnqr arbgiverwgr!!!)

Bcngear qbzrpxrz mnxehggr qbyrin qbcenin n yrupr gnuargr
x fbor n fhaqrwgr. Ienggr mcrg qbmnqh, ng arav ivqrg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.