Skip to content

<

hetDRAKENs.l.o.t

A cache by zoekmachine Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/10/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het SLOT van de DRAAK = Toch zal het niet de bestemming zijn, maar de reis er heen die in de herinnering zal blijven staan...

Met deze 'wandelcache' maakt zoekmachine de '10' vol. Daarom zal deze multi met minder dan tien kilometer op de teller ook geen genoegen nemen. Het doel wordt gevonden in het maken van de juiste keuzes en in lopen, lopen, lopen...
Sinds 10/10/'10 is er een 'kleine' DRAAK. De vraag is echter: "In welk opzicht, KLEIN...!?"

DRAKENc.a.c.h.e.s
Het is allemaal begonnen in juni 2006 met deDRAKENc.o.d.e. Helaas, na 100 keer die DRAAK te hebben verslagen, kwam daar een abrupt einde aan. Deze DRAAK werd echter opgevolgd in mei 2008 door twee andere DRAKEN, de multi hetDRAKENs.p.o.o.r en de bijbehorende mystery deDRAKENr.i.n.g. En nu, in 2010, is er dan hetDRAKENs.l.o.t, een wandelmulti die teruggrijpt op coördinaten uit vervlogen tijden.

hetDRAKENs.l.o.t
In de schaduw van 'Kasteel Drakesteyn' bevindt zich een meer zichtbaar, maar eveneens ontoegankelijke, lusthof. In alle bescheidenheid draagt het de naam 'Klein Drakestein'. Gelegen aan de rand van de Lage Vuursche vormt deze buitenplaats het beginpunt van de multicache die in de reeks van 'DRAKEN-caches' de afsluiting vormt.
Toch moeten we deze cache los zien van die andere DRAKEN, althans dat is het uitgangspunt. Maar de geschiedenis geeft echter op een aantal punten aanleiding tot verwarring en de speculaties over een draak of 'iets' anders van dien aard zijn hardnekkig. We moeten de onderstaande passages maar eens doornemen om hier een beter beeld van te kunnen krijgen.

Het verhaal
We keren terug naar de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog. Om preciezer te zijn schrijven we het jaar 1938 op. Het is half november.
Dat het een onrustige en gespannen tijd is zal niet nader uitgelegd behoeven te worden. Toch hebben er aan de vooravond van het te verhalen gedeelte een aantal opmerkelijke feiten plaatsgevonden. Deze zal ik niet onvermeld laten.
Op 30 oktober van dat jaar was het hoorspel 'The War of the Worlds' van Orson Welles uitgezonden via het Amerikaanse radioprogramma 'Mercury Theatre on the Air' ter gelegenheid van Halloween. Het was kennelijk zo realistisch weergegeven dat vele luisteraars in paniek waren geraakt en ook daadwerkelijk meenden dat buitenaardse machten de wereld ernstig bedreigden. Een vorm van massahysterie was het gevolg. Waarschijnlijk was de angst voor onheil mede geëscaleerd door de oorlogsdreiging die vanuit West-Europa begon toe te nemen.
Tegelijkertijd, aan de andere kant van de oceaan voltrekt zich een tweede vorm van massahysterie, maar dan wèl serieus en met dramatische gevolgen. In de nacht van 9 op 10 november vond de beruchte 'Kristalnacht' plaats.
Opmerkelijk is dat beide voorvallen worden ingeluid via de media. In Amerika zorgt met name de nagespeelde, maar ó zo realistische nieuwsberichten er voor dat men ook daadwerkelijk geloofd in een buitenaardse aanval op de aarde. In Duitsland is de opgeklopte propaganda die zich via de media verspreidt verantwoordelijk voor de geweldsuitbarsting. Het verschil zit in het gegeven dat het eerste voorval op fictie is gebaseerd en daarmee onschuldig, maar het andere vormt het begin van een omvangrijke misdaad tegen de menselijkheid.
Tegen de achtergrond van deze opmerkelijke gebeurtenissen stond een zo goed als nietsbeduidend berichtje in de plaatselijke courant van maandag 14 november 1938: "Wandelpad bijna realiteit". Toch krijgt ook dit laatste voorval een vervolg die gerust in de lijst van 'opzienbarend' kan worden bijgeschreven. Alleen is dit nooit verklaarbaar geworden...
Waar hebben wij het over? Gedurende dat jaar werd er gewerkt aan een wandeling van goed 30 km rond Hilversum. Het was de bedoeling dat wandelaars op diverse punten deze wandeling konden starten en afbreken waar men dat nodig vond. Via het openbaar vervoer waren deze startpunten bereikbaar. De route voerde over de heidevelden en door de bossen rond Hilversum. De bedoeling was om de route nog dat jaar gereed te krijgen. In november zou het laatste gedeelte ten zuid-oosten van de 'Radiostad' worden afgerond. Daarna zou de cirkel rond zijn en het pad voor publiek worden geopend.
Wat wil het geval? We spreken nu over jonkheer Eduard Filippe van Drakenburg. Deze bewoner van 'Klein Drakestein', een verre nazaat van de befaamde Drakenborg-familie, werkte in die dagen mee aan dit project en heeft ook een deel van de kosten voor zijn rekening genomen. Mede omdat het wandelpad over zijn bosgronden werd uitgezet is hij er van meet af aan bij betrokken geweest. Daarnaast had hij zich in het verleden als hobby-archeoloog verdienstelijk gemaakt bij diverse grafheuvelonderzoeken rond Lage Vuursche. "Een goede reden om hem hiervoor te vragen.", zal men gedacht hebben. Hij stippelde zelf het nog openstaande traject uit en onderhield hij contact met de initiatiefnemers over de te plaatsen markeringen.
Zo is de jonkheer er die dinsdagmiddag van de 15e november alleen op uit getrokken om het recent uitgevoerde werk te bekijken en om de juiste aansluiting te vinden op het reeds uitgezette parcours. Die avond is hij echter niet teruggekeerd op 'Klein Drakestein'. Enkele dorpsbewoners meenden in de verte wel enige tijd geschreeuw te hebben gehoord rond middernacht. Het werd toen weggewuifd als dronkemanspraat. Maar niemand kon die nacht om het bizarre gegeven heen dat er een zeer dichte mist de bossen rond Lage Vuursche opslokte. De temperatuur zakte tot zeker -10°C. Dit kon je gerust als absurd bestempelen voor die tijd van het jaar en de volgende dag bleken alle bomen volledig van hun blad te zijn ontdaan. Er waren er die beweerden: "Dit moet kunnen half november..." Toch is het opmerkelijk dat in de buurtgemeenten Baarn en Hilversum er niet of nauwelijks mist is waargenomen die nacht en dat het daar niet kouder was geworden dan net boven het vriespunt. Daarnaast kan worden opgetekend dat er die nacht gedurende enkele uren geen radio-ontvangst mogelijk was en de telefoonverbinding 'dood' bleek.
Toen het licht geworden was werd er direct alarm geslagen door het personeel van 'Klein Drakestein. Er is kort daarna op grote schaal gezocht door zowel een twintigtal politiebeambten uit de regio als een deel van de bevolking van de Lage Vuursche. Pas in de late middag heeft men zijn tas en een afgescheurd deel van zijn jas gevonden op enkele tientallen meters vanaf de onverharde weg ergens tussen de provinciegrenspaal 13 en 14. Men kon pas de volgende ochtend verder gaan zoeken vanwege dichte mist (...) en de snel invallende duisternis. Het enige spoor wat men daarna heeft aangetroffen zijn enkele voetafdrukken in een bijna drooggevallen waterpoel, goed driehonderd meters verwijderd van het Hilversumse Wasmeer. Gezien het formaat moeten deze wel van de jonkheer zijn geweest. Hij had grote voeten. Verder heeft men nooit meer iets van hem gehoord of gezien.
Dat deze gebeurtenis de gemoederen een tijdje heeft bezig gehouden mag voor zich spreken. Van volkshysterie wil ik niet direct spreken, maar de geruchtenstroom heeft wel voor de nodige onrust gezorgd. Het vreemde was dat de gevonden tas niet was leeggeroofd, dus van een roofoverval kon geen sprake zijn. Voor moord is nooit bewijs gevonden. De omgeving is grondig afgezocht met speurhonden, maar op een kort spoor na en die enkele afdrukken in de modder, werd er verder niets gevonden. "Wat was eigenlijk de werkelijke reden dat hij er pas in de middag op uit was getrokken?", vroeg men zich af. De jonkheer stond bekend om zijn stiptheid en het gegeven dat hij ruim omging met tijd. Op dat late uur zou hij nooit voor het donker kunnen hebben terugkeren... Er werd beweerd dat de jonkheer tegen zijn wil ergens werd vastgehouden. Wat ontvoering betreft zijn er echter onvoldoende aanknopingspunten boven tafel gekomen. Een enkeling meende de jonkheer nog te hebben gezien. Plaatsen in het midden van Europa, uitgestrekte wouden in Oost-Duitsland en verlaten kastelen in Tsjechië werden genoemd. Maar er zijn er ook die met stelligheid beweren dat hij dichterbij tegen zijn wil werd vastgehouden. Natrekken van deze beweringen liepen allemaal op niets uit. Toch werd tot en met de jaren zeventig met regelmaat verteld dat de jonkheer van zich had laten horen. Het verhaal ging dat hij via de telefoon contact had gezocht met onbekenden En, die onbekenden bleven onbekend. Helaas.
Wat, waarom en hoe de jonkheer is verdwenen is nooit bekend geworden. De zaak is begin 1940 gesloten bij gebrek aan bewijs. Laten we het er op houden dat de beste man één of meer verkeerde beslissingen heeft genomen en kennelijk té ver is gegaan op die bewuste dag in november.
De gemeente Hilversum heeft het voetpad in 1939 alsnog afgerond. Het uitgestippelde deel van de jonkheer is maar voor een beperkt deel gehandhaafd. De een zegt dat dit te maken heeft met een onbekend uitgestippeld traject, en anderen beweren dat men toen met opzet een deel uit de route heeft gelaten. Hier waren zwaarwegende argumenten voor. Welke overwegingen hieraan ten grondslag lagen weet men echter niet te benoemen. Feit is dat de route is ingekort tot zo'n 25 kilometer. Als eerbetoon en herinnering aan de jonkheer heeft men een voetafdruk als markering gebruikt en het pad de naam 'Voetstappenpad' gegeven. In de periode na de oorlog werd het pad overwoekerd en vielen er diverse markeringen weg. Lange tijd werd er niet naar omgekeken. Tot dat het pad in 1997 opnieuw leven werd ingeblazen ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de 'Stichting Gooisch Natuurreservaat'. De route werd in ere hersteld en de zoekgeraakte markeringen opnieuw aangebracht. Inmiddels kan men weer volop genieten van deze rondwandeling (meer informatie...).
Over het incident uit 1938 spreekt niemand meer, maar een enkele oude Vuurschenaar weet heel goed wat daar toen gebeurd was. En het komt nog steeds voor dat, op een mistige novemberdag, er zachtjes wordt gefluisterd over die 15e november 1938, de jonkheer, een donker bos, een stenen toren, ...en als je goed luistert hoor je zelfs het woord 'draak' vallen. Buiten wacht een onaangename huivering: "Het is 'drakenkoud'..."


Langs de route: Theehuis 'De Paddestoel, Hollandsche Rading eind jaren 20.
Foto: jhr. E.F. van Drakenburg
-012639 X
002714 Y

Geocachen
Je zou bijna vergeten dat dit een geocache is. Nu, ruim zeventig jaar na dato, durft zoekmachine het wel aan om in de bossen waar zich deze tragedie heeft afgespeeld een multi uit te zetten.
Het is de bedoeling dat de geocacher de 'additional waypoints' hieronder gebruikt om zijn of haar weg te vinden. Deze zijn opgedeeld in series (prefix) van 'A', 'B', 'C' t/m 'L'. Daarna zou je de cache (MA) moeten kunnen vinden. Om deze te vinden moet je de juiste getallen verzamelen. Per serie moet één getal worden geselecteerd voor het eindgetal 'XXXX' die uit de som van negen verzamelde getallen bestaat. Bij 'A' kan je daar direct mee aan de slag en maak je de juiste keuze uit drie antwoorden. Maar 'B' vindt je door er eerst via de opgegeven waypoints (BA-BB-BC enz.) heen te lopen. Daarna wordt het een kwestie van de juiste keuzes maken per serie. Oftewel, goed kijken per waypoint wat het juiste antwoord is. Bewaar het getal (###) tussen de 'haakjes' die achter het juiste antwoord staat en gebruik de bijgevoegde verwijzing (AA) vóór het juiste antwoord naar het waypoint in de volgende reeks. Let op dat bij de serie 'G' de code 'GC' wordt overgeslagen. 'Geocaching.com' heeft die voor een ander doel gereserveerd.

Voorbeeld:
A.Vraag?
BA.Fout antwoord (111). BB.Goed antwoord (222). BC.Fout antwoord (333).
Je zet getal '222' apart en gaat verder bij 'BB' in de volgende reeks.

De andere foutieve antwoorden worden niet gebruikt en de daarbij behorende getallen en waypoints kan je negeren. Bij een verkeerde keuze kom je wel verder, maar de getallenreeks zal dan niet meer kloppen. De wandeling wordt gewoon gemaakt, maar van het doel zal je hoogst waarschijnlijk verwijderd raken. De vraag is dus: "Blijft het bij een wandeling, of kan je van een succes spreken? Oftewel, waar kom jij terecht...!?"
't Is net echt, misschien zelfs wel zoals in 1938...

Parkeren
Je kan parkeren op de opgegeven coördinaten onder 'P': PA (aanbevolen), PB of PC.

Tussenpunten
Tussen al die waypoint bevinden zich drie zogenaamde tussenpunten (DA, IA en LA). Hier word je niet belast met een keuze, maar mag je een getal zoeken. Deze getallen (YYYYYY en ZZZZZZ) zijn nodig om de eindstash te berekenen. Op het laatste tussenpunt (LA) vind je het nummer voor de juiste (spoiler)foto. Hoe makkelijk kan het zijn...


Langs de route: Bistro Boschoord aan het eind van de Zwarte weg.
Foto: Zoekmachine, oktober 2010
-011981 X
005017 Y

Stash
Om de stash te vinden ben je aangewezen op de standaard van die tijd (1938). Men gebruikte toen de 'Rijksdriehoeksmeting', met als 0-punt de 'Onze Lieve Vrouwe Toren' in Amersfoort. Het te vinden coördinaat staat dus in het oude RD-grid van vóór 1960. Hierbij kunnen drie onlangs gevonden manuscriptvellen op de zolder van 'Klein Drakestein' van pas komen. Deze bevatten enkele aantekeningen van de jonkheer. Ze zijn te openen met Acrobat Reader. Doe je voordeel er mee. Daarnaast is het verstandig om je vooraf te oriënteren op de huidige positie van dat 0-punt. Ik bedoel: "De RD-coördinaten worden nog steeds gehanteerd, maar zijn wel veranderd. Jij kan het vast herleiden..."

Tel alle verzamelde getallen bij elkaar op. Dit is XXXX.

Bereken nu de coördinaten voor de cache:XXXX

-


YYYYYY

=___ ___ ___ ___ ___ ___ X


XXXX

+


ZZZZZZ

=___ ___ ___ ___ ___ ___ Y
Let op! De laatste drie cijfers in de eindberekening geven de meters weer, daarvoor zijn het kilometers.

Tot slot
Voor wie het nog ziet zitten het volgende. Hou je aan de regels van het geocachen! Blijf op de paden en volg eventuele aanwijzingen op de borden op. Ga niet voorbij afrasteringen en kijk eerst goed voor je een keuze maakt. Jij moet het zelf doen. Ga nooit met zonsondergang het bos in. Niemand zal je roep om hulp horen en ook is de kans uiterst klein dat er reactie volgt op je 'digitale gekerm'. Je staat er alleen voor. Zorg er maar voor dat jij wèl terugkomt...

Succes!!!


De TIEN caches van Zoekmachine:
1. KrisKrasCache (GCV9WW); multicache met behulp van foto's.
2. Exp.GRAFHEUVEL (GCW37C); multicache, een uitdaging voor nerts.
3. deDRAKENc.o.d.e (GCWM5E); Helaas gearchiveerd, maar vervolgt...
4. Achter KASTEEL GROENEVELD (GCYE5Q); traditional, 'eitje' in de achtertuin.
5. Rond KASTEEL GROENEVELD (GCYE5R); mystery, navigeren op afstand.
6. GULDEN SNEDE (GC10ABN); multicache, gebaseerd op aangename perfectie.....
7. 7EVEN (GC13TDX); multicache waarbij '7' alles bepalend is.
8. hetDRAKENs.p.o.o.r (GC1C8ZN); multicache, met meerdere uitdagingen in één.
9. deDRAKENr.i.n.g (GC1C8ZQ); mystery met een 'afsluitende' uitdaging.
10. hetDRAKENs.l.o.t (GC2GB47); deze dus...

Additional Hints (Decrypt)

[Tussenpunten:] Nyh-cynngwr bc qbqr obbz.
[Cache:] Mrf zrgre npugre qr obbz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)