Skip to content

<

SPORE 93 - Evangelicky kostel

A cache by dixxonCZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/07/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache je venována jedné z mála zachovalých historických památek Orlové, která je nezaslouzene casto opomíjena. Má ryze informativní charakter a jejím úcelem je priblízit siroké kacerské verejnosti neco z historie Orlové.
Umístení skrýše je bohuzel poplatné okolí a predepsané minimální vzdálenosti od jiz zalozených skrýší (stage Amonovy slunecní)


Evangelický kostel v Orlové


Jednou z nejzajímavejsích památek Orlové je zdejsí evangelický kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Evangelický kostel v Orlové uz málem zmizel z mapy, dodnes vsak stojí a tvorí jednu z nejzajímavejsích pametihodností Orlové. Bohuzel hodne opomíjenou.
Pocátky orlovských evangelíku lze datovat jiz do období reformace, kdy se ucení Martina Luthera zacalo sírit i ve Slezsku. Zprvu se orlovstí evangelíci scházeli v kostele zabaveném rádu Benediktinu. Situace se zmenila v dobe protireformace. Kostel byl orlovským evangelíkum zabaven a ti byli nuceni se tajne scházet v lese Holotovec v Lazích. K uvolnení dochází v roce 1707, kdy byl postaven jeden z "kostelu milosti" v Cieszynie. Ke konecné svobode vyznání pak dochází v roce 1781, kdy byl vydán Tolerancní patent a následne po nem, v roce 1861, Protestantský patent.


Orlovstí evangelíci se rozhodli postavit si svuj kostel. Základní kámen byl polozen 24. cervna 1861 a po dokoncení stavby se konalo slavnostní posvecení 15. ríjna 1862.


Pastor Slezské církve evangelické a. v. v ríjnu 2010 ríká: "Kostel byl postaven zhruba pred 150 lety. Prístí rok bude 150 let výrocí polození základního kamene. Vzápetí byl velice rychle postaven. Asi za 14 mesícu byla celá stavba uvedena do provozu. Lidé tehdy opravdu staveli s velkou vervou."

Reportaz TV polar


Období 1861 az 1886 je ve znamení vnitrního sjednocení sboru a jeho rozsirování. Byl otevren hrbitov, zakoupeny zvony a svou cinnost zacala vícetrídní evangelická skola, rostl pocet verících.

Pastor: "Kostel byl postaven na kopci, kterému se evangelicky ríkalo sion. Mnohé biblické prvky tak byly prevedeny do stavby i uzívání. Kostel byl plný v tehdejsí dobe a horní pavlace jsou pristavené pozdeji z duvodu, ze lidé nemeli kde sedet. Pri slavnostech byly prostory pro sezení zcela naplneny, lidé stáli v ulickách a okna byly otevrené a pod okny stáli dalsí lidé."

Immortal Invisible, God Only Wise - Orlova, Evangelicky kostel (Prelude)

Dalsí období bylo poznamenáno první svetovou válkou, rady clenu sboru byly chudsí… Smutnou událostí pro sbor bylo zabavení zvonu roku 1916. Ty byly nahrazeny novými pred koncem války. Roku 1921 byly zakoupeny nové varhany, kostel byl elektrifikován a v roce 1929 byl postaven nový oltár. Následkem zintenzivnení hornické cinnosti musel být v roce 1930 uzavren evangelický hrbitov. Byl postaven sborový dum, který byl otevren 25. 10. 1932.

Druhá svetová válka znamenala pro mnohé evangelické faráre pronásledování a zatýkání. Po ní dochází k opetovnému ustálení zivota sboru. V roce 1950 byl kostel opraven, protoze opet nesl dusledky hornické cinnosti. Projevy skod zpusobené dulní cinnosti narustaly, tvár Orlové se zacala menit a cást clenu sboru se musela odstehovat. Bylo to období tezkých ztrát.

Opet pastor: "V okolí byla budova evangelické skoly, gymnázia a dalsí významné stavby ve meste. Ale vzhledem k tomu, ze kostel stojí v míste, které obsahuje cerné uhlí, okolí bylo postupne vystehováno a i kostel trpel dulními vlivy. V soucasnosti muzeme ríct, ze byla asi 3 x provedena generální oprava kostela."

Na budove kostela se stále víc projevují dusledky hornické cinnosti a na základe rozhodnutí stavebního úradu je v roce 2004 sbor z bezpecnostních duvodu donucen upustit od uzívání kostela, probíhají jednání a je dokonce zvazována i prípadná demolice stavby. Nakonec o rok pozdeji dochází k dalsí generální oprave kostela.

Dnes je sbor zivou soucástí církve. Konají se zde pravidelné bohosluzby a jiná shromázdení, která ve velké míre pritahují soucasnou generaci detí a mládeze. Kostel se stal kulturním místem ve meste Orlová.

Pametni deska byvaleho hrbitova


Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, realizovanou stavitelem Josefem Grosem z Tesína ve stylu doznívajícího romantického klasicismu a predstavuje velmi zajímavý príklad sakrální architektury období po polovine 19. století, výrazne se uplatnující v urbanismu mesta Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu. Jde o zdenou omítnutou jednolodní stavbu s cástecne predstavenou vezí a polygonálne uzavreným presbyteriem v nemz je situován oltár, vybudovaný v pozdním novorenesancním slohu, rezbárem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáre je obraz Vítezného Krista. Po stranách oltáre jsou instalovány dve drevené sochy. Nalevo apostol Petr a napravo apostol Pavel. Oltár je zdoben nekolika figurálními reliéfy andílku. Pod vrcholovým krízem je zasazena kruhová barevná vitráz se symbolickým motivem holubice. V prostoru pred oltárem stojí krtitelnice ciboriového typu z konce 19. století. Do levé steny presbytáre je zasazena kazatelna s baldachýnem. Na kuru jsou umísteny varhany a ve vezi kostela jsou zaveseny tri kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Wenle z Bockeren u Lipska.

Kostel prosel generální opravou v roce 2005 a konají se zde pravidelné bohosluzby.

Cache není umístena v areálu kostela, pokud bude uzavren, nesnazte se prelezat plot nebo jinak vnikat dovnitr.

free counters

SPORE Tato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

Oly wfrz ilfbxl, grq wfrz qybhul.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)