Skip to content

Andorra Primary Rock EarthCache

Hidden : 05/01/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Flag Counter

1. Versió en català
2. English version
3. Deutsche Version
1. Geologia d'Andorra

Andorra està situada al nucli geològic dels Pirineus, a l'anomenada zona axial pirinenca, l'àrea on les roques són més antigues. Això significa que les seves roques van ser intensament doblegades i plegades quan la península ibèrica va girar cap el continent europeu.

Roques del periode Cambrià (542-488 milions d'anys) o Ordovicià (488-443 milions d'anys) les trobem en forma de conglomerat, calcària, fil.lita, quarsita, i pissarra (llosa). Diapirs de pissarra del periode silurià (443-416 milions d'anys) son trobades al sinclinal de Llavorsi prop de Bixessarri al sud oest. En els nuclis d’anticlines del nord-est del país trobem Gneis i Esquist. Aquest gneis conté moscovita. Els antiforms son conectats amb les zones de cisalla (o fractura) contenint capes de sediments transformats. A la major part del territori andorrà podem trobar sediments transformats provinents del Paleozoic inferior.

Al sud est del país hi trobem un batolit granito- alcalí anomenat Mt Louis. S‘estén a Espanya i cobreix una àrea de 600 km2. Al centre hi trobem zones amb diferent composició rocosa de monzogranits, quars diorita als limits i granodiorita a les parts intermedies.
Els batolits han causat metamorfisme en la seva vora occidental. Les bases dels batholits son exposades en l'est d'Andorra.

En el Pirineu Central i Oriental, el qual inclou Andorra, no s’ha trobat cap fòssil anterior al periode Ordovicia caradocià, 450–460 milions d'anys.


Glaciacions

Andorra va ser bastament glaçada durant el Quaternari (~2,6 milions d'anys). Les Glaceres van fluir avall tot totes les valls importants d'Andorra, fusionant-se en una gran glacera a les Escaldes-Engordany, el qual en l'etapa més freda va arribar pel sud al Pont de la Fontaneda prop de Santa Coloma.

Andorra té nombroses carcarterístiques de l’erosió glacial, incloent valls en forma d’U, circs glacials, arêtes, i roche moutonnées. Exemples de circs glacials son el Cirque de Pessons a l'est, el llac de Tristaina al nord-oest, i el dos circs glacials d‘ aproximadament 2400 m d’alçada al Pic de Casamanya (2740 m). Santa Coloma té una morena terminal glacial.


Roques d’Andorra al Geopark

En geologia, un conglomerat és una roca sedimentària de tipus detrític formada per còdols arrodonits d'altres roques units per un ciment. Es distingeix de les bretxes perquè aquestes estan formades per fragments angulars. Ambdues es caracteritzen perquè els seus fragments constitutius són majors que els de la sorra (>2 mm). Quan els detrits consisteixen en còdols, el conglomerat és una pudinga (pedra pinyolenca en la parla popular). Els conglomerats osífers contenen abundants fragments d'ossos fossilitzats. Els bancs de pudingues són de vegades l'índex d'un avanç de la mar sobre la plataforma continental.

La pedra calcària és una roca sedimentària amb un contingut per sobre del 50% de carbonat de calci (CaCO3) però també amb un contingut de carbonat de magnesi (MgCO3). Quan la roca comporta una proporció no negligible d'argila es parla de marga.
Es forma per acumulació al fons dels mars a partir de conquilles i esquelets de microalgues i animals marins.

Fil·lita paraula derivada del grec:fulla+pedra, és un tipus de roca metamòrfica foliada. Principalment està composat de quars, sericita mica, i del grup clorita; aquesta roca representa una gradició en el grau de metamorfisme entre la pissarra i la mica esquist. Petits cristalls de grafit, sericita, o clorita donen una sedosa i de vegades daurada brillantor a les superfícies. La fil·lita es forma per la metamorfosi continuada de la pissarra.
Les fil·lites són normalment negres o grises o gris verdoses pàl·lides. La seva foliació és d'apariència normalment arrugada o ondulada.

La quarsita és una roca metamòrfica no foliada d'origen sedimentari, formada per la consolidació amb ciment silícic de roques sorrenques quarsoses. És de gran duresa i és freqüent en terrenys paleozoics.
La pedra sorrenca es converteix en quarsita a través de l'escalfament i la pressió associades normalment a la compressió tectònica en bandes orogèniques. La quarsita pura normalment va de blanca a grisa, les quarsites normalment ocorren en colors del rosa al vermell per les quantitats que contenen d'òxids de ferro (Fe2O3). Altres colors, com el groc o taronja es deuen a altres impureses minerals.

La llicorella o pissarra és una roca metamòrfica d'origen sedimentari, de textura granular fina i homogènia. És d'estructura laminar o foliàcia, cosa que permet obtenir-ne lloses planes i primes (també anomenades basalt) de forma regular. S'usa per a revestiments de teulades en zones on neva. Està constituïda per fragments petits únicament visibles amb lupa i presenta exfoliació en làmines. La llicorella pot contenir quantitats variables de quars, mica, minerals d'argila i feldspats. És abundant a tot el Pirineu català.

El gneis és una roca metamòrfica que pot ser formada a partir de roques sedimentàries (paragneis) o de roques plutòniques com el granit (ortogneiss). Aflora a muntanyes de Catalunya, com ara el Pirineu. És format per cristalls de quars, de feldspats i de miques, formant una alternació característica de bandes clares i fosques, a vegades amb presència d'uns cristalls nodulars de feldspat "atrapats" entre les diferents bandes: els característics "ulls" del gneis. L'aflorament de roca probablement més antic que hi ha al nostre planeta és el gneis acasta.

Fonts: http://ca.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org i http://de.wikipedia.org


Informació adicional

El párking públic está obert desde les 6:00 a les 24:00 hores.

Al punt d’informació turistica pots trobar fulletons grauïts del geopark. Al butlletí pots trobar-hi informació sobre les passejades geológiques de la ciutat.

Horaris:
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00hores
Dissabte: de 9:00 a 13:00hores i de 15:00 a 20:00hores
Per més informació del Geopark visita la web: www.roquesalcarrer.ad


Requeriments de Log:

Passeja per l‘ Itinerari Geològic, respon a les següents qüestions i envia’m un correu electrònic amb les respostes en anglès o alemany. Després d’enviar el el correu, pots conectarte (login) immediatament. T’enviaré un correu electrònic en el cas de que hi detecti algun error.

 1. Troba una pedra fosca que és mostrada amb dues pedres més. Ambdues pedres tenen taques vermelles distintes que semblen rovell.
  A. Quina pedra l'és?
  B. Per què té aquestes taques vermelles?
 2. Hi ha en l’itinerari geològic pedres, en les quals els fòssils podrien ser inclosos?
  A. Si n’hi han, en quina pedra?
  B. I per què dins d‘aquesta pedra?
 3. Busca la pedra de Conglomerat. Hi ha dues pedres. Si us plau, descriu amb les teves paraules:
  A. Que hi veus a primera vista?
  B. Quina diferencia hi ha entre les dues pedres?
 4. Opcional (només si vols): fer fotos de tu o el teu GPS a les coordenades especificades, i afegir-lo a la seva entrada en el registre.
Envieu les respostes en alemany o anglès!

Gaudir d'aquest Earthcache!2. Geology of Andorra

Andorra is located in the Axial Zone of the central Pyrenees mountain range in south western Europe. This means that it has intensely folded and thrusted rocks formed when the Iberian peninsula was rotated onto the European continent.

Rocks from the Cambrian (542-488 Mio years ago, mya) or Ordovician (488-443 mya) occur in the form of conglomerate, limestone, phyllite, quartzite, and slate. Diapirs (e.g. magma) of slate from the Silurian Period (443-416 mya) are found in the Llavirsi syncline near Bixessarri in the south west. Gneiss and schist are found in the cores of anticlines in the north east of the country. This gneiss contains muscovite.

The antiforms are connected with nearly horizontal shear zones. This means that here, two large rocks moved along each other and so the area arched upward. Nappes of metamorphic sediments were built. Younger overlying metamorphosed sediments are found over most of Andorra and have also been steeply folded during Paleozoic (542-251 mya).

Metamorphic rocks (metamorphit) arise from the transformation of existing rock types, in a process called metamorphism, which means "change in form". This process takes place within the earth crust though adaptation to an environment with different pressure and temperature. In this changing process, the solid state is maintained.

In the south east of the country is an alkaline granite from a batholith called Mt-Louis-Andorra Batholith. It extends into Spain and covers an area of 600 km2. Different rock composition zones occur with monzogranite found at the centre, quartz diorite at the edge and granodiorite in intermediate parts. The batholith has caused metamorphism on its western edge. The base of the batholith is exposed in the east of Andorra.

In the Central and Eastern Pyrenees, which includes Andorra, no fossils older than the Ordovician Caradoc 450–460 million years ago have been found.


Glaciation

Andorra was extensively glaciated during the Quaternary (about ~2,6 mya). Glaciers flowed down all of the major valleys of Andorra, merging into one large glacier near Escaldes-Engordany, which in the coldest stage reached as far south as Pont de la Fontaneda near Santa Coloma. Andorra has numerous glacial erosional features, including U-shaped valleys, cirques, arêtes, and roche moutonnées.

In many areas, these features of glacial erosion can be seen: UNESCO has named  the glacial valley of Madriu-Perafita-Claror (near Andorre-la-Vieille, Encamp, Escaldes-Engordany und Sant Julià de Lòria) World Heritage Site. This U-shaped valley lies in 1.209 m and is surrounded by mountains up to 2.500 m. Jointed cliffs and deep valleys isolate this valley from the rest of Andorra. While it can only be reached by foot, many hiking trails can be found in the area. It is surrounded by mountain ridges to the South, East and West, while in the North, a steep rock slope drops away into the valley Valira to the North.

Examples of cirques include the Cirque de Pessons in the East, Llac de Tristaina in the Northwest, and the two cirques at approximately 2400 m elevation on Pic de Casamanya (2740 m). Santa Coloma has a glacial terminal moraine.


Rocks of Andorra in the Geopark

A conglomerate is a rock consisting of individual clasts within a finer-grained matrix that have become cemented together. Conglomerates are sedimentary rocks consisting of rounded fragments and are thus differentiated from breccias, which consist of angular clasts. Both conglomerates and breccias are – geologic-historically – closely related with sandstone  and are often found nearby.

Limestone is a sedimentary rock composed largely of the minerals calcite and aragonite, which are different crystal forms of calcium carbonate (CaCO3).
Limestone is a very variable stone regarding its formation as well as its characteristics and appearance. Most limestones are biogeneous, composed from skeletal fragments of marine organisms such as coral or foraminifera. There also chemically built or clastic limestones, the latter stemming from the mechanic destruction of other stones.

Phyllite is a type of foliated metamorphic rock primarily composed of quartz, sericite mica, and chlorite; the rock represents a gradation in the degree of metamorphism between slate and mica schist. Minute crystals of graphite, sericite, or chlorite impart a silky, sometimes golden sheen to the surfaces of cleavage (or schistosity).

Quartzite is a hard, non-foliated metamorphic rock which was originally sandstone. Sandstone is converted into quartzite through heating and pressure usually related to tectonic compression within orogenic belts. Pure quartzite is usually white to gray, though quartzites often occur in various shades of pink and red due to varying amounts of iron oxide.

Slate is a collective term for various metamorphic, mostly greyish stones and tectonically deformed sediments. A common characteristic is the excellent cleavability along parallel surface. Slat is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock.
Slate is derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism. The result is a foliated rock in which the foliation may not correspond to the original sedimentary layering.

Gneiss is a common and widely distributed type of rock. It is formed by high-grade regional metamorphic processes from pre-existing formations that were originally either igneous or sedimentary rocks. With its parallel texture, Gneiss contains more than 20% of feldspar. Feldspar are seen as the most relevant, rock-forming minerals of the earth crust. They melt at 1.150-1.250°C (2.100-2.280°F).

Sources: http://ca.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org and http://de.wikipedia.org


Additional information

The public park is accessible from 6.00 AM to midnight.

At the tourist information, you can receive brochures about the Geopark for free. In the brochure, you find information about geological walks through the city.
Opening hours:
Monday to Friday: 9.00 AM to 1.00 PM and 3.00 PM to 7.00 PM
Saturday: 9.00 AM to 1.00 PM and 3.00 PM to 8.00 PM
Sunday: 9.00 AM to 1.00 PM

Further information can be found on the website of the Geopark: www.roquesalcarrer.ad


Log requirements:

Walk the Geological Trail, answer the following questions and send me an email with your answers in English or German. After you sent the mail, you can log immediately. In case anything is wrong, I will send you an email.

 1. Find a dark stone which is displayed with two stones. Both stones have distinct red spots which look like rust.
  A. What stone is it?
  B. Why does it have these red spots?
 2. Are on the geological trail stones, in which fossiles could be included?
  A. If so, in which stone?
  B. And why in this stone?
 3. Search for the Conglomerate stone. There are two stones. Please describe with your own words:
  A. What catches your eye?
  B: What is the difference between the two stones?
 4. Optional (only if you want): take a picture of yourself or your GPS at the given coordinates and add it to your log entry.
Please send the answers in English or German!

Enjoy this Earthcache!3. Geologie von Andorra

Andorra liegt im Südwesten Europas, in der axialen Zone des zentralen Höhenzuges der Pyrenäen. Als die iberische Halbinsel sich auf den europäischen Kontinent geschoben hat, wurde das Gebiet intensiv gefaltet und die Gesteine haben sich unter Druck gebildet.

Gesteine aus dem Kambrium (542-488 Mio Jahre) oder Ordovicium (488-443 Mio Jahre) liegen als Konglomerate, Kalkstein, Phyllit, Quarzit und Schiefer vor. Im Llavorsi-Einbruchbecken bei Bixessarri im Südwesten kann man Diapir (z.B. Magma) aus Schiefer der Silur-Zeit (443-416 Mio Jahre) finden. Gneiss und Glimmerschiefer liegen im Zentrum der Aufwölbung im Nordosten des Landes vor. Dieser Gneiss enthält Hellglimmer.

Die Antiformen sind mit nahezu horizontalen Scherzonen verbunden. Das heisst, dass hier zwei Gesteinsblöcke aneinander vorbei geschoben wurden und sich so das Gebiet aufgewölbt hat. Darüber liegen Decken aus metamorphen Sedimenten. Jüngere, darüberliegende metamorphisierte Sedimente aus dem Paläozoikum (542-260 Mio Jahre), wie sie im größten Teil Andorras gefunden werden, wurden ebenfalls steil aufgefaltet.

Metamorphes Gestein oder auch Metamorphit entsteht aus Gestein beliebigen Typs durch die Anpassung an eine veränderte Druck- und Temperaturbedingung innerhalb der Erdkruste. Bei der Umwandlung wird der feste Zustand beibehalten. Der Umwandlungsprozess wird als Metamorphose bezeichnet.

Im Südosten des Landes gibt es den Mont-Louis-Andorra Batholith, ein alkalischer Granit aus Batholith. Es dehnt sich bis nach Spanien aus und bedeckt ein Gebiet von 600 km2. Es gibt Zonen mit verschiedener Zusammensetzung der Gesteine – Monzogranit im Zentrum, Quarzdiorit am Rand und Granodiorit dazwischen. Der Batholith hat am Westrand Metamorphose ausgelöst. Die Basis des Batholith liegt im Osten Andorras frei vor.

In den Zentral- und Ostpyrenäen, die Andorra einschließen, wurden keine Fossilien gefunden, die älter als das Ordovizium-Caradocium (450-460 Mio Jahre) sind.


Vergletscherung

Andorra war während des Quartärs (vor ~2,6 Mio Jahren) weitgehend vergletschert; Gletscher bewegten sich in allen größeren Tälern Andorras hinab und verschmolzen bei Escaldes-Engordany in einen großen Gletscher. Dieser reichte zur kältesten Zeit weit südlich bis nach Pont de la Fontaneda bei Santa Coloma. Andorra hat viele Kennzeichen, die durch Gletschererosion hervorgerufen wurden wie z.B. U-förmige Täler, Bergkessel, Grate und Rundhöcker.

An vielen Stellen sind diese Kennzeichen der Gletschererosion zu sehen: Die UNESCO erhob das Gletschertal von Madriu-Perafita-Claror (bei Andorre-la-Vieille, Encamp, Escaldes-Engordany und Sant Julià de Lòria) zum Weltkulturerbe. Dieses U-förmige Tal auf ca. 1.200 m Höhe und ist von Bergen bis zu 2.500 m Höhe umgeben. Zerklüftete Klippen und steile Täler isolieren dieses Tal vom Rest Andorras; es kann nur zu Fuss erreicht werden und ist von Wanderwegen durchzogen. Bergrücken grenzen dieses Tal nach Süden, Osten und Westen ab, und im Norden durch einen Steilhnag, der in das Tal Valira führt.

Beispiele für Bergkessel sind beispielsweise im Osten der Cirque de Pessons, im Nordwesten der Llac de Tristaina sowie die beiden Kessel beim Pic de Casamanya in 2.400 bzw. 2.740 m Höhe. Bei Santa Coloma liegt auch die Endmoräne eines Gletschers.


Gesteine Andorras auf dem Steinlehrpfad

Konglomerat bezeichnet in der Geologie ein klastisches (zertrümmertes) Sedimentgestein, das aus mindestens 50 % gerundeten Komponenten (Kies oder Geröll) besteht. Diese feinerkörnigen Bestandteile sind praktisch „zusammengebacken“. Sind die Bestandteile scharfkantig, spricht man hingegen von einer Brekzie. Konglomerate sind entstehungsgeschichtlich eng mit dem Sandstein verwandt und mit ihm häufig in Lagerstätten vergesellschaftet.

Als Kalkstein werden Sedimentgesteine bezeichnet, die überwiegend aus Calciumcarbonat (CaCO3 ) in Form der Mineralien Calcit und Aragonit bestehen.
Kalkstein ist ein äußerst variables Gestein; das betrifft sowohl seine Entstehung als auch seine Eigenschaften und das Aussehen. Der größte Teil aller Kalksteine ist biogener Entstehung (von Lebewesen abgelagert – wie beispielsweise Mikroorganismen wie Korallen oder einzellige Organismen wie Foraminiferen). Es gibt auch chemisch ausgefällte  und klastische Kalksteine (aus der mechanischen Zerstörung anderer Gesteine).

Phyllit ist ein feinkristalliner, dünnschiefriger, meist blättriger Metapelit (feinklastisches Sedimentgestein mit Korngrößen unter 0,02 mm ) mit einem Serizit-Anteil von mehr als 50 %. Er kann neben Glimmer auch Quarz, Feldspat, Chlorit, Augit, Turmalineund Eisenoxide als Mineralphasen enthalten.

Quarzite sind fein- bis mittelkörnige metamorphe Gesteine, die mit Quarzgehalten ab 98 % definiert sind. Sandstein wird durch Hitze und Druck in Quarzit umgewandelt, wenn beispielsweise aufgrund plattentektonischer Verfestigung Gebirge gebildet werden.  Reiner Quarzit besitzt in vielen Fällen eine weißgraue oder weiße Farbe. Gelbe und rote Farben werden durch Beimengungen von Eisenmineralien verursacht.

Schiefer ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche metamorphe, meist gräuliche, tektonisch deformierte Sedimentgesteine, deren gemeinsames Merkmal die ausgezeichnete Spaltbarkeit entlang paralleler Flächen ist. Schiefer ist ein feinkörniges, blättriges, homogenes metamorphes Gestein.
Ursprünglich wurde schieferartiges Sedimentgestein aus Lehm oder vulkanischer Asche durch geringfügige Metamorphose verändert – zu einem blättrigen Gestein, in dem die Aufblätterung nicht unbedingt der ursprünglichen Lage der Sedimente entspricht.

Gneise sind weit verbreitete Gesteine. Sie werden durch starke regionale metamorphe Prozesse gebildet, und zwar aus bestehenden Eruptivgesteinen oder sedimenthaltigen Gesteinen. Sie haben eine Paralleltextur, die mehr als 20% Feldspat enthalten. Feldspate gelten als die wichtigsten gesteinsbildenden Minerale der Erdkruste. Der Schmelztemperaturbereich liegt bei 1150 – 1250 °C.

Quellen: http://ca.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org und http://de.wikipedia.org


Zusätzliche Informationen

Der öffentliche Park ist von 6 Uhr bis 24 Uhr zugängig.

Bei der Tourismusinformation gibt es kostenlose Infohefte über den Geopark. In der Broschüre gibt es auch Beschreibungen zu Geologischen Rundgängen durch die Stadt.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr
Samstag von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr
Sonntag von 9 bis 13 Uhr

Weiterführende Informationen gibt es auf der Webseite zu dem Geopark: www.roquesalcarrer.ad


Log Anforderungen:

Besuche den Geologischen Pfad, beantworte folgende Fragen und sende mir eine E-Mail mit den Antworten in englisch oder deutsch. Nachdem du die Mail gesendet hast darfst du direkt loggen. Wenn etwas falsch ist werde ich mich bei dir melden.

 1. Finde eine dunkle Gesteinsart, bei der zwei Steine liegen. Beide Steine haben deutliche rote Stellen, die wie Rost aussehen.
  A. Welche Steine sind dies?
  B. Woher kommen die roten Flecken?
 2. Gibt es auf dem Steinpfad einen Stein, in dem Fossilien eingeschlossen sein könnten?
  A. Wenn ja, in welchem Gestein?
  B. Und warum in diesem?
 3. Gehe zum Konglomeratsstein. Dort liegen zwei Steine. Bitte beschreibe mit deinen eigenen Worten:
  A. Was dir an den Steinen auffällt.
  B. Worin unterscheiden sich die beiden Steine?
 4. Optional (nur wenn Du möchtest): Fotografiere Dich oder Dein GPS an angegebenen Koordinaten und füge es Deinem Log-Eintrag bei.
Bitte schicke die Antworten in deutscher oder englischer Sprache!

Viel Spass mit diesem Earthcache!

Additional Hints (No hints available.)