Skip to content

Wisztyniec Trójstyk-Dreiländereck-Border-Tripoint Traditional Cache

This cache has been archived.

hanbei: Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Ponieważ kończę przygodę z geocachingiem, ta skrytka zostaje zarchiwizowana. Proszę byście "ściągnęli" na powrót swoje fav pointy, warto je przyznać skrytkom, które wciąż są aktywne.

I’d like to thank everybody for the fun we shared during the game. Because I’m finishing my geocaching adventure, this geocache is going to be archived. Please, get your FAV points back from it, it’s more worthy to give them to geochaches which are still active.

Ich bedanke mich bei euch allen fürs gemeinsame Spielen. Da ich mein Abenteuer mit Geocaching abschließe, wird dieser Geocache archiviert. Nehmt bitte eure FavPoints zurück, es lohnt sich, diese einem aktiven Geocache zu vergeben.

Serdecznie pozdrawiam / with best regards / mit besten Grüßen,
Leo / hanbei / Ex-GeoAwarePL

More
Hidden : 05/09/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Wisztyniec Trójstyk - Dreiländereck - Tri-Border-Point (pl, de, en)
 


Story behind the cache: Z keszem związana jest pewna ptasia historia. Jadąc do kesza GC3GT48 (który osobiście bardzo polecam) znalazłem na drodze przy Puszczy Romnickiej ziębę z uszkodzonym skrzydłem. Przypuszczalnie podmuch jakiegoś przejeżdżającego samochodu rzucił nią o ziemię lub gałąź. Ratując ją z szosy o mało sam nie doznałem uszczerbku na zdrowiu. Kri z Sejn zadzwoniła do Adama Wajraka i w mig mieliśmy adresy odpowiednich miejsc, gdzie ptaka można było ratować dalej. Zięba, moim zdaniem, była w dobrej kondycji (wiele ptaków pada w pierwszych godzinach po takim wypadku), wyszedłem więc z założenia, że przeżyje noc i zabrałem ze sobą (gdyby miała po prostu paść, uważam, że lepiej byłoby, gdyby skończyła jako kolacja młodych kun, czy lisa). Następnego dnia jechaliśmy do Warszawy, więc zięba pojechała z nami i dostała się do ptasiego azylu przy warszawskim ZOO. Tu dostała lekarstwa, zastrzyk i została odpowiednio opatrzona. Okazało się też, że skrzydło nie jest przetrącone a złamane. Z latania, niestety, nic więc już nie będzie. Jednak zięba spędzi resztą swego zacnego życia w towarzystwie innych nielotów w wolierze warszawskiego ogrodu zoologicznego. Wszystkim biorącym w akcji ratunkowej serdecznie dziękujemy!
W powrotnej drodze od wspomnianego wyżej kesza, został spontanicznie założony ten. Zięba pomagała, popędzając mnie ze względu na "oj-boli" ;)

Opis: Wisztyniec/Vištytis jest trójstykiem granicznym, jednym z sześciu w Polsce. W tym punkcie łączą się granice Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i Litwy. Jest to obszar, który od stuleci był pograniczem. Pierwsze granice, jakie tędy przebiegały oddzielały od siebie plemiona Bałtów: Sudawów, Nadrowów i Galindów. Po podboju Prusów przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany krócej Zakonem Krzyżackim, w 1283 jak i osadnictwie w XIII i XIV wieku ziemie tutejsze należały do tzw. Wielkiej Dziczy (nazwa pochodzi od dokumentów krzyżackich i najczęściej jest tłumaczona na polski jako "Wielka Pustka", w orginale mówi się jednak o Große Wildnis). Pierwszą oficjalną granicą "na papierze" był układ zawarty między Zakonem Krzyżackim a Wielkim Księstwem Litewskim w 1389 roku na wyspie Salin.
W okresie międzywojennym w trójstyku łączyły się granice Polski, Niemiec i Litwy. Upadek III Rzeszy i koniec II wojny światowej doprowadził do podziału dawnych Prus Wschodnich. Teraz graniczyły tu ze sobą PRL i dwie republiki wchodzące w skład ZSRR. Od 1991 w tróstyku graniczą ze sobą po raz kolejny trzy niezależne państwa: Polska, Rosja (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) i Litwa.
Wcześniejszy stojący tu żelbetonowy obelisk został w 2010 zastąpiony granitowym (którego inskrypcje są w słońcu beznadziejnie nieczytelne, no ale granit, "nie ma jak szpan"). Więcej można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej, stojącej kilka metrów od kesza.

Kesz: w zasadzie "drive in" (parking 100 m od kesza), magnetyczny, zabierz coś do pisania, mini-logbook (ostrożnie z jego wyciąganiem). W sezonie letnim możecie zostać poproszeni o opłatę parkingowo-wejściową 2,- PLN (jak podał Cacher Rospuda). Uwaga na mugoli, tendencje są raczej "niszczące" :(

Wisztyniec


Geschichte hinter dem Cache: Dieser Cache ist mit einer Vogel-Geschichte verbunden. Als ich zum GC3GT48 fuhr (den ich euch ans Herz lege, da dort ein alter preußischer Grenzstein mit einem Baum verwachsen ist), fand ich auf der Straße einen verletzten Buchfink. Sein Auflesen kostete mich auch beinahe das Leben. Adam Wajrak - green European Hero Time 2005 - vermitelte uns schnell entsprechende Adresse und da wir Tag darauf nach Warschau fuhren, kam der Vogel mit. Suma summarum stellte sich heraus, dass einer seiner Flügel gebrochen wurde. Fliegen wird der Buchfink nicht mehr, doch er verbringt, geheilt und versorgt, sein restliches Dasein im Vogelasyl des Warschauer ZOOs in einer Voliere und guter gefiederter Gesellschaft. Auf dem Rückweg vom erwähnten Cache wurde dieser spontan angelegt. Der Buchfink war dabei und peitschte mich an, da er zum Notarzt wollte ;)

Beschreibung: Wisztyniec/Vištytis/Wystiten oder Wyschtyten ist ein Dreiländereck, einer der sechs, die in Polen zu finden sind. Hier grenzen aneinander Republik Polen, Oblast Kaliningrad der Russischen Föderation und Litauen. Die Region wurde schon vor Jahrhunderten ein Grenzgebiet, damals noch zwischen baltischen Stämmen: Sudauern, Galindern und Nadrauern. Nachdem der Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, oder kürzer: der Deutsche Orden, im jahre 1283 einige Ländereien unter seiner Herrschaft brachte, gehörte das Gebiet zur Großen Wildnis (so die Deutschordensritter-Dokumente). Zur ersten - hiesigen - Grenzerwähnung auf Papier kam es 1389, als ein Grenzabkommen auf der Insel Salin zwischen dem Deutschen Orden und Großfürstentum Litauen unterschrieben wurde.
Zwischen den beiden Weltkriegen grenzten hier aneinander Polen, Deutschland und Litauen. Als 1945 Ostpreußen aufgelöst wurde, trafen sich an dem Punkt Grenzen von Polen und zweier Republiken der UdSSR. Seit 1991 grenzen in Wisztyniec wieder drei unabhängige Staaten aneinander: Republik Polen, Russsiche Föderation und Litauen.
Der frühere Betonobelisk wurde 2010 von einer Granit-Ausführung ersetzt, auf der die Inschriften, besonders am sonnigen Tag, kaum zu lesen sind. Mehr darüber kann man einer Infotafel entnehmen, die unweit des Caches steht.

Cache: ein Drive-In (Parkplatz 100 m vom Cache), magnetisches Nano, Schreibzeug benötigt (Vorsicht beim Herausholen des Mini-Logbooks). Es sieht so aus als müsste man hier im Sommer 2,- PLN blättern (wofür auch immer...). Für dieses Info mein Dank an Cacher "Rospuda". Ansonsten achte auf Muggles, sonst ist der Cache dahin :(


Info: The current border tripoint - in Wisztyniec/Vištytis - of Poland, Russia and Lithuania lies in the area that for centuries has been borderline between various countries. This region was already a border between the earlier inhabitants of the lands, the Baltic tribes of Sudovians, Nadrovians and Galinds. Following the Teutonic Order conquest of the Prussian tribes in 1283 the area was known as Great Wilderness (Große Wildnis). First "border on the paper" was traced between the Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania, signed in 1389 on the Salin Island. After IIWW there was no more place for East Prussia, so Wisztyniec became a tripoint of Poland and two republics of Soviet Union. Since 1991 it is again a border tripoint of three independent states: Poland, Russia (Kaliningrad Oblast of the Russian Federation) and Lithuania.
The old tripoint obelisk was replased in 2010 with a new one, of granit (its infos are on a sunny day pretty unredable...). You can read more about this interesting place on an info board, near the hiding place.

Cache: Drive-In, parking 100 m from cache, magnetic nano, you need something to write (be carefuly with the mini-logbook). Well, in summer you will pay here for - well, for what? - 2,- PLN. On this place big thanks for Cacher "Rospuda" for this information. Muggles-danger, of course: take care or the cache will die :(

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Fmlyq "Cnf qebtv tenavpmarw...", Ebfwn, zntarglpmar anab / Fpuvyq "Cnf qebtv tenavpmarw...", Ehffynaq, zntargvfpurf Anab / Fuvryq "Cnf qebtv tenavpmarw...", Ehffvn, zntargvp anab

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)