Skip to content

<

Zidovsky hrbitov v Golcove Jenikove

A cache by stellinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keška je věnovaná židovskému hřbitovu v Golčově Jeníkově

Tato keška spadá do série kešek věnovaným Židům a židovským památkám.

Zidovska serie - bonus GC418E7

Pokud jste ještě neviděli či nenavštívili židovské památky v blízkém okolí, tak jsem si některé pro Vás připravil:

A= Synagoga Golcuv Jenikov GC2D796

B= Synagoga Caslav GC2KE0W

C= Osudy zidu v Koline GC2VZ99

D= Synagoga v Koline GC2W56P

E= Zidovsky hrbitov v Malesove GC2X522

F= Zidovsky hrbitov ve Zbraslavicich GC3HMTV

G= Osudy zidu v Kutne Hore GC3JWED

H= Synagogy v Kutne Hore GC3PRFQ

I= Zidovsky hrbitov v Caslavi GC3VQ50

Nezapomeňte si zde opsat bonusové číslo J!!!

Židovský hřbitov:

Židovský hřbitov v Golčově Jeníkově patří k nejstarším v Čechách. Podle historických odhadů byl založen již ve 14. století. Tato národní kulturní památka se rozkládá na ploše 7 336 m2. Leží asi 0,6 km západně od města, chráněná dva metry vysokou kamennou zdí. Dovnitř se vstupuje od severu hlavní branou nebo menšími dvířky. Poblíž vstupu byla v 2. pol. 19. stol. (1872 až 1873) vystavěna obřadní smuteční síň.

Nejstarší dochované náhrobky zhotovené ze světlého kamene s nápisy orientovanými na východ se nacházejí ve východní části hřbitova. Až na pás hrobů těsně při východní zdi, které jsou mladšího data, pocházejí ze 16. -17. století. Na hřbitově se původně pohřbívalo ve směru od východu na západ. V 60. letech 19. století byl však hřbitov rozšířen a náhrobky z 2. pol 19. století mají již nápisy orientované na západ.

Nejstarší čitelný epitaf se nachází na náhrobku z počátku 18. století. Sděluje, že "představený obce Abraham zemřel 20. září 1705". Desku zdobí Davidova hvězda s malým květinovým reliéfem uprostřed.

Zdejší hřbitov proslul především barokními náhrobky z konce sedmnáctého a první poloviny osmnáctého století zdobenými reliéfy. Jejich desky mají často otupené nebo portálové rámy vytvarované z polosloupků s ozdobnými hlavicemi. Vyskytují se na nich dekorativní motivy volut či mušlí a mnoho symbolicky laděných ozdob. Například konvička znamená příslušnost k pokolení Levitů, k němuž se v Golčově Jeníkově hlásil rod Milrathů. Rovněž vlastní jména zesnulých se často zachycují symbolicky. Lev značí Jehudu, časté středověké jméno. Bohužel byly stély vyrobeny z nepříliš odolného kamene, a tak jsou epitafy dnes již většinou nečitelné. S jistotou byl datován náhrobek Pincha, syna Jakoba z roku 1773.

Cenné jsou rovněž mramorové náhrobní kameny z přelomu století. Jedná se o jednoduché stély s lehce zvlněným zakončením, často jemně rytou linií kolem celého kamene. V několika případech je horní část desky plasticky orámována či zakončena volutou.

Pro náhrobky ze 20 až 40. let 19. stol. je typická rozmanitost. Týká se jak použitých materiálů, tak výzdoby. Projevuje se zde jednak doznívání a vliv předchozích stylů, jednak se objevují nové motivy, především trojúhelníkovité zakončení stély, k němuž se ve 40. letech přidává ještě zakončení obloukovité, později vázovitá výzdoba.

V 60. letech nastává příklon k jednoduchosti, ozdob ubývá, zůstává jen obloukovité nebo trojúhelníkovité zakončení desky.

Asimilace židovské kultury, k níž dochází po vydání ústavy roku 1867, se projevuje i na zdejším hřbitově. Náhrobky z prvé poloviny 20. století se již v mnohém neliší od hrobů křesťanských. Je zde patrný vliv různých módních vln, např. Berta a Samuel Offerovi mají na náhrobním kameni z roku 1934 černobílé fotografie.

Ke změnám dochází i v epitafech. Původně důsledně hebrejský text doplňuje od poloviny 18. století často nápis německý. Později německé epitafy převažují, což souvisí patrně s josefinskými reformami. Díky nim se němčina stala správním jazykem židovských obcí na celém území monarchie.

Přesto se na náhrobcích objevují i texty české. Nejstarší dochovaný je čtyřřádkový epitaf na hrobu Jisraela zemřelého roku 1862. Spíše výjimečný jev představuje náhrobek Berty Pickové z roku 1907, na němž se vyskytuje pouze česky psaný text.

Zájem vzbuzují hroby uprchlíků z Haliče, kteří zde našli útočiště v průběhu první světové války.

Nejvíce pozornosti však přitahují náhrobky v podobě sarfofágů. Pověst vypráví, že zde leží středověcí rabíni. Údajně sám Aron Maimonides, potomek věhlasného Mojžíše Maimona, židovského filozofa, matematika, astronoma a proslulého lékaře egyptského sultánského dvora. Jeho učení znamená v židovské filozofii odklon od novoplatonismu a příklon k aristotelismu. Boha chápe jako nejvyšší intelekt. Také z člověka přežívá po smrti jen jeho intelektuální složka. Ve svém komentáři k mišně stanovil Maimon třináct základních věroučných zásad, které se staly součástí tradice. Zemřel roku 1204. Jeho syn Aron působil rovněž jako lékař egyptského sultána. Domněnka, že jeho kosti spočívají na hřbitově v Golčově Jeníkově, však zůstává nepotvrzena.

Ve skutečnosti patří hrob s tumbou, u jejíhož frontálního štítu stojí dva náhrobky, rabínu Jakobu Jitzhakovi ha Lewi a jeho paní. Oba zemřeli počátkem 19. stol. Druhé dvě hrobky vlastnila rodina Kornfeldů a pocházejí rovněž z 19. století. Smutnou kapitolu v dějinách hřbitova představuje jako 1942. Židé se přišli před odchodem do transportu rozloučit se svými zesnulými.

Stejně tragický pohled se naskytl správci hřbitova o více než padesát let později. V neděli 17. ledna 1993 objevil při pravidelné obhlídce 62 vyvrácených náhrobků, z toho 7 přeražených. Kdo si dal práci přelézt dva metry vysokou zeď jen proto, aby se snad z nenávisti nebo z hlouposti zapsal svým činem do dějin židovské komunity?

Židovský hřbitov zůstává tedy pro veřejnost uzavřen. Otvírá se jen na požádání. Například přijede-li některý z pozůstalých položit kamínek k náhrobku svého zemřelého předka, podobně jako 11. června 1992 zdejší rodák Meier Loewy a jeho synové Elisha a Amas z Izraele.

Veškeré podklady jsem čerpal zde.

Dávejte si pozor při vyzvedávání a logování, ať jste nenápadní či ať Vás nikdo nevidí!!!

O kešce:

Keška je o velikosti vnitřního objemu cca. 130ml. Slouží též k úschově, TB, GC či CWG.

Keška je schovaná u paty stromu za kamenem. Lepší je použít fotohint.

Keš se nachází mimo areál hřbitova!!!

Doufám, že se Vám zde bude líbit. Přeji úspěšný lov.

Pokud se Vám tato keška nebo jiná ode mne líbila, tak se nebojte dát bod oblíbenosti.

Pokud chcete, tak můžete navštívit další naše kešky. Naše kešky jsou zde.

Additional Hints (Decrypt)

Mn fgebzrz, cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.