Skip to content

Dvacet svetoznamych muzu Mystery Cache

This cache has been archived.

Sušenka team: Proběhla kontrola keš je fuč. posílám do archívu.

More
Hidden : 09/01/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dvacet světoznámých mužů

Do lidských dějin se významně zapsala spousta mužů. Někteří pozitivně, jiní negativně, další kuriózně nebo třeba i náhodně. Také věhlasu dosáhli různého, někdy nepřežil jejich dobu, jindy přetrval věky. V této keši jsou životní úryvky některých z těch, jejichž jména a činy se uchovaly ve všeobecné paměti dodnes. Zajisté i ženy mají v lidských dějinách své místo, ale to až příště. V této keši je několik vybraných osobností.

Ke keši:
K odlovu keše budete potřebovat zjistit celé jméno osobnosti. Osobnost se pokusíte uhodnout podle úryvku. Nápověda snad pomůže, přidám iniciály a tzv profesi. Jakmile zjistíte celé jméno, sečtěte písmena a následně udělejte ciferaci a vložte do vzorce. Zajisté písmeno ,,ch´´ je jedno písmeno.

- - - - -

A)
B. B.

Americká legenda
Nebýt jeho cirkusu, který publiku desítky let přinášel romantické obrazy ze zmizelého Divokého západu, možná by později nevznikly ani filmové westerny.

- - - - -

B)
Ch.D.

Převratný přírodovědec
Přestože jeho revoluční evoluční teorie narážela zpočátku na velký odpor, postupně se stala jedním ze základních lidských pohledů na svět a zůstala jím dodnes.

- - - - -

C)
W.D.

Král kresleného filmu
Přestože vytvořil společnost, která je nejúspěšnější ve světovém zábavním průmyslu, je dodnes spojován především s roztomilými postavičkami z veselých kreslených filmů.

- - - - -

D)
T.A.E.

Vynálezce
Zásluha o vynález mluvícího stroje přísluší bohu, jenž stvořil ženu, já jsem pouze vynalezl první mluvící stroj, který lze zastavit, vyjádřil se suše o svém ……

- - - - -

E)
A.E.

Fyzik
My fyzikové se jen snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil Bůh, vůči jehož neomezenému duchu může naše chatrná a vetchá mysl cítit jen hlubokou pokoru.

- - - - -

F)
F.z A.

Světec
Pomíjivé hmotné statky vyměnil za očistnou chudobu, světské radovánky nahradil pokorou, naše současnost by nenašla následováníhodnější příklad, pokud by o něj stála.

- - - - -

G)
G.G.

Vědec, vynálezce, filosof
Obsáhl takovou šíři vědeckých disciplín a problémů jako nikdo před ním ani po něm, nazval-liho Albert Einstein ,,otcem moderní vědy´´ , dobře věděl, o čem mluví.

- - - - -

H)
J.W.von G.

Spisovatel, vědec, politik
Dichtung und Wahrheit, tedy básnění a pravdivost, tohle jeho vlastní sousloví se nevztahovalo jen na literární tvorbu, ale vlastně na vše, co v životě podnikal.

- - - - -

I)
M.S.G.

Poslední sovětský šéf
Ať už chtěl původně svými reformami dosáhnout čehokoli, faktem je, že se zasloužil o rýchlý a nenásilný rozpad komunistického impéria, čímž se trvale zapsal do historie.

- - - - -

J)
A.H.

Fanatik
Dokázal fascinovat miliony lidí a zdá se, že svým způsobem fascinuje dodnes, jak jinak si vysvětlit tu spoustu knih a filmů, které se stále vracejí k jeho osobě a éře.

- - - - -

K)
J.K.

Výjimečný zjev
Ať chceme, nebo nechceme, provází nás všechny neustále, vždyť i ti největší neznabozi a bezvěrci se dostávají do situací, kdy samovolně pronášejí jeho jméno.

- - - - -

L)
K.V.

Otec Evropy
Sjednotil středověkou západní Evropu, Vytvořil z ní protiváhu byzantské říše a položil základy umění a vzdělanosti, jimiž určil další evropské kulturní směřování.

- - - - -

M)
M.L.K.

Kazatel a humanista
Asi by nebyl příliš nadšen dnešním světem, v němž se propagování rasové rovnosti stalo dobrým byznysem a hodnoty, které zastával, se leckde obrátily úplně naruby.

- - - - -

N)
J.A.K

Učenec a myslitel
Říkáme mu Učitel národů, ale snad ještě významnější byly jeho encyklopedické snahy a práce na koncepci smysluplného uspořádání světa, o niž se dodnes ví dost málo.

- - - - -

O)
V.I.L.

Zakladatel komunizmu
Zmocnil se rozvrácené ruské říše, aby v ní nastolil diktaturu, která si v dalších desetiletích vyžádala desítky a poznamenala stovky milionů lidských životů.

- - - - -

P)
A.L.

Prezident otroků
Pozdější oblíbený slogan americké demokracie, že prezidentem se může stát i chudý chlapec, vycházel právě z jeho případu, který však dnes zní už jen jako pohádka.

- - - - -

Q)
T.G.M.

Zakladatel Československé republiky
Velikán evropského formátu i věhlasu, který se pokusil oprostit Čechy od toho, co sám velice trefně nazýval Kocourkovem a Hulvátovem.

- - - - -

R)
B.M.

Zakladatel fašismu
Když se zmocnil vlády, sliboval své zemi pořádek, blahobyt a obnovení historické velikosti, ale nakonec se dočkala jen války, chaosu a historického ponížení.

- - - - -
S)
J.P.

Hrdinný mučedník
Jeho krédo, že člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí, bylo pro většinu lidí stejně nepochopitelné či dokonce nepřijatelné jako jeho smrt.

- - - - -
T)
W.S.

Geniální dramatik
Angličané mu říkají Pěvec avonský nebo také Avonská labuť, ale jako o člověku se toho o něm ví moc málo a mnohokrát se objevily pochybnosti, zda vůbec existoval.

- - - - -

Máte správné odpovědi??? Tak už jen vložit do vzorce a hurá pro finálku.

XXX = A*S*K+T-O+C+(M+E+D)*(P+F+R)-G+P+J+Q-J-(B*H*I+O+L)+S

YYY = M*I*C*P*L+P+E+A+H*S*G

N 50°00.XXX E 017°27.YYY
--------------------------------
Další naše keše:

Tradiční - cache

Strelnice-Horni Benesov

Cesta do mesta

Multi-cache

Voda pro Habesov

Krátká ptačí multi

Mystery-cache

Kostel Stare Město u Bruntalu

Nova Veska

Hornobenesovska Kukačka

Dvacet svetoznamych muzu

Dvacet svetoznamych zen

Dvacet sportovcu

Paintball cache

Letterbox Hybrid

Prochazka Bruntalem

Additional Hints (Decrypt)

50 pz anq mrzí hcebfgerq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)