Skip to content

Miasto Jana Pawła II - John Paul II town Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Wirtualna skrytka w Wadowicach - mieście urodzenia Jana Pawła II
Virtual Cache in Wadowice - the town of Pope John Paul II

 [PL]

„W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”.

Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Przez 27 lat swojego Pontyfikatu Papież odbył 104 podróże apostolskie odwiedzając 129 krajów. Trzykrotnie jako Papież odwiedził też swoje rodzinne miasto Wadowice.

Zadanie

Współrzędne wskazują na środek Placu Jana Pawła II na którym umieszczono 167 tablic z miejscami odwiedzonymi przez Papieża podczas swoich podróży apostolskich. Znajdź płytę ze swoim miastem/krajem (albo najbliższym twojemu) i zrób zdjęcie swoich stóp na płycie. Zdjęcie umieść w logu. Wpisy bez zdjęć będą usuwane.


 [EN]

It was here, in this town, in Wadowice, that it all began. My life began, and school began, and my studies began, and theatre began, and priesthood began".

Karol Wojtyła - pope John Paul II was born in Wadowice on 20 May 1920. During his 27 years long Pontificate he made 104 apostolic trips visiting 129 countries. Three times, as a Pope he visited his own town Wadowice.

Task

Coordinates shows the center of John Paul II square, where are placed 167 plaques with places visited by Pope during his apostolic trips. Find the plaque with your country (or if there is not, the nearest one) and take a picture of your feet on the plaque. Add the picture to your log. Logs without a picture will be deleted.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)