Skip to content

Font Màgica de Montjuïc Virtual Cache

Hidden : 12/14/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

CATALÀ:

 

La font va ser construïda amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929 per l’enginyer Carles Buïgas i Sans al lloc on eren situades les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch, enderrocades el 1928.

La urbanització de tota la part baixa de la muntanya de Montjuïc fou força accidentada, durant els anys de projectes per a l’Exposició Universal hi intervingueren diversos arquitectes i s’anaren modificant els terminis. El 1923 es produí el cop d’estat del general Primo de Rivera, que afectà la direcció de l’exposició i n’aturà les obres. Josep Puig i Cadafalch, que en aquell moment era el president de la Mancomunitat de Catalunya, dimití dels seus càrrecs i també com a principal responsable de les obres de l’Exposició Universal. Llavors es nomenà el marquès de Foronda com a comissari reial de l’exposició i Pere Domènech i Roura director general de construccions. Fou en aquesta fase quant cobrà protagonisme la figura de Carles Buïgas.

Les quatre columnes de Puig i Cadafalch foren enderrocades per evitar incidents amb la dictadura i ara calia omplir el forat que quedava en l’esplanada davant del Palau Nacional. El gran encert de Buïgas fou aprofitar la teatralitat de l’eix de Maria Cristina amb la seva perspectiva arquitectònica in crescendo. El Palau Nacional, amb la seva il·luminació, es constituïa com a fons d’escenari i els jocs d’aigua i llum davallaven fins a la plaça d’Espanya, en diversos nivells de cascades, on la gran font tenia el paper protagonista.

El 18 de juny de 1928, Buïgas, va entregar al Comitè Executiu de l’exposició 460 plànols i 70 grans dibuixos amb el projecte que va ser titllat de bogeria per alguns dels comissaris. Les obres de construcció van durar menys d’un any i hi van participar més de 3.000 treballadors.

De tots els jocs d’aigua i llum ideats per Buïgas han arribat fins a nosaltres les quatre grans cascades i el gran brollador central. Des que es va construir la font ha esdevingut un atractiu turístic internacional i una de les icones de Barcelona.

 

El catxé: Us heu de fer una foto davant de la font. Podeu sortir vosaltres, o un mòbil /GPS o un paper amb el vostre nom a geocatxing i penjarla a aquesta pàgina al logejar. El que no ho faci, se li serà esborrat el seu log.

Moltes gràcies!

 

CASTELLANO:

 

La fuente se construtó con motivo de la Exposición Internacional de 1929 por el ingeniero Carles Buïgas Sans en el lugar donde estaban situadas las Quatro Columnas de Josep Puig Cadafalch, derribadas en el año 1928.

La urbanización de toda la parte baja de la montaña de Montjuïc fue muy accidentada, durante los años de proyectos para la Exposición Universal intervinieron diversos arquitectos y se fueron modificando los plazos. En 1923 se produce el golpe de estado del general Primo de Rivera, que afectó la dirección de la exposición y se paran las obras. Josep Puig Cadafalch, que en aquel momento era el presidente de la Mancomunitat de Catalunya, dimitió de su cargo y tambien como el principal responsable de las obras de la Exposición Universal. Entonces se nombra al marqués de Foronda como comisario real de la exposición y a Pere Domènech Roura director general de construcciones. Fué en esta fase cuando cobró protagonismo la figura de Carles Buïgas.

Las cuatro columnas de Puig i Cadafalch fueron derruidas para evitar incidentes con la dictadura y ahora hacia falta llenar el agujero que quedaba en la explanada delante del Palau Nacional. El gran acierto de Buïgas fué aprovechar la teatralitad del eje de Maria Cristina con su perspectiva arquitectónica in crescendo. El Palau Nacional, con su iluminación, se constituía como un fondo de escenario y los juegos de agua y luz descendian hasta la plaza de España, en diversos niveles de cascadas, donde la gran fuente tenia el papel protagonista.

El 18 de junio de 1928, Buïgas, entregó al Comité Ejecutivo de la exposición, 460 plános y 70 grandes dibujos con el proyecto que fué tachado de locura por algunos de los comisarios. Las obras de construcción duraron menos de un año y participaron más de 3 000 trebajadores.

De todos los juegos de agua y luz ideados por Buïgas han llegado hasta nuestros dias las cuatro grandes cascadas y el gran manantial central. Desde que se construyó la fuente han sido un atractivo turístico internacional y uno de los iconos de Barcelona.

 

El caché: Os teneis que hacer una foto que salgais vosotros, o del móvil/GPS o un papel con vuestro apodo en geocaching delante de la fuente y colgarla en esta página al logear. El que no lo haga, se le borrará el log.

Muchas gracias!

 

ENGLISH:

 

The Magic Fountain of Montjuïc is a fountain located at the head of Avinguda Maria Cristina in the Montjuïc neighborhood of Barcelona, Catalonia.


The fountain is situated below the Palau Nacional on the Montjuïc mountain and near the Plaça d'Espanya and Poble Espanyol de Barcelona. The fountain, like most of the surrounding developments, was constructed for the 1929 Barcelona International Exposition.


The Magic Fountain was designed by Carles Buïgas, who had designed illuminated fountains as early as 1922. The site where the fountain was constructed was the previous location of The Four Columns. The columns, representative of the Catalanism movement, were demolished in 1928 under the orders of Prime Minister Miguel Primo de Rivera and were re-erected in 2010 a few meters away from the original location.


Buïgas submitted his design a year before the exhibition, with many calling the plan too ambitious, with too little time to complete. The construction project utilized over 3000 workers. The first show took place on May 19, 1929, the day before the start of the Exposition.


The fountain was badly damaged in the Spanish Civil War and did not operate until 1955, after Buigas oversaw needed repairs.

 

The cache Take a photo of you in front of the fountain or a mobile/GPS or paper with a our geocaching name amb upload when log this cache. If you do not upload a photo, the log will be deleted.

Thank you!

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)