Skip to content

<

Haffsand Syd

A cache by Tuennes-und-Hexe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/9de4bbac-aa5f-47b0-ba35-c7b1776fa007_l.png

Language Selection
| dansk | english | svenska | deutsch |

Det er året 1920. Et par dristige danskere går ud sig for at markere den tysk-danske grænse. Derfor foreløbige grænsebåker og stænger med flag blev rejst på begge sider af Listerdyb og Højer Dyb, på øerne Sild og Rømø samt på fastlandet bagved. I løbet af grænsemærkerne blev der opstillet to båker, der er omtalt i kortene som båker 6a og 6b, på Havsand, en klit opstrøms for øen Rømø. I november 1920 blev disse sømærker udskiftet med de endelige grænsebåker. I januar 1935 blev båke 6b blæst og genopbygget i slutningen af året. Selv om de var lidt flyttet i 1978, har de været i deres sted siden da. Det er spændende at se, hvordan sanden begraver båke 6a dybere år efter år.

For at logge denne virtuel, skal du gå til båke 6a og tage et billede af dig selv eller et emne, du har med dig, og uploade det til logbog. Vær forsigtig! Adgangen via stranden er ikke altid muligt afhængigt af vandstanden. Du bør også informere dig på forhånd om tidevandet for ikke at blive overrasket af det stigende vand på Havsand og derefter ikke komme tilbage til øen.


Language Selection
| english | dansk | svenska | deutsch |

It´s the year 1920. A few daring Danes set out to mark the German-Danish border. For this purpose provisional border beacons and poles with flags were erected on both sides of the Lister and Hoyer lows, on the islands of Sylt and Rømø as well as on the mainland behind. During the marking of the border, two beacons, referred to in the maps as beacon 6a and 6b, were set up on Haffsand, a sand dune upstream from the island of Rømø. In November 1920, these signs were replaced by the final frontier beacons. In January 1935, the Bake 6b was blown over and rebuilt at the end of the year. Although they were slightly relocated in 1978, they have been in their place ever since. It is exciting to see how the sand buries the bake 6a deeper year after year.

To log this virtual, go to Bake 6a and take a picture of yourself in front of the bake, or an item you have with you and attach it to the log.
Watch out, please. The access via the beach is not always possible depending on the water level. Otherwise the rising water can surprise you on Haffsand and you won't be able to make it back to the island.


Language Selection
| svenska | dansk | english | deutsch |

Vi skriver året 1920, några modige går och markera tysk-danska gränsen. Därtill byggdes på bådar sidor av "Lister" och "Hoyer Tief", på öarna Sylt och Rømø liksom på bakomliggande fastlandet byggdes proviska gensbåkar och flaggstänger. På Haffsand, en sanddyn framför Rømø byggdes två båkar. I november 1920 ersättandes de med slutgiltiga båkar. I januari 1935 gick båken 6b i en storm sönder och byggdes upp igen. Båken 6a stå på samma plats men sanden begraver henne mer och mer.

Att logga dessa Virtual, gå till båke 6a och ta ett foto av er eller ett objekt som ni har med er och båken. Obs, det är inte alltid möglig att åker till Haffsand, informera er om tidvattnet om det är mögligt att kommer till Haffsand via stranden


Language Selection
| deutsch | dansk | english | svenska |

Wir befinden uns im Jahr 1920. Ein paar verwegene Dänen ziehen los, die deutsch-dänische Grenze zu markieren. Dazu wurden auf beiden Seiten des Lister und Hoyer Tiefs, auf den Inseln Sylt und Rømø sowie auf dem dahinter liegenden Festland vorläufige Grenzbaken und Stangen mit Flaggen errichtet. In dem Zuge der Grenzmarkierungen wurden auch zwei Baken, in den Karten als Bake 6a uns 6b bezeichnet, auf Haffsand, einer der Insel Rømø vorgelagerten Sanddüne, aufgebaut. Im November 1920 wurden diese Zeichen durch die endgültige Grenzbaken ersetzt. Im Januar 1935 wurde die Bake 6b umgeweht und zum Ende des Jahres wieder neu errichtet. 1978 wurden sie zwar leicht versetzt, stehen aber seit dem noch an ihrem Platz. Spannend ist mit anzusehen, wie der Sand Jahr für Jahr die Bake 6a tiefer begräbt.

Um diesen Virtal loggen zu dürfen, begebt euch zu der Bake 6a und macht dort ein Foto von Euch, oder einem Gegenstand den Ihr dabei habt und ladet dieses mit in den Log hoch. Passt aber bitte auf. Die Zuwegung über den Strand ist je nach Wasserstand nicht immer möglich. Auch solltet ihr euch vorher über die Gezeiten informieren um nicht auf Haffsand vom steigenden Wasser überrascht zu werden und dann nicht wieder zurück auf die Insel zu kommen.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.