Skip to Content

<

Nesmrteľní 🎵 Immortals

A cache by JuRoot Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/03/2018
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK EN

Nesmrteľní

 

Viete, že v Žiline si ľudia mohli kúpiť nesmrteľnosť? Nie, nejde o zázračný liek ani objav, ale o miesto a čin mnohých ľudí, ktorí na mapu Žiliny priniesli niečo nové a predsa staré.

Nová synagóga je budova v tesnej blízkosti historického centra nášho mesta. Okrem svojej pôvodnej funkcie stihla byť skladom nábytku a obilia, spoločenskou sálou, kinom, vysokou školou či parkom kultúry a oddychu. Pôvodné dielo architekta Petra Behrensa od roku 2011 obnovovali vytrvalí dobrovoľníci a stvorili tak miesto pre moderné umenie, spoločenské akcie a pozdvihnutie ducha, ktorý tejto významnej stavbe naozaj patrí.

Obnova by sa nezaobišla bez pomoci a príspevkov množstva jednotlivcov, ktorých sa nazbieralo počas obnovy viac než 2800. Ako poďakovanie za svoj príspevok dostali nesmrteľnosť: meno každého, kto sa pričinil o záchranu a obnovu tejto budovy zhudobnil skladateľ Marek Piaček vo svojom diele. To zaznelo na koncerte pri otvorení Novej synagógy v máji 2017. Vďaka umeniu sa ich mená stali nesmrteľnými. A nielen to...

Mená nesmrteľných aj dnes znejú z múrov tejto synagógy. Stačí prísť na súradnice kešky, priložiť ucho k múru a započúvať sa do zdanlivo nekonečného zoznamu. Tento "spievajúci múr" je spojený aj s úlohami virtuálnej kešky.

Pre zalogovanie je potrebné prísť na súradnice a...

  1. Nahrať si časť skladby tak, aby obsahovala najmenej 10 mien.
  2. Vytvorenú nahrávku odoslať cez tento formulár ⭷
  3. Odfotiť sa pri počúvaní múru (nemusí byť viditeľná tvár).
  4. Fotku priložiť k svojmu logu.

Ako dobrovoľnú úlohu môžeš navštíviť samotnú synagógu, pozrieť si aktuálnu výstavu (ak nejaká je), akciu či koncert a prihodiť do logu zážitok (spomienku, fotku, suvenír...) z tohto miesta. Každú chvíľu sa tam niečo deje a viackrát som tam zazrel geocacherov. Pre tých, ktorí ešte nemali tú česť, berte to ako moju pozvánku pozrieť si túto významnú budovu aj zvnútra.

 

Po splnení úloh môžeš zalogovať túto kešku. V prípade, že by bolo niečo v neporiadku, budem ťa kontaktovať. A aby sme predišli nedorozumeniam, tak uvádzam niekoľko upresňujúcich informácií:

Uvedené úlohy (okrem dobrovoľnej) sú nevyhnutné pre uznanie logu. Podľa platných pravidiel mám ako owner právo vymazať log, ktorý nespĺňa podmienky. Upozorňujem, že jednu nahrávku akceptujem len pre jeden hráčsky nick uvedený vo formulári. Ak je vás viac, tak si môžete nahrať viac úsekov skladby.

Nie, nerobím výnimky. Nie, neuznám záznam zo skúšky skladby, ktorá je verejne dostupná na videoserveroch.

Hodnotenie náročnosti D5 a "špeciálny nástroj" je pre nutnosť záznamu - je však jedno, či použiješ diktafón, mobilný telefón alebo iné zariadenie.

Virtual Reward - 2017/2018

Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o edícii Virtual Rewards (virtuálne odmeny) sa dozvieš v tomto článku na blogu.

SK EN

Immortals

 

Did you know that people could buy immortality in Žilina? We are not talking about magical cure or discovery, it's about one special place and accomplishment of many people who brought something "old and still new" on the map of this city.

The New Synagogue is a building situated near historical center of Žilina. Besides its original function was used as warehouse for furniture and grain, common space, cinema, college or as amusement park. Volunteers worked together to rescue the creation of architect Peter Behrens since 2011 and created exhibition space for contemporary art and other cultural activities with international dimension.

Restoration work could not be completed without help and donations of many individuals, counting more than 2800 people during main phase. There was something special for those people: composer Marek Piaček created musical piece containing names of everyone who helped. Performance was held as grand opening concert in may 2017. They became immortal trough this piece of art. But there is something more...

Today, you can hear their names ring in the walls of New Synagogue. You can come to posted coordinates, place your ear on the wall and listen to (almost) never ending list of names. This "singing wall" is tied with tasks for this virtual geocache.

For logging this virtual you need to visit posted coordinates and...

  1. Record a part of song containing at least 10 names.
  2. Upload your recording using this form ⭷
  3. Take a photo of you listening to the wall (no need to have your face visible).
  4. Attach photo to your log.

Optional task for you is to visit the New Synagogue and see actual exhibition (if there is one), attend some event, concert and share something you have experienced here in your log (like photo, recall, souvenir...). There are many chances to visit the New Synagogue (and I've spotted geocachers inside few times). Take this as my invitation to see really inspirational place.

 

After completing required tasks you can log this cache. I will ask for clarification in case of problems with your submission. To prevent some misunderstandings, please read following information:

Geocachers are required to complete tasks for logging this virtual geocache (except for optional one). According to rules, owner may delete log when conditions are not met. Please notice that one recording can be used only for one player with nickname provided using upload form. If you are coming here in a group, you should record your own part.

There are no exceptions for this rule. Also I will not accept submissions from parts of song rehearsal available online.

Difficulty 5 rating and "special tool required" attribute are present for the requirement of recording - feel free to use any device suitable for this task (digital voice recorder, mobile phone, etc.).

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Keška: 1.0 | Listing: 1.0.105

Additional Hints (Decrypt)

cerpvgnw fv yvfgvat, armnohqav ANUENIXH n SBGXH // ernq yvfgvat, erzrzore ERPBEQVAT naq CUBGB

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.