Skip to Content

<

Kościoły Dziekońskiego / Dziekoński's churches

A cache by Piko71 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/20/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Architekt Józef Pius Dziekoński (1844—1927)

Józef Pius Dziekoński 1844-1927
- architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zbudował (zaprojektował i zrealizował) ponad 70 kościołów i kilkanaście innych budynków w Polsce, a raczej w zaborze Rosyjskim czyli w Warszawie, we wschodniej części obecnego państwa i za jego wschodnią granicą. Prawie pełną listę jego projektów można znaleźć w Wikipedii .

J.P. Dziekoński większą część swojego dorosłego życia mieszkał w Warszawie na Kanonii (w budynku tym mieści się obecnie Hostel) a letnią rezydencję wybudował w Józefowie (obecnie ruina przy Wodnej 13 nad Świdrem) Wygląd ruiny można obejrzeć na zdjęciu:

Aby zalogować kesza proszę o spełnienie poniższych warunków:
1. Zrób sobie zdjęcie, tam gdzie wskazują koordynaty, z kościołem J.P. Dziekońskiego w tle. Jeżeli wolisz - zamiast Twojej twarzy - na zdjęciu może być umieszczony GPS, telefon, bądź cokolwiek innego, co potwierdzi Twoją obecność w tym miejscu.

2. Zdjęcie dołącz do swojego loga. Jeśli zdjęcie przedstawia grupę keszerów, proszę o dodanie go do każdego z logów. Proszę nie wklejaj zdjęć wykonanych przed datą publikacji tego kesza. Logowania bez zdjęć lub ze zdjęciami nie spełniającymi warunków (bez śladów osobistej wizyty) będą usuwane bez ostrzeżenia!
Życzę miłej zabawy!
Józef Pius Dziekoński 1844-1927
-architect and Restorer, a representative of Historicism. The first Dean of the Faculty of architecture at the Warsaw University of technology, designed and implemented over 70 churches and several other buildings in Poland, but mostly in Warsaw, in the eastern part of the current state territory and out of its eastern border. Almost a full list of its projects can be found in Wikipedia
J.P. Dziekoński most of his adult life lived in Warsaw on Kanonia street (the building now houses the Hostel) But summer residence he constructed in Józefów (now a ruin in the Wodna sreet No 13). The appearance of the ruins can be seen in the photo:

To log in the cache please meet the following conditions:

1. Take a photo at the coordinates with the J.P. Dziekoński's church in background. If you prefer-instead of your face-in the photo can be placed GPS, mobile phone, or anything else that will confirm your presence in this place.

2. Attach the photo to your logg. If the picture shows a group of geocache hunters, please add the photo to each of the logs. Please do not paste photos taken before the date of publication of this cache. Login without photos or pictures not complying with the terms (no evidence of personal visits) will be deleted without warning!
Have a god time!

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog

Virtual Reward - 2017/2018

Ten kesz wirtualny jest częścią limitowanej serii keszy wirtualnych stworzonej pomiędzy 24 sierpnia 2017 roku a 24 sierpnia 2018. Jedynie 4,000 osób zakładających skrytki dostało możliwość stworzenia kesza wirtualnego. Więcej na temat tej wirtualnej nagrody możesz przeczytać na Geocaching Blog

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.