Skip to content

Origo Universi Virtual Cache

Hidden : 08/16/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Origo, tulkojot no latīņu valodas — koordināšu sākumpunkts.
[EN] Origo, translated from Latin — the starting point of the coordinates.

[LV] Pirmo reizi ierodoties kādā pilsētā, stacijas laukums kā pilsētas spogulis ir tā vieta, ko ierauga pirmo — tā ir vieta, kur sākas ceļojums.
Senākos laikos daudziem cilvēkiem galvaspilsētas dzelzceļa stacija kļuva par sākumpunktu kādam jaunam etapam dzīvē.
Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas vēsture iesākusies 1861. gadā. Cik cilvēku tai izgājuši cauri, atbraukuši, aizbraukuši, labprātīgi vai apstākļu spiesti — lai paliek pētnieku ziņā. Stacijas ēka ir gan nojaukta un uzbūvēta no jauna, gan pārbūvēta, un tuvākā nākotnē tā atkal pieredzēs pārmaiņas sakarā ar Rail Baltic projektu.

Bieži vien, steigā šķērsojot laukumu, lai paspētu uz vilcienu vai nenokavētu tikšanos pie Stacijas pulksteņa, mēs paskrienam garām vai pārskrienam pāri kādam vides objektam, kurš tur atrodas jau kopš 2012. gada.
Fin

Šis saules pulkstenis ir īpašs ar to, ka pareiza laika noteikšanā jāpiedalās cilvēkam ar savu ķermeni — nostājoties objekta centrā uz atzīmes, kas atbilst šodienas datumam, ēna parādīs pareizu laiku. Saules pulksteņa centrālajā daļā ir atzīme, kas norāda konkrētā punkta ģeogrāfiskās koordinātas, un tas ir arī Rīgas lielākais kompass. Tumšajā diennakts laikā to izgaismo bruģī iestrādāti solārā LED stikla gaismas ķermeņi, izmantojot dienā uzkrāto saules gaismas enerģiju.

UZDEVUMS:
Jums objektā jāatrod norādes uz Eiropas pilsētu kultūras objektiem un Latvijas ievērojamākajām pilīm un distance uz pašu attālāko no objektiem jāievada sertifikācijas čekerī, iepriekš identificējoties tajā ar savu geovārdu. (Kā alternatīva izmantojama iespēja nosūtīt atbildi caur Geocaching.com ziņu centru (Message center)).


Papildus uzdevums (neobligāti). Ja esat pie Saules pulksteņa saulainā laikā, nostājieties saskaņā ar instrukciju un nosakiet laiku, pēc tam salīdzinot to ar netālu esošā Stacijas pulksteņa rādījumu, un rezultātu pievienojiet savā logā. Vēlams arī pievienot bildes ar savu krītošo ēnu uz pulksteņa ciparnīcu

Sertifikācijas čekera izmantošana vai alternatīvā ziņas nosūtīšana ir obligāta prasība, lai pielogotu šo virtuālo slēpni kā atrastu.

Instrukcija
Fin
Jānostājas objekta centrā uz analemmas (8 līdzīga figūra), jāizvēlas atbilstošais kalendārā mēneša periods (sākums, vidus, beigas), jāpaceļ roka, un saulainā laikā jūsu ēna norādīs pareizo laiku.

P.S. Liels Paldies komūnas biedriem, kuri piedalījās šī slēpņa tapšanā, gan idejiski, gan ar reālu iesaistīšanos, vārdus neminēšu, sensitīva informācija un viss tāds, jūs paši to zināt.
Diskusijas rezultātā tika apzināti un piefiksēti vēl vismaz 26 objekti, kuriem varētu veltīt Virtuālo slēpni, saraksts ir saglabāts, ja kādam vēl ir ideju trūkums, varat griezties.
Slēpņa apraksts ir apzināti saīsināts, nav kopēta info no Wikipēdijas vai kādas citas vietnes, kuru jūs tāpat varat atrast un izlasīt, ja ir tāda vēlēšanās. Ja kāds vēl šaubās par slēpņa aprakstā un nosaukumā sniegtās informācijas autentiskumu, pievienoju arī saiti uz mazāk apšaubāmu vietni kā Wikipēdija Merriam-Webster


[EN] Riga Central railway station was built in 1861. The station building is rebuilt several times and in the near future it will experience changes again, due to the Rail Baltic project.

At the given coordinates are environmental object that has been there since 2012.

This solar clock is special one – to read the correct timing, you'll have to take part in a person with your body. When standing at the center of the object on a mark that corresponds to today's date, the shadow will show the right time. In the central part of the solar clock there is a mark indicating the geographic coordinates of the base point, and this is also the largest compass in Riga. During the night time object is iluminated with LED lights, charged by sun at daytime.

TASK:
You must find plates with distances to some European cultural destinations and the most significant castles in Latvia at the site, and enter the largest distance in the checker, previously identifying with your geocaching nickname. (Alternatively, you can send a message via the Geocaching.com Message Center).


Additional task (optional). If you are at the Sun Clock in sunny hours, follow the instructions and define the time, then compare it with the nearby station clock, and add the result in your log. Also desirable to add pictures with your shadow to the clock.

The use of a certitude checker or the sending of an alternative message is a mandatory requirement to log this virtual cache as found.

Instruction
You must stand in the center of the object on an analemma (8-like symbol), select the appropriate calendar month and period (beginning, middle, end), raise your hand, and in the sunny time your shadow will show the right time.You can validate your puzzle solution with certitude.

Flag Counter

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)