Skip to content

Darth Vader Virtual Cache

Hidden : 06/06/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Virtualni kesky jsou temná strana geocachingu
[EN] Virtual cache are dark side of geocaching


Darth Vader


Anakin Skywalker, též známý jako Darth Vader, je fiktivní postava, původně rytíř Jedi, později temný pán ze Sithu ve světě Star Wars. Anakin Skywalker vyrůstal na odlehlé planetě Vnějšího pásu jménem Tatooine jako otrok, odkud se dostal do chrámu Jediů. Během svého působení v řádu se dostal pod vliv sithského lorda Dartha Sidiouse, jenž ho manipulacemi strhl na Temnou stranu Síly. Stal se Darthem Vaderem a spolu s císařem Palpatinem alias Sidiousem vládl tvrdou rukou Galaxii. Později proti němu bojoval jeho syn Luke Skywalker a zjistil, že ho císař nezměnil úplně. V rozhodující okamžik pak císaře zabil a naplnil jedijské proroctví o vyvoleném, jenž přinese rovnováhu Síle, kvůli kterému byl Anakin do řádu Jedi původně přijat. Jakožto Darth Vader byl charakteristický svým černým robotickým oblekem.

    A právě tato socha černého rytíře a jeho příběh byl inspiraci a vzorem pro Darth Vadera, když George Lucas v mládí navšívil Prahu ...


Legenda


   Platnéřská ulice vypadala kdysi zcela jinak. Sídlil zde platnéři a ulice zvučela údery kladiv z jejich dílen. Vyráběly se tu ze železného plechu brnění, rytířské přilbice a vůbec všelijaká ta zbroj. Na jednom z domů stála socha rytíře – celý v černé zbroji tu stál ve štítě domu, jako by strážil ulici před nenechavci. Dostal se sem před mnoha lety díky dívce do níž se zamiloval.

   Za dob Jana Lucemburského se po Praze potloukali ledajací žoldáci, kteří přišli s králem po jeho návratech z vojenských tažení. Nestáli za mnoho a jen hádky a bitky vyvolávali a tak pražanům spíš k zlosti než k užitku byli. Mezi nimi byl jeden, který nechodil jinak než v černé zbroji. Jednou se octl v platnéřské ulici kvuli opravě své zbroje.

   Zbrojíř však mě dceru krásnou, ctnostnou a černý rytíř se do ni na první pohled zamiloval. Nedokázal myslet na nic jiného než na ni a Prahou se jen tak potuloval hlavu plnou platnéřovy dcery. Snad ho odmítla, snad pro jiného, snad černý rytíř začal žárlit na ostatní mládence, kteří se o krásnou dívku také ucházeli a tak v zápalu hněvu stalo se, že ji zlostí dýkou proklál.

   Ta umírajíc stihla však vyslovit kletbu: “však ty hněvu také neujdeš, kéž se ve skálu proměníš a třeba tisíc let tu stát budeš”. Pochovali ji na hřbitově sv. Linharda, však co s rytířem, který na místě zkameněl? A tak udělali podstavec a vystavili ho do ulice ostatním na oči. Snad aby připomínal svůj hrůzný čin a byl tak varováním pro ostatní.

   Rytíř však nenašel pokoje a tak každých sto let se vracel v den i hodinu, kdy dívka zemřela, aby hledal svoji spásu. Však vysvobodit ho mohla jen čistá a neposkvrněná panna, jejíž odpuštění by ho teprve dovedlo ke klidu a míru.

   Roky utíkaly, desetiletí míjela jedno za druhým a stalo se, že v domě bydlela matka se svou dcerou. Chudá vdova musela jednou na nákup do města a tak nechal dceru doma. Ta sedla k oknu a při vyšívání se na práci tak soustředila, že si ani nevšimla dveří, které se náhle otevřely. Teprve kroky černého rytíře ji upozornily, že není již sama a s hrůzou pohlédla na ono podivné zjevení, které stálo tak náhle před ní.

   Nemusíš se bát, konejšil ji rytíř, jsem zakletý a jen co sto let mohu býti vysvobozen. Znám tě a jsi tou, která by mi z toho prokletí mohla pomoci. Přijdu zase zítra a jak mě uvidíš, popros o mé odpuštění u boha a spásu mé duše. S posledním slovem zmizel na podstavci do ulice opět stála jeho socha.

   Když se matka vrátila domů, zděšená dcera jí vše povyprávěla. I dostala ta strach a do komůrky ji ukryla a sama na rytíře druhý den čekala. Když v domluvený čas otevřely se dveře znova, rytíř se v nich zastavil, smutně pohlédl do místnosti a jen pokýval hlavou: “Zase dalších sto let…”. Nemohl však tušit, že žádných dalších 100 let již nebude neboť platnéřská ulice byla zbourána a na místě domu U železného muže stojí dnes domy zcela nové.Darth Wader

Darth Vader


Darth Vader (birth name Anakin Skywalker) is a fictional character in the Star Wars franchise.Originally a Jedi prophesied to bring balance to the Force, Anakin is lured to the dark side of the Force by Palpatine, at the time the Supreme Chancellor of the Galactic Republic and secretly the Sith Lord Darth Sidious. He then serves the Galactic Empire as Vader at the right hand of Emperor Palpatine until his redemption after encountering his son, Luke Skywalker.
   Darth Vader has become one of the most iconic villains in popular culture, and has been listed among the greatest villains and fictional characters ever. And this statue and the legend of dark knight was the inspiration and pattern for Darth Vader, when George Lucas visit the Prague.


Legend


   Platnerská Street once looked completely different. He settled here, and the streets sounded hammering from their workshops. There were made of iron sheet of armor, knight's helmet, and all sorts of armor. One knight's statue stood in one of the houses-all in black armor, stood in the shadows of the house, as if guarding the street against the dirt. He got here many years ago thanks to the girl he fell in love with.

   In the days of John of Luxembourg, the mercenary mercenaries who came to the king after his return from the military campaign were hanging around Prague. They did not stand for much, and only the quarrels and the battles invoked, and so they were more angry than they were. Among them was one who did not go any other than in black armor. One day he was in a valid street to repair his armor.

   However, my armor, my beautiful, virtuous and black knight, loved me at first glance. He could think of nothing but her, and Prague just wandered his head full of the daughter's daughter. Perhaps she refused him, perhaps for another, perhaps the black knight began to jealous of the other bachelors, who also applied for a beautiful girl, and so in anger of anger she broke it through anger through the dagger.

   But the dying man was able to pronounce the curse: "But you also will not be angry, may you turn into a rock and you will be a thousand years here." They kept it at St. Cemetery. Linhard, however, what about the knight who faded on the spot? So they made a pedestal and put him in the street for the rest of his eyes. Perhaps reminded of his horror act and thus a warning to others.

Pro uznání logu přidej fotografii sebe a sochy Darth Vadera. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.

K logování můžete použit svoji oblíbenou hlášku/citaci z Hvězdných Válek


To acknowledge the logs, the following condition has to be met: Add a photo of yourself with this statue Darth Vader.Logs that do not contain a photo will be deleted.

In log message you can use your favourite quote from Star Wars.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Qnegu Inqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)