Skip to content

Katedrála sv. Víta || St. Vitus Cathedral Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Katedrála sv. Víta || St. Vitus Cathedral

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha nebo jen katedrála svatého Víta či svatovítská katedrála dle původního zasvěcení, je nejvýznamnější český katolický kostel a dominanta Pražského hradu. Jižní věž katedrály je s výškou 96,6 m třetí nejvyšší kostelní věží v Česku.

Již od desátého století je svatovítský kostel sídelním kostelem biskupa pražské diecéze, roku 1344 povýšené na arcidiecézi. Při této příležitosti byla zahájena stavba trojlodní gotické katedrály se třemi věžemi, přerušená však husitskými válkami. Přes snahy o dostavbu a dílčí doplňky (vrchol jižní věže) došlo k dostavbě západní části s lodí a dvouvěžovým průčelím až po pěti stech letech, od roku 1873 a slavnostně byla dokončena roku 1929 k tehdy předpokládanému tisíciletému výročí úmrtí svatého Václava, zakladatele kostela. Součástí katedrály je celá řada významných uměleckých památek z různých staletí včetně období dostavby, k nejvýznamnějším patří díla z doby gotické výstavby katedrály (např. kaple sv. Václava, mozaika Posledního soudu a portréty na triforiu).

Rozměry katedrály jsou 124 x 60 metrů, hlavní věž je vysoká 96,6 metru, přední věže 82 metrů, výška oblouků 33,2 metrů.

Otevírací doba areálu Pražského hradu: 6.00 - 22.00. Pozor, je nutné projít bezpečnostní kontrolou.

Více informací o katedrále na Wikipedia.org

Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:

Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS) s Katedrálou sv. Víta. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.The Metropolitan Cathedral of Saints Vitus, Wenceslaus and Adalbert (Czech: metropolitní katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha) is a Roman Catholic metropolitan cathedral in Prague, the seat of the Archbishop of Prague. Until 1997, the cathedral was dedicated only to Saint Vitus, and is still commonly named only as St. Vitus Cathedral.

This cathedral is a prominent example of Gothic architecture and is the largest and most important church in the country. Located within Prague Castle and containing the tombs of many Bohemian kings and Holy Roman Emperors, the cathedral is under the ownership of the Czech government as part of the Prague Castle complex.

Cathedral dimensions are 124 by 60 metres (407 ft × 197 ft), the main tower is 96.6 metres (317 ft) high, front towers 82 metres (269 ft), arch height 33.2 metres (109 ft).

Opening hours of the Prague Castle complex: 6.00 - 22.00. Beware, you need to go through a security check.

Learn more about the cathedral at Wikipedia.org

To acknowledge the logs, the following condition has to be met:

Add a photo of yourself (or your GPS) with the St. Vitus Cathedral. Logs that do not contain a photo will be deleted.Flag Counter

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)