Skip to Content

<

Krvava hradna pani

A cache by lenochod5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Tato virtuálna keška Vás privedie do Čachtíc, kde žila na svojom panstve pred viac ako 400 rokmi krvavá hradná pani Alžbeta Báthoryová, ľudovo prezývaná Báthoryčka.

EN: This virtual cache will take you to Čachtice, where “bloody castle mistress” Alžbeta Báthoriová, also called Báthoryčka, lived on her estate over 400 years ago.

DE: Dieser Virtual Cache führt euch nach Čachtice, einem kleinen slowakischen Dorf, wo mehr als 400 Jahre zurück auf ihrer Herrschaft blutige Burgfrau Elisabeth /slowakisch Alžbeta, ungarisch Erzsébet/ Bathory lebte. Die Menschen nannten sie völkisch auch Bathoritschka.

SK:
click for English
click for Deutsch
obraz

Erzsébet Báthory, grófka, manželka Františka Nádašdyho, chcela byť stále mladá a krásna. Podľa legiend najskôr pila odvary z byliniek, až prišla na to, že najlepším elixírom mladosti je panenská krv. Jej štyria pomocníci - Ján Ujvári, alias Ficko, Dorota Sentešová, Ilona/Helena Jóová a Katarína Benická - začali do kaštieľa privádzať mladé devy. Dievčatá týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, pichala ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Mnohokrát tieto nevinné obete nakoniec zavraždili a grófka sa v ich krvi kúpala.

panna

Takmer štvrťstoročie sa oddávala beztrestne svojim sadistickým vášňam. Až 29. decembra 1610 ju prichytil palatín Juraj Thurzo v Nádašdyovskom kaštieli pri čine ako mučí mladé dievčatá. Báthoryová bola súdená a potom uväznená v obytnej veži na Čachtickom hrade. Nasledujúce necelé 4 roky jej života, až do jej smrti 21. augusta 1614, sú zahalené rúškom tajomstva, rovnako ako je zahalená tajomstvom jej smrť a miesto posledného odpočinku. Báthory je snáď najznámejšou uhorskou grófkou v zahraničí, i keď sa do povedomia zapísala hlavne kvôli svojej krvilačnosti. Dostala sa i do Guinnessovej knihy rekordov ako najmasovejšia vrahyňa za 650 obetí. Síce podľa niektorých výskumov sa vraj kvôli svojmu majetku stala len obeťou politiky, pre verejnosť je však naďalej známa len ako ženská podoba Drakuly. Postava Erzsébet Báthory sa stala inšpiráciou pre mnohé literárne diela, básne, romány a filmy.


Úlohy potrebné k úspešnému zalogovaniu:


Úvodné súradnice Vás privedú na Čachtické námestie, kde Bátoryčka vďaka rezbárovi Jozefovi Chromekovi ožila. Legendami opradená krvavá grófka sa tak do svojho pôsobiska vrátila v nadrozmernej veľkosti po takmer štyristo rokoch od svojej smrti. Je vyrezaná z jediného kusa masívneho topoľového dreva, meria cca päť metrov a váži päťtisíc kilogramov. Na uvedených súradniciach nehľadajte skrýšu, je to virtuálna keška. Na jej zalogovanie treba splniť dve jednoduché úlohy.

socha

1.úloha
- odfotiť sa pri gigantickej soche Bátoryčky na námestí, kde pri jej ľavom boku vidno vyrezanú jednu z mučených obetí. Foto Tvojej tváre nie je nevyhnutné, stačí ak odfotíš pri soche svoje GPS, alebo xWG, prípadne inú osobnú vec.

okno

2.úloha
-navštíviť Čachtické panstvo Alžbety Báthoriovej, ktoré sa nachádza cca 2 km od úvodných súradníc. Tu sa treba odfotiť v "hradnom okne" podľa fotospoileru, hneď za vstupnou bránou, kam ukazuje šípka. K tomuto otvoru vedie prístupová cestička priamo za prvou bránou. Na uvedenom mieste nie je ešte platený vstup.

hrad

Nepovinné úlohy
1. Pokús sa napísať do logu svoj názor na otázku, čo stálo za temnými stránkami jej osobnosti, aké pohnútky ju viedli k jej ohavným skutkom, či bola duševne chorá alebo v plnej miere zodpovedala za svoje činy
2. Môžeš priložiť ďalšie zaujímavé foto zvnútra areálu hradu alebo jeho okolia.

zdroj: www.cachtice.sk


EN:
click for Slovak
click for Deutsch
obraz

Countess Erzsébet Báthory, wife of František Nadasdy, wanted to be young and beautiful. According to the legend, she first drank herbal debris until she came to the conclusion that the best elixir of youth is virgin blood. Her four servants - Ján Ujvári, alias Ficko, Dorota Sentešová, Ilona / Helena Jóová and Katarína Benická - have begun to bring young girls to the manor-house. The girls were burned by candles and hot iron, squeezed by needles, soaked by cold water on the frost. Many times, these innocent victims have finally been murdered and the countess has bathed in their blood.

panna

Almost a quarter of a century she had been indulging in her sadistic passions. Until December 29, 1610, when she was caught by palatine Juraj Thurzo while she was torturing young girls in Nádasddy's chateau. Báthory was judged and then imprisoned in a tower on Čachtice Castle. The following less than 4 years of her life, until her death on August 21, 1614, are covered by shadow of a mystery, just as mysterious is her death and the last resting place. Báthory is probably the most known Hungarian countess abroad, although her fame mainly comes of her bloodshed. She also got into the Guinness Book of Records as the worse female mass murderer with 650 victims. According to some researches, she has become a victim of political machination, but for the public is still known only as the female incarnation of the Dracula. The figure of Erzsébet Báthory has become an inspiration for many literary works, poems, novels and films.


Tasks required for successful logging:


The listed coordinates will bring you to square in Čachtice, where Bátoryčka has been revived thanks to the woodcarver Jozef Chromek. The legendary “bloody countess” has returned home oversized, after nearly four hundred years since her death. The statue is cut from a single piece of massive poplar wood, about five meters high and weighs five thousand kilograms. At these coordinates, do not look for a physical container, it's a virtual cache. There are two simple tasks to complete before you can claim your “found it” log.

statue

1.task
- make a picture of yourself by the gigantic statue of Erzsébet Báthory on the square, where one of the tortured victims is seen by her left side. Photo of your face is not necessary, you only need to capture your GPS, or xWG, or another personal item.

window

2.task
- visit castle manor of Erzsébet Báthory, which is located about 2 km from the listed coordinates. Here you have to take a picture in the "castle window" according to the spoiler photo - just behind the entrance gate, where the arrow points. There is no entrance fee to reach this spot. A path directly behind the first gateway will take you to the window.

castle

Optional tasks
1. Try to write down your opinion: what has caused the person's dark side, what motivation led her to her devious actions, whether she was mentally ill or fully responsible for her actions.
2. You can add more interesting photos from inside the castle area or its surroundings.

source: www.cachtice.sk


DE:
click for English
click for Slovak
obraz

Elisabeth Bathory, Gräfin und Gattin von Franz Nádasdy, wollte ewig jung und schön bleiben. Nach einer Legende trank sie deswegen viele Wurzgetränke. Später ist sie aber zu einer Meinung gekommen, dass das beste Jugendelixir die Blut von Jungrauen ist. Ihre vier Diener - Johannes Ujváry /anders Ficzko genannt/, Dorothea Szentes, Helena Jó und Katharina Beneczky – haben auf Befehl von Bathory viele Jungfrauen auf die Burg gelockt und dort sie auf vielfache Weise gefoltert. Laut Aussagen von mehreren Zeugen waren die Mädchen gefesselt, geschlagen, mit der Schere geschnitten, mit heißem Eisen und Wasser verbrannt oder mit Wasser im Frost übergossen. Zuletzt waren die Frauen getötet und in ihrer Blut hat sich Elisabeth gebadet.

panna

Fast ein ganzes Jahrhundertsviertel hat sie diese sadistischen Akte straflos getan. Erst am 29. Dezember 1610 war sie von Palatin Georg Thurzo bei einem aus ihrer Verbrechen erwischt. Sie geriet vor dem Gericht und war zum Gefängniss verurteilt. Es handelte sich um Hausgefängniss auf der Burg in Čachtice. Die letzten vier Lebensjahre bis zu ihrem Tod am 21. August 1614 sind geheimnisvoll und geheimnisvoll ist auch ihre Ruhestatt, denn sie bleibt noch auch heutzutage unbekannt. Bathory ist wahrscheinlich bekannteste ungarische Gräfin im Ausland, obwohl ihre „Berühmtheit“ so einen negativen Hintergrund hat. Sie geling sogar ins Guinessbuch als größte Massenmörderin mit 650 Opfern. Obwohl einige Historiker damit nicht einverstanden sind und sprechen von Bathory als von einer Opfer damaliger Politik, nehmen die Menschen Elisabeth auch weiter als einen „weiblichen Dracula“ an. Sie wurde zum Vorbild von vielen literarischen Werke, Gedichte, Romane und Filme.


Die Aufgaben :


Listingkoordinaten führen euch auf den Dorfplatz in Čachtice, wo Bathory dank dem Schnitzer Josef Chromek wiederaufgelebt hat. Aus einem Einzelholzstück hat er eine Statue von 5 Meter Höhe und 5000 Kilo Gewicht gemacht. Wie ihr euch sicher denken könnt, gibt es hier KEINE Dose zu finden, es geht nämlich um ein virtueller Cache. Um diesen Cache zu loggen, ist es nötig zwei einfache Aufgaben zu erfüllen.

statue

1. Aufgabe
- Mach ein Foto bei der gigantischen Bathorystatue aus der Seite, wo bei ihrem Backbord ein aus ihren Opfern ausgeschnitten ist. Foto deines Gesichts ist nicht pflichtig, es reicht, wenn du ein Foto von deinem GPS, xWG, beziehungsweise einer anderen Privatsache machst.

fenster

2. Aufgabe
-Besuche die Elisabeth Bathory Herrschaft in Čachtice, die sich etwa 2 Kilometer von den Leitkoordinaten befindet. Hier ist es notwendig, ein Foto in dem Burgfenster nach dem Spoiler zu machen. Zur erwähnten Maueröffnung führt ein Pfad gleich hinter dem ersten Eingagstor, was auch der Abbiegepfeil zeigt. Auf diesem Platz ist der Eintritt noch kostenfrei.

burg

Wahlfreie Aufgaben
1. Schreib auf, welche Ursachen hinter den schrecklichen Mördertaten stehen können. War die Gräfin seelisch krank oder ist sie für ihre Handlung vollständig verantwortlich?
2. Du kannst auch mehrere Fotos von Burg und ihrer Umgebung beiliegen.

Quelle: www.cachtice.sk
Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

400 Logged Visits

Found it 379     Write note 20     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 925 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.