Skip to Content

<

Sant Pere de Vallhonesta

A cache by Echevarria Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/1/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Catxe dedicat als meus companys de Geocastellet / Cache dedicado a mis compañeros de Geocastellet / Cache dedicated to my companions from Geocastellet

Para la descripción en castellano, las preguntas para poder loguear el cache las encontrareis igualmente al final de la descripcion en catalan

For the description in English, the questions to be able to log the cache of the people found also at the end of the description in Catalan

 

La documentació més antiga que es coneix d’aquest edifici és de l’any 1115, quan Bernat de Guàrdia dóna a la seva esposa Ermessenda unes propietats situades a Sant Pere de Vallhonesta.

Com a parròquia de Valle Honesta o Valle Onesta, figura en el llistat del bisbat de Vic, anterios a l’any 1154, Encara que els mateixos dels anys 1381 i 1438, no hi figura, possiblement degut a que degué perdre les funcions parroquials degut als despoblament causat per la pesta negra de l’any 1348.

Des de l’any 1850 forma part del municipi de Sant Vicenç de Castellet.

És un edifici d’una sola nau de planta regular, lleugerament trapezoïdal. Té una llargada de 9.50 metres i una ampla de 2.44 metres, amb l’eix longitudinal orientat de ponent a llevant. Es oberta pel costat de llevant per on es connecta a una capçalera, la qual es constituïda per un curt tram de nau i un absis semicircular, els dos d’amplada sensiblement superior a la de la nau. El curt tram te una llargada de 1.27 metres i una amplada de 3.60 metres, l’absis te un diàmetre de 3.40 metres. Aquesta major amplada ens dóna un espai totalment insòlit, només explicable per ser conseqüència d’obres realitzades en moments cronològics diferents quan hi prevalien més les necessitats que la formalitat.

Exteriorment ens mostra una ornamentació de tipologia llombarda, feta a base d’un fris d’arcuacions cegues que es modulen en cinc grups de dues arcuacions cada un. Cada grup ve separat per unes faixes verticals o lesenes que partei- xen d’un sòcol baix i és rematat per una  cornisa  que  forma  un  bisell dret. El conjunt ens defineix cinc plafons enfondits que ens donen, visualment, un joc d’ombres variable, en el qual juga la situació del sol durant el dia i la forma circular del mur. De tota manera només són visibles quatre plafons, ja que el cinquè  és  tapat i modificat  per  la sagristia.

En el plafó central hi ha una finestra de doble biaix i arc de mig punt.

Una altra finestra de petites dimensions s’obre mutilant la primera lesena del costat de migjorn.

L’altre element que forma aquesta capçalera és el curt tram de nau que és cobert per una volta de canó seguit que s’adapta, mantenint el plec, a la de l’absis. La diferència d’amplades entre l’absis i aquest tram de nau es resol amb un plec amb la cantonera correctament executada. L’absis va ser sobrealçat  amb  un  mur obrat amb pedres estretes (més semblants a petites lloses que a blocs) disposades d’una manera irregular.

La nau té una constitució més complexa, si bé parteix d’una planta rectangular, molt allargada. Presenta quatre eixamplaments que es configuren  com  a  tres  capelles curtes i una ampliació de l’espai de l’entrada. Aquests  eixamplaments tenen una fondària mitjana de 0,90 m amb unes amplades d’uns 3,00 m, els del costat de llevant i d’uns 2,40 m, els de la banda de ponent. En realitat aquesta nau havia estat en un principi més ampla però, per canvis  en  la  constitució  de  la  coberta van creure necessari reforçar els murs, cosa que van fer doblant-los amb una estructura a base d’uns pilars molt rabassuts i uns arcs formers que els uneixen, a sobre hi van construir els murs que havien de sostenir la volta de pedra. Els arcs formers són apuntats, així com l’arc que genera la volta de canó seguit de la nau

L’edifici capella és emfasitzat per un campanar de cadireta molt singular que s’alça sobre el mur de ponent,és constituït per quatre obertures disposades en dos nivells. Les del primer nivell són una mica més amples i baixes que les del segon, les qual són més estretes i més altes

Els murs són construïts segons tècniques clarament medievals, hereves i continuadores dels sistemes constructius romans. Són murs constituïts per  tres  fulls, els dos exteriors  fets amb pedra de paredar de mida petita, disposada en filades horitzontals no gaire uniformes i el del mig és una barreja de reble i morter de calç. Donat que la pedra de l’entorn és fàcilment separable en llesques o lloses de poc gruix, la pedra utilitzada és a base d’aquestes lloses trencades a la mida necessària per facilitar-ne la manipulació. El mur de ponent és realitzat amb carreus ben treballats de banda tenim els dos extrems que tenen unes característiques que ens faciliten l’aproximació d’una datació, com és el cas de la capçalera, on l’ornamentació de l’absis ens permet situar-lo a la primera meitat del segle XI o el mur de ponent, que en aquest cas és l’aparell de carreus grans i ben treballats, el que ens dóna una datació de cap a final del segle XII o, més aviat, del segle XIII o, potser més tard; el que passa en l’espai del mig, entre un i altre, és a dir, tot l’espai que correspon a la nau, ja no és tan clar. L’aparell dels murs laterals té unes característiques molt semblants al dels murs de la capçalera, encara que és menys uniforme,  si tenim en compte que no hi tenen cap connexió i que, a més a més, la manera de com recolzen uns sobre els altres en les unions, ens indiquen que els murs de la nau són posteriors als de la capçalera, si més no és força clar a la façana de migjorn.

Hi ha, però, grans incògnites: sembla que els murs de la nau van ser construïts per aguantar una volta de canó seguit de pedra. De fet el gruix d’1 metre que tenen sembla indicar-ho. De tota manera és un gruix que supera en escreix el gruix normal que tenen els de les esglésies amb volta de pedra. Tot i això, el mur de tramuntana es va desplomar fins a fer caure la volta.

A causa de l’ensorrament i davant de la inclinació del mur de tramuntana van decidir la construcció de l’exagerada estructura de reforçament que avui podem contemplar. Amb aquesta estructura també van construir la nova volta apuntada.

Sembla clar que, quan construeixen el mur de ponent, el de tramuntana ja s’havia desplomat, però no és tant clar quan en fan el reforçament. No se sap si va ser abans o després de construir el de ponent. La solució podria ser darrere l’última pilastra on es troben el mur de tramuntana i la prolongació del de ponent, però no és accessible.

Pel costat de migjorn també planteja dubtes el fet de fer la prolongació del mur de tramuntana del mateix gruix que el tram de mur on s’obre el portal quan, el del mur de migjorn de la nau és més gruixut, però, a la vegada, la unió entre el tram del portal i el de la nau sembla indicar que el del portal sigui anterior al de la nau.

Sota el primer arc former del costat de migjorn hi ha restes d’una estructura de fonament que no guarda cap relació amb cap element de l’edifici actual. Per saber-ne alguna cosa més s’haurien de realitzar prospeccions arqueològiques en extensió.

Aquests tipus d’arcs i voltes apuntades tenen una pervivència que va des de principi del segle XIII fins al XV ben bé i dins d’aquest llarg període hi podria tenir cabuda la construcció del reforçament. La façana  de  ponent  també  té  característiques  que  podria  situar-la  dins aquest període.   De tota manera, costa de fer quadrar les relacions entre la prolongació del mur de ponent amb el mur de tramuntana i el reforçament.

També podem dir que, quan van fer el portal de ponent, es devia fer conjuntament amb el mur corresponent, que el reforçament encara no era fet, ja que en un altre cas no s’hagués fet tant descentrat.

Un element molt interessant de Sant Pere de Vallhonesta són les restes de pintura al fresc que hi ha al costat dret de l’absis, sota la finestra tardana que hi ha en aquest costat. Aquestes pintures són sota dues capes de pintura més modernes que, segons sembla l’última s’hauria fet en una repintada de l’any 1884 (Junyent-Mazcuñan). Totes tres capes es troben en un grau de degradació molt avançat

Com registrar el cache

Per tal de donar valid el registre d’aquest virtual tindreu que contestar a les següents preguntes.

1.- Can Campaner, es la casa que hi ha al costat de l’ermita que feia les funcions de casa capellà i de rectoria, a quina alçada es troba?

2.- En el conjunt que formen l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta i Can Campaner hi ha una font, quin nom te?

3.- Quants claus podem contar a la porta de l’ermita?

4.- A més a més, deureu fer-vos una foto, ja sigui vosaltres, o be una imatge del gps amb coordenades, que es vegi al fons el campanar de l’esglesia.

Les preguntes i la foto, les podeu enviar o bé per la missatgeria interna de la web de geocaching, o enviant un mail amb el vostre nick a vallhonestavirtual@gmail.com.

Como registrar el cache

Para dar válido el registro de este virtual tendrá que contestar a las siguientes preguntas.

1.- Can Campaner, es la casa que hay junto a la ermita que hacía las funciones de casa del cura y de rectoría, a qué altura se encuentra?

2.- En el conjunto que forman la ermita de San Pedro de Vallhonesta y Can Campaner hay una fuente, qué nombre tiene?

3.- ¿Cuántos clavos podemos contar en la puerta de la ermita?

4.- Además, deberéis haceros una foto, ya sea vosotros, o bien una imagen del gps con coordenadas, que se vea el fondo el campanario de la iglesia.

Las preguntas y la foto, las puede enviar o bien por la mensajería interna de la web de geocaching, o enviando un mail con tu nick a vallhonestavirtual@gmail.com.

How to register the cache

In order to validate the registration of this virtual one, you will have to answer the following questions.

1.- Can Campaner, is the house next to the hermitage that performed the duties of chaplain and rectory, to what height is it?

2.- In the group that forms the hermitage of Sant Pere de Vallhonesta and Can Campaner there is a source, what name do you have?

3.- How many nails can we count at the door of the chapel?

4.- Also, you should take a picture, be it you, or be an image of the GPS with coordinates, to see the bell tower of the church in the background.

The questions and the photo can be sent to you by either the internal geocaching web messaging or by sending an email with your nick to vallhonestavirtual@gmail.com.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

[Cat] ncebsvgrh cre nane ha qvhzratr ny zngv, abeznyzrag uv un nythan crefban qry prager rkphefvbavfgn dhr hf rafralnen y'vagrevbe v hf snen han oban rkcyvpnpvb qr gbg ry pbawhag qr sbezn gbgnyzrag nygehvfgn.
[Cast] ncebirpune cnen ve ha qbzvatb cbe yn znñnan, abeznyzragr unl nythan crefban qry prageb rkphefvbavgn dhr bf rafrñnen ry vagrevbe l bf qnen han ohran rkcyvpnpvba qr gbqb ry pbawhagb qr sbezn gbgnyzragr nygehvfgn.
[Eng] gnxr nqinagntr gb tb ba n Fhaqnl zbeavat, gurer vf hfhnyyl fbzr crefba sebz gur pragre rkphefvbavgn gung jvyy grnpu lbh gur vagrevbe naq tvir lbh n tbbq rkcynangvba bs gur jubyr va n gbgnyyl nygehvfgvp jnl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

50 Logged Visits

Found it 48     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 74 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.