Skip to content

Sazavsky klaster Virtual Cache

Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sázavský klášter

Sázavský klášter - centrum slovanské vzdělanosti, místo s téměř tisíciletou tradicí – je původně slovanský benediktinský klášter nad řekou Sázavou.

Nejstarší zmínky sahají až do první poloviny 11. století. Pověst praví, že kníže Oldřich nechal v roce 1032 tento klášter založit jako odměnu za zázrak. Setkal se tu s poustevníkem Prokopem, jenž mu podal trochu vody. Než se Oldřich stačil napít, voda se změnila ve víno. Z vděčnosti zde kníže Oldřich nechal založit klášter a z Prokopa učinil opata.

Do klášterního komplexu vstoupíte jižní bránou. Po pravé straně se nachází zámek na místě bývalé klauzury, která byla v 19. století výrazně přestavěna na dnešní zámek. Stavba svými čtyřmi křídly uzavírá tzv. rajský dvůr se středověkou studnou. V budově zámku se nachází barokní refektář, gotická místnost mnichů a kapitulní síň z doby kolem roku 1340, jejíž klenbu podpírá sloup se zvířecími postavami. Stěny kapitulní síně zdobí mariánské fresky nazvané Zvěstování, Zasnoubení, Narození, Klanění, Panna Marie v naději, Madona, Panna Marie Ochranitelka, Infantia Christi a známá Sázavská Madona.

Na zámek navazuje kostel Panny Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa z let 1663-87. Hlavní oltář zdobí sochy sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Křtitele. V oltářní části chóru se nachází rokokový relikviářový oltář se skleněnou rakvičkou z roku 1669, která slouží jako schránka pro prokopské relikvie: kalich, dřevěnou lžíci a část Prokopovy ramenní kosti. V samém středu chóru se nachází vstup do kostelní krypty. Její vznik se datuje do 13. století. Je tak nejstarší částí celé stavby.

Mezi kostelem a zámkem se nachází gotická kaple Panny Marie. Před průčelím kostela při pravé straně se nachází nedostavěný konventní chrám, budovaný od konce 13. století do začátku 15. století. Původně tu měla vyrůst pozdně románská bazilika, později byly plány změněny na gotické síňové trojlodí. Dnes zde stojí jen torzo jižní lodi a jedna ze dvou zamýšlených věží.

Severní branou komplexu vstoupíte do oddělené zahrady, ve které můžete najít základy kostela sv. Kříže vysvěceného v roce 1070.

Pro zvídavé návštěvníky je připravený nepovinný bonusový úkol: na kostelní věži lze nalézt pět šternberských hvězd vytesaných v kameni. Kdo je najde, tomu se do roka splní přání.

Během návštěvní doby areálu Sázavského kláštera můžete využít placené průvodcovské služby.


... Pro uznání logu je třeba splnit tuto podmínku:
- Ke svému logu přidej fotografii sebe nebo své GPS (nebo svého CWG) s věží Sázavského kláštera, nejlépe u vstupní brány do areálu kláštera na WPT.
Logy bez přiložených fotografií budou smazány!

... To acknowledge the log, the following condition has to be met:
- Add a photo of yourself or your GPS with the Sazava Monastery Tower to your log, preferably at the entrance to the monastery on WPT.
Logs without photos will be deleted!


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.Zdroje informací:
www.klaster-sazava.cz, www.turistika.cz, www.atlasceska.cz, www.posazavi.estranky.cz
kralovskedilo.ktf.cuni.cz, www.cestyapamatky.cz, www.wikipedie.cz
[31.1.2021 ~ 1.6.2019 ~ 24.8.2017 ]


Additional Hints (No hints available.)