Skip to content

Salt Mine in Wieliczka - Regis Virtual Cache

Hidden : 08/16/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:PL

POLSKI OPIS

Początki pozyskiwania soli na terenie Wieliczki wiążą się z eksploatacją „źródeł solnych”, czyli samoistnych na tym obszarze wypływów solanki. Roztwór gromadzono i oczyszczano, by następnie poddać go warzeniu (gotowaniu). Początki eksploatacji sięgają epoki środkowego neolitu (3 tys. lat p.n.e.). Eksploatacja źródeł solankowych trwała 3–4 tysiąclecia, do czasu ustania naturalnych, obfitych wypływów. Wtedy, na przełomie XII i XIII wieku, rozpoczęto drążenie głębszych studni. Pierwszy szyb umożliwiający pozyskiwanie soli kamiennej zgłębiono w nieodległej Bochni. Niebawem także Wieliczka stała się miejscem, gdzie natrafiono na płytko zalegające złoża soli. Wkrótce studnie zamieniły się w szyby, czyli drogi pionowej komunikacji z biegnącymi poziomo chodnikami i wyrobiskami. Tak powstała kopalnia.

Wielicka kopalnia liczy 9 poziomów, z których pierwszy – poziom Bono – sięga na głębokość 64 metrów, zaś ostatni leży 327 metrów pod powierzchnią Ziemi. Łączna długość chodników łączących około 3000 wyrobisk (chodników, pochylni, komór eksploatacyjnych, jezior, szybów, szybików) przekracza 300 km. Kubatura zespołu wyrobisk to ok. 7,5 mln m³.

Kopalnię cechuje unikatowy mikroklimat, na który składa się – obok dużej wilgotności i zawartości chlorku sodu – stała temperatura (ok. 14–16 °C), ciśnienie, jonizacja i wysoka zawartość w powietrzu potasu, magnezu i wapnia. Sprzyja on prowadzonym na głębokości 135 metrów, w komorze Jezioro Wessel, turnusom rehabilitacyjnym dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.

W kopalni powstało w roku 1951 Muzeum Żup Krakowskich. Jego założycielem i długoletnim dyrektorem był profesor Alfons Długosz. Żupa Krakowska (czyli kopalnie: wielicka i bocheńska) to jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej, pozwalające prześledzić rozwój wydobycia soli twardej oraz solanki w poszczególnych epokach historycznych. Najstarszą zlokalizowaną dziś częścią kopalni wielickiej, w której odbywało się wydobywanie soli kamiennej metodami mechanicznymi, jest otoczenie góry (szybu) Goryszowski, pochodzące z drugiej połowy XIII w.

Historia szybu Regis, przy którym znajduje się ten geocache, sięga XIV wieku. Usytuowany w centrum Wieliczki szyb górniczy powstał na polecenie króla Kazimierza Wielkiego i działa do dzisiaj. Jest to najstarszy szyb wielickiej kopalni, którym zjechać można pod ziemię na głębokość 127 metrów. Chociaż został odrestaurowany, to jego wciąż oryginalna konstrukcja liczy ponad 700 lat.

Zadanie

 • Współrzędne doprowadzą Cię w miejsce, w którym widać jednocześnie następujące budowle (są oznaczone jako punkty referencyjne):
  1. Szyb Regis
  2. Kościół pw. Św. Klemensa
  3. Zamek Żupny
 • Wykonaj jedno zdjęcie siebie lub Twojego odbiornika GPS, na którym w tle będą równocześnie fragmenty wszystkich trzech wspomnianych budowli
 • Załaduj zdjęcie do loga oraz opcjonalnie napisz co najbardziej zaskoczyło Cię w Wieliczce (lub Polsce jeśli nie mieszkasz tu na stałe)

EN

ENGLISH DESCRIPTION

The Wieliczka (vyeh-leech-kah) salt mine reaches a depth of 327 meters and is over 287 kilometres (178 mi) long. The rock salt is naturally grey in various shades, resembling unpolished granite rather than the white or crystalline look.

In the 13th century, rock salt was discovered in Wieliczka and the first shafts were dug. The Saltworks Castle was built in the late 13th to early 14th century. Many shafts were dug throughout the time the mine was in operation. Different technology was added such as the Hungarian-type horse treadmill and Saxon treadmills to haul the salt to the top of the surface.

During World War II, the shafts were used by the occupying Germans as an ad hoc facility for various war-related industries.

The mine features an underground lake; and the new exhibits on the history of salt mining, as well as a 3.5 kilometres (2.2 mi) touring route (less than 2% of the length of the mine's passages) that includes historic statues and mythical figures carved out of rock salt in distant past. More recent sculptures have been fashioned by contemporary artists.

The history of Regis shaft, near which the geocache is located, started in the 14th century. It's located in the historic center of Wiliczka and it's was created per order of one of the polish kings and it's continue its operation till today. The shaft is the oldest one of the Wieliczka salt mine and it goes 127 meters into the ground.

The Task

 • The coordinates will lead you to the place, when you can see the following buildings at the same time (all are marked as reference points)
  1. Regis shaft
  2. Church St. Clement
  3. Żupny Castle
 • Take one photo of yourself or your GPS device, with all the buildings mentioned above visible at the same time in the background
 • Upload the photo to the log and optionally write a few sentences what was the biggest surprise for you in Wieliczka (or in Poland if you do not live here)

Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)