Skip to content

♥ Pont d’Amour ♥ Virtual Cache

Hidden : 08/31/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Open:
01/04 – 30/09 : 07u00 - 22u00
01/10 – 31/03 : 07u00 - 20u00

NEDERLANDS :

De romantische Bonifaciusbrug, bijgenaamd “De Liefdesbrug” of “Pont d’Amour” is gelegen aan de Bakkersrei en bevindt zich tussen Gruuthuse en het Arentshof. Deze brug is genoemd naar de Heilige Bonifacius, een IJsheilige, wiens stoffelijke resten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk liggen. Velen denken dat dit de oudste brug van Brugge is maar ze is een van de jongste bruggen en dateert uit 1910. Ze is opgetrokken uit baksteen en natuursteen en aan de binnenkant van de borstwering zijn zitbanken aangebracht.
Kijk beslist eens omhoog om te speuren naar het kleinste gotische venstertje van de stad. Door dit raampje konden de heren en dames van het aanpalende Gruuthuse kijken of hun boot al klaar lag aan de aanlegsteiger.

Terwijl je de feeërieke reitjes met overhangende vakwerkhuisjes en passerende bootjes in je opneemt kan je aan de overkant van het water de Onze-Lieve-Vrouwekerk met een prachtig stadstuintje bewonderen.
De Belgische koninklijke familie, Paola en Albert, hebben hier vlakbij zelfs hun huwelijksnacht doorgebracht, maar jij kan hier rustig wegdromen en je eigen sprookje beleven....

De zorgvuldig gekozen belichting geeft ’s avonds een betoverende dimensie aan deze gekoesterde lovespot.

Opdracht :

• Deze plaats is iets te druk om een traditionele cache te verbergen, dus dit maakt het een typisch voorbeeld waarvoor een virtuele cache ontwikkeld werd.

• Ga op de brug staan en vraag iemand om een foto te nemen terwijl je je liefde verklaart aan je geliefde. Dit kan je man of vrouw zijn, je vriend of vriendin, een huisdier of een overleden persoon of misschien wel een geheime liefde… Wees creatief en origineel in het verklaren van uw liefde, een kus, een knieval of een innige omhelzing behoren tot de mogelijkheden en als je alleen bent kan je nog altijd het universele liefdesgebaar maken met je handen. (Het is niet verplicht herkenbaar op de foto te staan)

Post nadien de foto bij je log samen met de troetelnaam van je geliefde en vertel ons jullie liefdesverhaal.

Let op: als je op deze brug je geliefde kust dan blijf je voor eeuwig samen!

Open:
01/04 – 30/09 : 07u00 - 22u00
01/10 – 31/03 : 07u00 - 20u00

ENGLISH:

The romantic Bonifacius bridge, also named ”The Bridge Of Love” or “Pont d’Amour”, is located on the Bakkersrei between Gruuthuse and the Arentshof. This bridge is named after the Holy Bonifacius whose physical remains are in the Church of Our Lady nearby. Many think this is Bruges' oldest bridge but in fact it is one of the youngest bridges and dates back to 1910. The bridge is made of bricks and stones and benches were installed on the inner side of the parapets. You definitely have to take a look and search for the smallest gothic window of the city. Through this window, the gentlemen and ladies of the Gruuthuse could check if their boat was already arrived at the quay.

While enjoying the sight of the little canals called “reitjes” here, with their fairylike semi-timbered houses and passing boats you can also admire the Church of Our Lady with its beautiful city garden across the water.
The Belgian Royal Family, Paola and Albert, have even spent their wedding night nearby, but you can relax here and experience your own fairytale...

The carefully selected lightning gives an enchanting dimension to this cherished lovespot in the evening.

Mission :

• This place is a bit too crowded to hide a traditional cache so this makes it a typical example for which a virtual cache was developed.

• Stand on the bridge and ask someone to take a picture while declaring your love to your beloved one. This can be your husband or wife, your friend or girlfriend, a pet or a deceased person or maybe even a secret lover ... Be creative and original in declaring your love: give each other a kiss, get down on your knees , hug eachother, the possibilities are unlimited and when you're single you can still make the universal love gesture with your hands. (It is not necessary to be recognizable in the picture)

Then post the picture with your lover’s pet name and tell us your love story.

Please note: if you kiss your beloved one on this bridge, you'll stay together forever!*************************************************************************************

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog. *************************************************************************************

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)