Skip to content

Sivec Virtual Cache

Hidden : 08/16/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtual Reward - 2017/2018

Táto virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o Virtual Rewards sa dočítaš na Geocaching Blog.

Vrch Sivec je súčasťou Prírodnej rezervácie Sivec, v ktorej platí 5. stupeň ochrany, čo neumožňuje vybočovať z turistických značkovaných chodníkov. Rezervácia má 1 697 900 štvorcových metrov a jej územie je predmetom ochrany už od roku 1954. Dôvodom ochrany je samotné bralo Sivca, tiež pôvodný bukový les a vápencové boriny, vysoký počet výskytu teplomilných chránených rastlín a hniezdiská vzácnych vtáčích druhov. Jeho vrcholové bralo tvorí skalný hrebeň, ktorého strmé svahy klesajú k Ružínskej priehrade a ktorý poskytuje prekrásny výhľad na okolitú krajinu tvorenú zalesnenými kopcami, vodnú hladinu Ružína, či blízke Sivecké lúky.

Na vrchole nájdite bezpečné miesto s pekným výhľadom, pohodlne sa usaďte a dovoľte vánku presušiť Vaše prepotené ponožky a pookriať Vašim uboleným a uchodeným nohám. Na kreatívne fotografie Vašich topánok kochajúcich sa výhľadom zo Sivca budem zvedavý vo Vašich logoch.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Pre uznanie logu je potrebné odfotiť minimálne jednu vyzutú topánku na vrchole Sivca a pripojiť k Vášmu logu. Bez splnenia tejto podmienky bude Váš log vymazaný.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

The Sivec Hill is part of the Sivec Nature Reserve, which holds the 5th degree of protection - it impossible to walk off from marked tourist trails. The reservation has 1,697,900 square meters and its territory has been the subject of protection since 1954. The reason for the protection is the original beech forests and limestone pines, the high number of thermophilic protected plants and the nests of rare bird species. Its peak is formed by a rocky ridge, whose steep slopes descend to Ružin water reserrvoir and which provides a beautiful view of the surrounding landscape formed by wooded hills, the water level of Ružin, or the nearby Sivec meadows.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

At the top, find a safe place with a good view, sit down, put off your boots and take a photo of your boots with the Sivec view. In order to recognize the log, it is necessary to take a picture of at least one unbooted shoe and upload it on the log. Without this condition, your log will be deleted.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)