Skip to content

Bydgoszcz - Spichrze nad Brdą Virtual Cache

Hidden : 10/15/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtual-Spichrze

[PL]

Bydgoskie spichrze nad Brdą są jednym z najbardziej znanych symboli miasta. Do dzisiaj zachowało się w Bydgoszczy zaledwie kilka historycznych spichrzy. Trzy z nich znajdują się na nabrzeżu rzeki Brdy przy ul. Grodzkiej. Spichrze te wykorzystywano niegdyś do magazynowania produktów rolnych oraz spożywczych, transportowanych drogą wodną do Gdańska, oraz Kanałem Bydgoskim do Berlina.

Spichlerze zbożowe nad Brdą:
Dwa spichlerze zbożowe położone przy ul. Grodzkiej 9 i 11. Zostały zbudowane w latach 1793-1800 przez kupca Samuela Gotloba Engelmanna i przez ponad 150 lat służyły celom magazynowym. Po wielkim pożarze w lutym 1960 roku, który strawił dwa budynki przylegające do Rybiego Rynku (ul. Grodzka 13 i 15), władze miejskie ocalałe obiekty przeznaczyły dla potrzeb Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Spichrze zbożowe nad Brdą są budowlami o konstrukcji szachulcowej, charakteryzującej się drewnianym szkieletem z ceglanymi wypełnieniami pól. Czterokondygnacyjny spichlerz przy Grodzkiej 9 został przebudowany w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast spichlerz przy Grodzkiej 11 jest trzykondygnacyjny. Oba budynki są nakryte dachami dwuspadowymi z wystawkami.

Spichlerz holenderski:
Spichlerz ten zbudowany został przed 1793 rokiem czyli jest starszy od dwóch sąsiednich spichlerzy. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1993-2002 władze miejskie przeznaczyły go dla potrzeb Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 11 kwietnia 2002 r. mieści się w nim Muzeum Bydgoszczy, w którym znajduje się stała ekspozycja Pamiątek Bydgoskich, a także punkt Informacji Turystycznej.
Spichlerz holenderski jest budowlą parterową, z trójkondygnacyjnym poddaszem i dachem o krążynowej konstrukcji. W połaci dachowej znajdują się lukarny

ZADANIA:
1. Stań na moście im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego w miejscu oznaczonym jako współrzędne początkowe i zrób zdjęcie siebie lub swojego smartfona / odbiornika GPS / przedmiotu osobistego (np. drewniak z własnym nickiem) z trzema spichlerzami nad Brdą w tle. Zdjęcie dołącz do swojego wpisu na geocaching.com.
2. Na południowej ścianie spichlerza holenderskiego (Waypoint 1) odnajdź metalowy reper geodezyjny (patrz: zdjęcie w załączniku). Jaki numer widnieje na tym reperze? Odpowiedź prześlij poprzez wiadomość na geocaching.com lub bezpośrednio na mojego maila.
Logi bez załączonego zdjęcia i przesłanej odpowiedzi będą kasowane.

 

W nagrodę możesz wkleić pamiątkę wirtualną na swoim profilu:
<center><a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC7B97M_bydgoszcz-spichrze-nad-brda" target=_blank><img src="https://i.ibb.co/w4wC38M/Suwenir.jpg"></a></center>

 

Spichrze

[EN]

Granaries are one of the main symbols of Bydgoszcz. There are just several historical granaries in Bydgoszcz today. Three of them are situated along the River Brda at the Grodzka Street. Granaries were used in the past as warehouses for grain storage. Then products were transported by waterway of the Brda and the Vistula to Gdańsk or by the Bydgoszcz Canal to Berlin.

Grain granaries:
Two grain granaries are located along the River Brda at the 9 and 11 Grodzka Street. They were built by merchant Samuel Gotlob Engelmann and they were used as warehouses for grain storage for over 150 years. Unfortunately, a large fire has burnt grain granaries in February, 1960. After this disaster grain granaries has been renovated by local authorities and granaries were destined for historical museum.
Grain granaries along the River Brda are buildings with wattle and daub construction in wooden frames. The grain granary at the 9 Grodzka Street is a four-floor building and it was reconstructed. The second grain granary is a three-floor building.

‘Dutch’ granary:
This granary was built before 1793 so it’s older than two neighboring grain granaries. The ‘Dutch’ granary has been renovated in the years 1993-2002 and it was destined for historical museum too.
The ‘Dutch’ granary is a one-floor building with three-storey attic. There are also dormers on the roof.

TASKS:
1. Go to the Bridge of Jerzy Sulima-Kamiński (start location) and take a photo of yourself or your smartphone / GPS device / personal item (e.g. woodcoin with your nickname) with three granaries along the River Brda in the background. Add the photo to your log in geocaching.com.
2. There is a benchmark in southern wall of the ‘Dutch’ granary (Waypoint 1, check the attached photo). What number is on the benchmark? Send your answer to my profile or to my e-mail.
Logs without photo and answer will be deleted.

 

You can paste the virtual souvenir into your profile:
<center><a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC7B97M_bydgoszcz-spichrze-nad-brda" target=_blank><img src="https://i.ibb.co/w4wC38M/Suwenir.jpg"></a></center>

 

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)