Skip to content

Numenius Arquata Virtual Cache

Hidden : 04/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Veliki škurh (Numenius arquata) je ptica selivka, ki velja za kritično ogroženo gnezdilko v Sloveniji, saj stalno gnezdi le še na nekaterih delih Ljubljanskega barja. Do tega nesrečnega statusa jih je pripeljalo izginjanje njihovega življenjskega okolja, predvsem obalnih mokrišč na njihovih selitvenih poteh in prezimovališčih.

Nekaj stalnih gnezdišč velikega škurha se nahaja tudi v občini Škofljica, na kar so domačini še posebej ponosni. Zaradi vsega naštetega ni čudno, da je veliki škurh svoje mesto našel tudi v občinskem grbu in zastavi in s tem postal simbol in zaščitnik občine Škofljica.

Izhodiščne koordinate virtualnega zaklada se nahajajo v centralnem občinskem parku na Škofljici, kjer boste takoj opazili skulpturo velikega škurha. Tam vas čakajo spodaj opisane naloge.

Virtualno priznanje - 2017/2018

Ta zaklad je eden od virtualnih zakladov, ki so bili v omejenem številu ustvarjeni med 24. avgustom 2017 in 24. avgustom 2018. Le 4.000 geolovcev je dobilo možnost postaviti svoj virtualni zaklad. Preberite Geocaching Blog za več informacij o virtualnih priznanjih.

Zahvaljujem se Larsusu Cisalpinus za nemški prevod.

Veliki škurh / Eurasian Curlew (vir / source: Wikipedia)

Eurasian Curlew (Numenius arquata) is a migratory bird that is considered as a critically endangered nesting bird in Slovenia, since it constantly nests only in some parts of the Ljubljansko barje moor. This unfortunate status has been given due to the disappearance of their living environment, especially coastal wetlands on their migration routes and wintering sites.

Some permanent nesting places of the Eurasian Curlew can be found in the municipality of Škofljica, on what the locals are especially proud of. Because of all that, it is not surprising that Eurasian Curlew found his place in the municipal coat of arms and flag and became the symbol and protector of the municipality Škofljica.

Header coordinates of this virtual cache will take you to the Škofljica's central municipal park, where you will immediately notice the sculptor of a Eurasian Curlew. There are tasks waiting for you, which are described below.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Many thanks to Larsus Cisalpinus for german translation.

 

🇸🇮 Naloge za vpis najdbe zaklada:

1. Nekje na skulpturi velikega škurha boste našli letnico postavitve skulpture. Kot odgovor mi pošljite letnico in kje na skulpturi se nahaja.

2. Posnemite fotografijo sebe in/ali svoje GPS naprave s skulpturo v ozadju in jo objavite v dnevniškem zapisu. Ni nujno, da je na sliki viden vaš obraz. Zaželjeno je, da se slikate medtem ko crkljate velikega škurha, kako izvirni boste pri fotografiji pa je na koncu odvisno od vas.

Slike in dnevniški vpisi, ki bodo vsebovali odgovore (spoiler) bodo izbrisani brez opozorila!

 

🇬🇧 Logging tasks:

1. Somewhere on the sculptor of Eurasian Curlew you will find the year of the sculptor. Send me a message and tell me the year and where on the sculptur it is placed.

2. Take a photo of yourself and/or your GPS device with the sculptur in the background and post it in your log. Your face doesn't need to be in the photo. It's desired that you take a photo while you are petting Eurasian Curlew, but it's up to you how creative you will be with a photo.

Photos or logs, that contain the answers (spoiler) will be deleted without further notice.

 

🇩🇪 Aufgaben zum Loggen:

1. Irgendwo an der Skulptur des Großen Brachvogels ist das Jahr zu finden, in dem sie aufgestellt wurde. Teilt mir diese Jahreszahl mit und auch, wo an der Skulptur sie sich befindet.

2. Macht ein Foto von euch und/oder eurem GPS-Gerät mit der Skulptur im Hintergrund und fügt sie eurem Logeintrag bei. Euer Gesicht muss darauf nicht zu sehen sein. Erwünscht ist, dass ihr euch fotografiert, während ihr den Großen Brachvogel streichelt. Wie kreativ ihr dabei seid, hängt letztendlich ganz von euch ab.

Fotos und Logeinträge, welche die Antworten enthalten (Spoiler), werden ohne weitere Warnung gelöscht!

 

 

Additional Hints (No hints available.)