Skip to content

<

Love 🧡💚 and Meat 🥩 on the Butcher's Bridge 🔒

A cache by Larsus cisalpinus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/22/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SLOVENSKO:


Mesarski most je ljubljanski most ljubezni. Nešteti zaljubljenci so na njem s ključavnicami simbolično zaklenili svojo ljubezen in nato ključe odvrgli v reko Ljubljanico, ki teče pod njim. Tudi jaz sem to storil. Več o tem pri nalogah...

Mesarski most, zgrajen leta 2010, povezuje Plečnikovo tržnico in Petkovškovo nabrežje in stoji na mestu, kjer je pred skoraj 100 leti gradnjo mostu predvidel že arhitekt Jože Plečnik. Njegova zasnova je deloma umetniška, saj most zaznamujejo kipi priznanega sodobnega slovenskega kiparja Jakova Brdarja.

Ker je most umeščen v središče nekdanjih mesarskih lop na tržnici, skulpture na svojski način pripovedujejo to zgodbo. Zanimive so tudi manjše skulpture drobnih deformiranih bitij na ograji mostu. Na Petkovškovem nabrežju most označuje velik kip Prometeja, miniature na ograji pa hudomušno namigujejo na dogajanje v tržnih lopah.

Nasprotje med srhljivimi Brdarjevimi skulpturami in ključavnicami ljubezni je dejansko ena najbolj svojevrstnih med številnimi romantičnimi zgodbami Ljubljane.


3 (!!!) NALOGE ZA VPIS NAJDBE:

1. Najdi kip Adama in Eve. Kipar je upodobil njuno večno sramujočo se podobo. Sramujeta se, ker ju je Bog ravnokar pregnal iz raja oz. ker sta se uklonila kači in jedla z drevesa spoznanja. Namig: Adam in Eva stopata v smeri ljubljanske katedrale.

Naredi fotografijo sebe (oz. vsaj enega dela sebe) in/ali svoje GPS-naprave in jo dodaj svojemu dnevniškemu zapisu. Ni nujno, da je tvoj obraz na fotografiji viden.

Predlagani oz. zaželeni posnetki: Geoacherji naj posnemajo Adamovo pozo, Geocacherke pa Evino. Če se ne moreš ali ne želiš odločiti ne za Adama ne za Evo, se postavi med oba kipa in po želji izberi svojo pozo.


2. Koliko bronastih ploščic s človeškim obrazom (glej Spoiler A) je NA mostu? Namig: Ploščice se ne nahajajo zgolj na enem delu mostu.


3. Najdi prav posebno ključavnico, ki priča o nekaj let trajajoči ljubezni. Na eni strani ključavnice piše GC. Kaj še piše na tej strani in kaj na drugi strani? Kakšne simbole vidiš na obeh straneh ključavnice? Sprejeti bodo samo točni in popolni odgovori!

Namig: Ko stojiš v sredini mostu (če gledaš po reki navzdol) in najdeš žival, ki je močno povezana z Geocachingom, potem si zelo blizu. »Ljubezenska« ključavnica se nahaja desno od te živali (ko stojiš nasproti živali), in sicer v peti vrsti od zgoraj. Približno 1 meter zračne razdalje od te živali. Če boš kljub temu imel težave, si oglej Spoiler B in C. Namig za spoiler sliko C: Konec zadnje pnevmatike mojega kolesa ti pokaže pot do ljubezenske ključavnice.


Pošlji mi sporočilo ali elektronsko sporočilo z odgovori k nalogama 2 in 3. Odgovorov prosim ne omenjaj v svojem dnevniškem zapisu (logu).


Virtualno priznanje - 2017/2018

Ta zaklad je eden od virtualnih zakladov, ki so bili v omejenem številu ustvarjeni med 24. avgustom 2017 in 24. avgustom 2018. Le 4.000 geolovcev je dobilo možnost postaviti svoj virtualni zaklad. Več na Geocaching Blog.ENGLISH:


The Butchers' Bridge (Mesarski most) is Ljubljana's love bridge. It is a place where countless lovers have symbolically padlocked their love and dropped the keys into the river Ljubljanica, which flows underneath. I did that as well. You will learn more about my special love story when you are solving the logging tasks...

The Butchers' Bridge, built in 2010, connects the Central Market's colonnade, designed by the worldfamous architect Jože Plečnik, with the Petkovškovo nabrežje embankment. It stands on the site where Jože Plečnik envisaged a bridge almost a hundred years ago. Its concept is to some extent artistic – it is adorned with statues and sculptures by the renowned Slovenian sculptor Jakov Brdar.

The Butchers' Bridge occupies the site in the midst of the former butchers' booths, hence the name of the bridge. And Brdar's creepy but interesting large statues and small sculptures of deformed little creatures sitting on the parapet somehow refer to the story of this past. The large statue standing on the Petkovškovo nabrežje side of the bridge depicts Prometheus, while the miniature statues on the parapet playfully allude to the activity that once went on in the butchers' vending booths.

The striking contrast between Brdar's creepy figures and the love padlocks attached to the bridge's parapet makes one of the most unusual of the many romantic stories of Ljubljana.


HERE ARE YOUR 3 (!!!) LOGGING TASKS:

1. Find the statues of Adam and Eve. The sculptor has eternalized them in a pose of shame. They are ashamed of just having been banned from Paradise by God, because they did not obey him and tasted from the Tree of Knowledge of Good and Evil. Hint: Adam and Eve are walking towards Ljubljana Cathedral.

Take a picture of at least part of yourself and/or your GPS with the statue(s) in the background and post it in your log. Your face doesn’t need to be in the picture.

Preferred / ideal photo snapshots: In case you are male try to imitate the pose of Adam. In case you are female imitate Eve's pose. In case you cannot or don't want to decide for either Adam or Eve, stand in between the two figures and do whatever pose you want.


2. Count the number of ALL small bronze badges depicting a human face (see Spoiler A). Hint: All of them are located on the bridge, but NOT only in just one spot.


3. Find one particular padlock of love. It tells you about a love story that started a few years ago in Ljubljana. On one side there is written GC. What else is written on this side and the other side of the padlock? What kind of symbols can you see on both sides of the padlock? Only accurate and complete descriptions will be accepted!

Hint: When you are standing in the middle of the bridge (looking downstream) and have found an animal that is tightly connected to geocaching, you are very close. The padlock is located to the right from that animal (when you are facing it), in the fifth row from above, approximately 1 meter airline distance from that animal. If you are still in doubt, look at spoiler pictures B, C. Hint for spoiler picture C: The end of the rear tire of my bike shows you the way to the padlock of love.


Send me a message or e-mail with the answers for tasks 2 and 3. Please do not include the answers in your log.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.DEUTSCH:


Die Fleischerbrücke (Mesarski most) ist Ljubljanas Brücke der Liebe. Unzählige Verliebte haben ihre Liebe hier symbolisch mit Vorhängeschlössern "festgemacht" und dann die Schlüssel in den Fluss Ljubljanica unter der Brücke geworfen. Auch ich habe das gemacht. Mehr zu meiner Liebesgeschichte folgt später bei den Logging-Aufgaben...

Die im Jahr 2010 erbaute Fleischerbrücke verbindet die Markthallen des weltberühmten slowenischen Architekten Jože Plečnik und die Uferpromenade Petkovškovo nabrežje an der Stelle, die bereits Plečnik vor 100 Jahren für den Bau der Brücke vorsah. Die Brücke ist teils künstlerisch konzipiert: Ihr Erscheinungsbild ist von Skulpturen des renommierten zeitgenössischen slowenischen Bildhauers Jakov Brdar geprägt.

Die Fleischerbrücke befindet sich genau an der Stelle, wo einst die Fleischerbuden standen, daher auch der Name. Und die Skulpturen auf der Brücke erzählen auf eine ganz eigene Weise von dieser Vergangenheit. Wenn ihr genauer hinseht, werdet ihr auf dem Brückengeländer einige Miniaturen entdecken, die spitzbübisch auf das Geschehen in den Marktbuden anspielen.

Interessant sind auch die kleineren Skulpturen kleiner deformierter Wesen am Brückengeländer. Zur Uferpromenade Petkovškovo nabrežje hin prangt eine große Prometheus-Statue.

So stellt der Gegensatz zwischen Brdars schaurigen Skulpturen und den "Liebesschlössern" etwas ganz Außergewöhnliches unter den vielen romantischen Geschichten Ljubljanas dar.


HIER SIND DEINE 3 (!!!) LOGGING AUFGABEN:

1. Finde die Statuen von Adam und Eva. Die beiden wurden vom Bildhauer in einer Pose des Schams verewigt. Nachdem Gott sie gerade aus dem Paradies verbannt hat, schämen sie sich nun dafür, dass sie sich von der Schlange dazu verführen ließen vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Hinweis: Adam und Eva laufen in Richtung der Kathedrale von Ljubljana.

Mach ein Photo von dir (oder zumindest von einem Teil von dir) und/oder deinem GPS-Gerät und füge es deinem Log bei. Dein Gesicht muss nicht im Bild zu sehen sein.

Bevorzugte / ideale Schnappschüsse: Männliche Geocacher sollten nach Möglichkeit die Pose von Adam imitieren und weibliche die von Eva. Falls du dich weder für Adam noch Eva entscheiden kannst oder willst, dann stell dich einfach zwischen die beiden und posiere, wie immer du willst.


2. Wie viele Bronze-Plaketten, auf denen ein menschliches Gesicht zu sehen ist (siehe Spoiler A) befinden sich AUF der Brücke? Hinweis: Die Plaketten befinden sich nicht nur an einer Stelle der Brücke.


3. Finde ein ganz spezielles Liebes-Schloss, das von einer Liebesgeschichte erzählt, die vor ein paar Jahren in Ljubljana ihren Anfang nahm. Auf einer Seite des Schlosses steht GC. Was steht noch auf dieser und auf der anderen Seite des Schlosses? Welche Symbole sind auf beiden Seiten des Schlosses abgebildet? Nur genaue und vollständige Beschreibungen werden akzeptiert!

Hinweis: Wenn du in der Mitte der Brücke stehst, flussabwärts schaust und ein Tier gefunden hast, das eng mit Geocaching verbunden ist, dann bist du schon ganz nah dran. Das gesuchte Liebes-Schloss befindet sich rechts (wenn du davor stehst) von diesem Tier, ca. 1 Meter Luftlinie davon entfernt und zwar in der fünften Reihe von oben. Falls du dann immer noch Schwierigkeiten haben solltest, schau dir die Spoiler B, C an. Hinweis für Spoiler-Foto C: Das Ende des Hinterreifens von meinem Fahrrad weist dir den Weg zum Liebes-Schloss.


Schicke mir eine Nachricht oder E-Mail mit den Antworten zu den Aufgaben 2 und 3. Erwähne die Antworten bitte nicht in deinem Log.


Virtuelle Belohnung - 2017/2018

Dieser Virtual Cache ist Teil einer limitierten Zahl von Virtuals, die zwischen dem 24. August 2017 und dem 24. August 2018 veröffentlicht wurden. Nur 4000 Cache-Besitzern wurde diese Ehre zuteil. Erfahre mehr über diese virtuelle Belohnung unter Geocaching Blog.Vir/Source/Quelle: www.visitljubljana.si

Additional Hints (Decrypt)

RAWBL TRBPNPUVAT NAQ LBHE GVZR VA YWHOYWNAN

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.