Skip to content

Franz Kafka - mechanical bust Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nedaleko Národní třídy bylo 31.října 2014 odhaleno netradiční umělecké dílo – mechanická busta Franze Kafky.

obrázek


Autorem tohoto díla je známý kontroverzní umělec David Černý. Jednotlivé pohyblivé vrstvy Kafkovy hlavy mají znázorňovat mnohovrstevnost lidské osobnosti. Busta je složena ze 42 vrstev, přičemž každé z těchto pater se může pohybovat nezávisle na ostatních. Celá busta je vysoká 10,6 metru a její hmotnost je 39 tun. Původně měla být asi o 15 tun těžší, ale kvůli podzemním garážím se musela během vývoje odlehčovat. Toto unikátní dílo pohání 21 motorových modulů, propojených asi 1 km kabelů.

Dílo je od počátku vnímáno poměrně kontroverzně, ostatně jako většina umělcových děl. Jedni jej považují za umělecký skvost, spojnici umění s moderními technologiemi. Podle jiných jde o Černého dětinský výkřik, který je vyloženě odpudivý a náměstíčko hyzdí. Ať je to tak nebo tak, podívanou na tuto sochu byste si neměli nechat ujít, nezapomeňte ji ale navštívit do 22:00, pak je socha z důvodu nočního klidu zastavena.

Budu rád, když se v logu zmíníte, jak na vás toto dílo zapůsobilo.

Pro uznání logu vyfoťte sebe nebo své GPS zařízení spolu se sochou a tuto fotku připojte k logu. Logy bez fotografie budou smazány!

obrázek

The author of this statue is known controversial artist David Cerny. The individual moving layers of Kafka's head are designed to illustrate the multilayer nature of the human personality. The bust is composed of 42 layers, each of which can move independently of each other. The whole bust is 10.6 meters tall and its weight is 39 tons. Originally it should have been about 15 tons heavier, but due to the underground garage it had to reduced in weight. This unique statue drives 21 motor modules, connected about 1 km of cables.

The statue is perceived from the outset somewhat controversially - some people consider it to be a jewel of art, a link between art and modern technology. According to some others, it is overwhelmingly repulsive. Whatever it is, you should not miss a spectacle on this statue, but do not forget to visit it until 22:00, then the sculpture is stopped due to the night's rest.

I will be glad to mention in your log how you perceive this statue.

For acknowledge the log, picture yourself or your GPS device with the sculpture and attach the photo to the log. Logs without photos will be deleted!

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)