Skip to content

Kunstenaarsdorp Virtual Cache

Hidden : 12/06/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kunstenaarsdorp

Laren staat bekend als kunstenaarsdorp. Schilders uit Nederland, maar ook ver daarbuiten, ontdekten rond 1874 Laren als een uniek, vergeten dorp. De heide met haar schapen, de schamele huizen van de arbeiders, de vervallen rietgedekte boerderijen, de klederdracht en de uitingen van geloof  inspireerden generaties schilders, die soms vernieuwende, en soms traditionele werken maakten. Verschillende schilders en kunstenaars, zoals Anton Mauve, Piet Mondriaan en Joseph Mendes da Costa trokken naar Laren en gingen daar ook wonen. Laren kent hierdoor een grote rijkdom aan kunstenaarshuizen en een veelheid aan schilderijen, prenten en tekeningen, die gemaakt zijn in het dorp.

NB. Op de listing coordinaten stond tot 2019 het Rosa Spierhuis. Dit is echter verplaatst, waardoor er op deze coordinaten niets meer te vinden is. Om de vragen te beantwoorden, kijk naar de coordinaten van Stage 1 en Stage 2!

Laren is known as an artists village. Painters from the Netherlands ánd from abroad discovered Laren around 1874 as an unique, forgotten village. The heathlands with its sheep, The meager working class houses, the dilapidated thatched roof farms, the folkloric costumes and expressions of faith inspired generations of painters, who sometimes made innovative, and sometimes traditional works of art. Several painters and artists, like Anton Mauve, Piet Mondriaan and Joseph Mendes da Costa came and settled down in Laren. Because of this, Laren has an enormous wealth in artists homes and a large collection of paintings and drawings, that have been made in the village.

Rosa Spier Huis

Harpiste Rosa Spier (1891-1967) kwam met het idee om een "veilige haven voor oudere kunstenaars " te creëren. In 1963 richtte haar vriendin Henriëtte Polak de Rosa Spier Stichting op. De bedoeling was een huis te bouwen, waar het mogelijk zou zijn voor oudere kunstenaars om hun energie te blijven stoppen in hun werk, en hun persoonlijke verzorging over te laten aan anderen. In 1969 opende het Rosa Spier Huis haar deuren. Eind 2019 is het Rosa Spier Huis na 50 jaar verhuisd naar een nieuwe plek (van de listing coordinaten naar Stage 1). Er wonen op dit moment zeventig kunstenaars en wetenschappers, soms met internationale reputatie. Marten Toonder woonde er bijvoorbeeld, net als Kees Brusse, Johnny Kraaijkamp sr. en M.C. Escher.

Vraag 1 (Stage 1): U bevindt zich nu voor de ingang van het Rosa Spier Huis. Op de gevel van het gebouw verderop in deze straat (dus niet op dit exacte punt) ziet u, naast een harp van Rosa Spier, namen van twee afdelingen staan. Hoe heten deze afdelingen (Dit is vanaf de straat te zien, u hoeft het terrein niet op)?

The harpist Rosa Spier (1891-1967) came up with the idea to create a ‘save haven for old artists’. In 1963 her friend Henriëtte Polak established the ‘Rosa Spier Foundation’. The intention was to build a home, where it was possible for older artists to keep putting their energy in their artwork, while leaving their personal care in the hands of others/ professionals. This special home for the elderly opened its doors in 1969. In December 2019, 50 years after opening, the 'Rosa Spier Huis' moved to a new location (from the listing coordinates to Stage 1). At this moment around 70 artists and scientists, some of international fame, live here. For instance Marten Toonder, Kees Brusse, Johnny Kraaijkamp sr. en M.C. Escher lived here.

Question 1 (Stage 1): You are now in front of the entrance of the Rosa Spier Huis. On the wall of the building a bit further in this street (so not on this exact spot) you can, next to a harp logo of Rosa Spier, find the names of two sections of the building. What are the names of these sections (you can see it from the street, no need to enter the premises)?

Singer Laren

William Singer, landschapsschilder (en zoon van een staalmiljonair uit Pittsburg), vestigde zich samen met zijn vrouw Anna in 1901 in de kunstenaarskolonie Laren. Daar lieten ze in 1911 villa ‘De Wilde Zwanen’ bouwen. Anna en William waren grote kunstliefhebbers en samen verzamelden ze een indrukwekkende kunstcollectie. Na het overlijden van William liet Anna, om de groeiende collectie voor het publiek toegankelijk te maken, een museum aan de villa bouwen. Daarnaast liet ze, omdat zij ook een enthousiaste pianiste met een muzikale achtergrond was, tegelijkertijd een concertzaal toevoegen, de Singer concertzaal. Het hele complex, Singer Laren (naar een ontwerp van de Larense architect Wouter Hamdorff), werd in 1956 geopend. ‘Het Singer’ vervulde een unieke rol bij de opkomst van de televisie in Nederland, met pioniers als Willem Duys en Mies Bouwman. ‘Rechtstreeks vanuit de Singer Concertzaal…’ kwamen meer dan 3.000 bekende programma’s.

William Singer was a landscape painter and son of a Pittsburg steel miljonair, who settled down in Laren in 1901 with his wife Anna. There, in 1911, they had a villa ‘De Wilde Zwanen’ (The Wild Swans) built. Anna ad William were enormous art lovers and together they collected an impressive art collection. When William died, Anna had a museum built next to the villa, in order to make their growing art collection accessible to the public. Also, as she was an enthousiastic piano player with a musical background, she built a concert hall to it at the same time, the ‘Singer concertzaal’. The entire complex, Singer Laren (designed by an architect from Laren, Wouter Hamdorff), was opened in 1956. ‘The Singer’ had an unique role in de first decades of Dutch television, with pioniers like Willem Duys and Mies Bouwman. More than 3.000 well known shows were recorded or were presented live from here.

In januari 2007 werden uit de museumtuin zeven bronzen beelden gestolen, waaronder een afgietsel van De Denker van Rodin. Twee dagen later werd, als enige, het beeld van De Denker zwaar verminkt teruggevonden. De dieven hadden geprobeerd het in stukken te zagen, zodat het brons omgesmolten en doorverkocht zou kunnen worden. De Denker werd gerestaureerd en is tegenwoordig weer te zien in het museum.

In september 2017 opende Singer Laren na een grote verbouwing het vernieuwde theater.

Vraag 2 (Stage 2): Voor het gebouw (vlakbij de coördinaten) ligt een putdeksel met een tekst erop. Refereert dit aan de kunstenaars die naar dit boerendorpje kwamen? Wat is het woord op dit putdeksel (11 letters, NIET: Vuil-Water)?

In January 2007 seven bronze sculptures were stolen from the museum garden, among which a cast of Rodin’s ‘The Thinker’. Only that sculpture was recovered two days later, heavily mutilated. The thieves had tried to saw the sculpture in pieces, in order to melt it and sell the bronze. ‘The Thinker’ luckily could be restored and is back on display in the museum.

In September 2017, after a large renovation, Singer Laren opened the new theater.

Question 2 (Stage 2): In front of the building (near the coördinates) is a manhole cover with a text. Does this text refer to the artists who came to this farmers village? What is the word written on the manhole (NOT: Vuil-Water)?

Wat moet je doen om deze virtuele cache te mogen loggen?

- Email ons de antwoorden op vraag 1 en 2.

- Maak een eigen kunstwerkje dat deze plek eer aandoet (bv op/ met een stukje papier of op je hand). Maak een foto van jouw kunstwerk met Stage 2 op de achtergrond, en post dat bij je log! Omdat deze hele cache om kunst draait, zullen logs zonder eigen kunstwerk vanaf nu verwijderd worden.

What do you need to do to in order to log this virtual cache?

- Email us the answers to questions 1 and 2.

- Make your own piece of art to honor this place (for instance on/ with a piece of paper, or draw on your hand). Make a picture of your work of art with Stage 2 recognizable in the background, and post this with your log! As this whole cache is about art, logs without a picture with a work of art will be removed.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)