Skip to content

NEVER FORGET! Virtual Cache

Hidden : 04/29/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[NL] Met deze Virtual wil ik jullie stil laten staan bij de vele soldaten die, tijdens de tweede wereldoorlog, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Loop hier dan ook met respect rond.


[ENG] With this Virtual I want to let you remember the many soldiers who, during the Second World War, gave their lives for our freedom. Walk around with respect.

Op deze 26.5 ha grote begraafplaats zijn in totaal 8.301 Amerikanen begraven in evenveel graven. In één graf zijn twee onbekende soldaten begraven. En één graf is leeg. Het lichaam van PFC Joseph Fletcher Hill is op 28 april 2001 (na vele en langdurige verzoeken van zijn dochter) teruggebracht naar Amerika.
Ook staan er 1722 namen op "The wall of the missing". In totaal zijn er hier dus 10023 namen van soldaten te vinden.
De begraafplaats is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, behalve op 25 december en 1 januari.
Wanneer de begraafplaats open is voor het publiek, heeft een personeelslid de dienst in het bezoekersgebouw om vragen te beantwoorden en familieleden te begeleiden naar graf- en gedenkplaatsen.
Meer informatie over deze begraafplaats is HIER op Wikipedia te vinden.


[OPDRACHT]
Zoek via de zoekmachine op deze site een soldaat, die op jou geboortedag en maand gesneuveld is én in Margraten op de begraafplaats zijn laatste rustplaats heeft gekregen. Mocht het zijn dat er op jou datum géén naam naar boven komt, kies dan een andere, voor jou belangrijke datum. Klik hier voor een voorbeeld.
Zet deze naam op een blaadje bijvoorbeeld hier op. Ook kun je op "Print Certificate" drukken.
Bezoek daarna de begraafplaats in Margraten.
Zoek hier naar de naam van deze soldaat en maak een foto van deze naam (bij een kruis of op de muur) mét dit blaadje. Je hoeft niet herkenbaar op de foto te staan.
Eventueel kun je aan je log nog extra gevonden informatie over betreffende soldaat toevoegen. Deze informatie kun je bijvoorbeeld ook in deze database vinden.
Logs zonder (unieke)foto of logs die niet aan de voorwaarden voldoen, worden zonder bericht verwijderd!

[VOORBEELD]

WildWolf_1980 is geboren op 8 januari 1980.
Via de zoekmachine kwamen er 6 soldaten uit en heb ik de bovenste gekozen.
Dit was capt. Bryan P. Fowler.
Hij was geboren op 28 juli 1918 in Alameda County te Californië en op 8 januari 1945 tijdens gevechten (KIA) gestorven. Hij is slechts 26jaar geworden.


Wall of the missing.


[ENGLISH]


On this 26.5 ha cemetery a total of 8,301 Americans are buried in as many graves. Two unknown soldiers were buried in one grave. And one grave is empty. The body of PFC Joseph Fletcher Hill was returned to America on 28 April 2001 (after many and long-term requests from his daughter).
The cemetery is open daily to the public from 9 a.m. to 5 p.m., except December 25 and January 1. When the cemetery is open to the public, a staff member is on duty in the visitor building to answer questions and escort relatives to grave and memorial sites.
More information about this cemetery can be found HERE on Wikipedia.

[TASK]
Use the search engine on this site to find a soldier who died on your birthday and month and was given a final resting place in Margraten at the cemetery. If there is no name on your date, choose another date that is important to you.
Put this name on a paper for example here. But you can also press "Print Certificate".
Then visit the cemetery in Margraten.
Search for the name of this soldier and take a picture at this name (cross or on the wall) with this paper. You do not have to be recognizable on the photo.
Optionally you can add additional information about the soldier in question to your log. You can also find this information for example in this database.
Logs without a (unique) photo or logs that do not meet the conditions, will be deleted without notice!

volume_up[EXAMPLE]

WildWolf_1980 is born on January 8, 1980.
Through the search engine 6 soldiers came out and I chose the top one.
This was capt. Bryan P. Fowler.
He was born on July 28, 1918 in Alameda County, California, and died on 8 January 1945 during fighting (KIA). He only turned 26 years old.
Virtual Reward - 2017/2018

Deze virtuele cache maakt deel uit van een gelimiteerde oplage van virtuals die tussen 24 augustus 2017 en 24 augustus 2018 gemaakt zijn. Slechts 4000 cache eigenaren hebben de kans gekregen om een virtuele cache te plaatsen. Lees meer over virtuele beloningen in de Geocaching Blog.

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)