Skip to content

Hrob zakladatelu (049) Virtual Cache

Hidden : 03/26/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Pomník Fügnera a Tyrše na Olšanských hřbitovech

Po smrti Jindřicha Fügnera (15. listopadu 1865), jednoho ze zakladatelů Sokola, se začaly objevovat myšlenky, aby byl nad jeho hrobem vystaven důstojný pomník. V prosinci roku 1865 byla zvolena zvláštní komise, která měla připravit vše potřebné, aby se s realizací pomníku mohlo začít. V únoru 1866 sokolové zakoupili místo na Olšanských hřbitovech. Kupní cena 250 zlatých byla uhrazena z vypsané sbírky, ačkoli se ale s realizací sbírky ve větší míře mohlo začít až o rok později. V monarchii totiž zuřila prusko-rakouská válka a v Sokole byli navíc zaneprázdněni snahou udržet svou první sokolovnu. K vytvoření návrhů byli osloveni členové Umělecké besedy. První varianta spočívala v označení Fügnerova hrobu obrovským balvanem, podobně jako tomu bylo v případě Mistra Jana Husa v Kostnici. Tento návrh byl ale zamítnut, jeho realizace by byla až příliš nákladná. Druhý návrh měl podobu vysokého obelisku, třetí zase podobu pomníku s vyobrazením Fügnerovy hrudi. Významný český sochař Václav Levý navrhl sochu sv. Krištofa v nadživotní velikosti. Žádný z došlých návrhů však neodpovídal představě, kterou sokolové o podobě pomníku měli. Další tři roky se tak nic nedělo.

Katafalk s otevřenou rakví J. Fügnera v sokolovně Sokola Pražského a řeč M. Tyrše u Fügnerova hrobu

Roku 1868 byl náhodně v lomech u Louňovic nalezen velký žulový balvan, který se zdál být ideálním materiálem ke zhotovení plánované upomínky na Jindřicha Fügnera. Z žulového balvanu byl vyhotoven štíhlý jehlan, asi 12 metrů vysoký, stojící na 5 metrovém žulovém podstavci. Na jehlan byl umístěn model medailonu s Fügnerovou podobiznou. Pro jeho zhotovení byl osloven bratr Bohuslav Schnirch. Ten také ztvárnil bronzovou sochu sokola s rozpjatými křídly umístěnou na vrcholu jehlanu. Kolem pomníku jsou dodnes umístěny čtyři nízké sloupce držící řetězy, které hrob obepínají.

Pohřební průvod M. Tyrše na Václavském náměstí v roce 1884

Fügnerovy ostatky byly přesunuty do sklepení pod pomníkem 10. května 1869. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo o dva měsíce později, 18. července 1869. Odhalení se zúčastnilo 32 sokolských jednot s 28 prapory a 4 hudebními sokolskými soubory, dále byli přítomny pěvecké spolky v čele s Hlaholem, purkmistr a městská rada Prahy. Mezi zúčastněnými bychom našli také spolky vědecké, akademické, řemeslnické, zástupce Umělecké Besedy a mnoho dalších. U pomníku pronesl slavnostní řeč Miroslav Tyrš. V roce 1884 sem byl sám uložen poté, co byly jeho ostatky převezeny do Prahy z Oetzu, rakouského městečka, kde tragicky zahynul. Na žulový jehlan byly doplněny portréty Tyrše a Fügnera s palmovými listy, opět od Bohuslava Schnircha, a na podstavec umístěna deska s nápisem „JINDŘICH FÜGNER 1822–1865 MIROSLAV TYRŠ 1832–1884“, připomínající místo odpočinku zakladatelů Sokola. V hrobě odpočívá i Fügnerova manželka Kateřina a jejich dcera Renáta, která si po otcově smrti vzala za manžela právě Miroslava Tyrše.

Hrob jen s J. Fügnerem a vedle už i s M. Tyršem

Monument of Fügner and Tyrš at the cemetery of Olšany

After the death of Sokol's co-founder Jindřich Fügner (November 15, 1865), ideas began to emerge that a suitable monument be built over his grave. In January 1866, the Sokols bought a place at the cemetery of Olšany. Members of Umělecká beseda were asked to create possible designs of the monument. However, none of the designs were corresponding with the idea the Sokols had for the monument. Therefore, the work had not begun for three more years. In 1868 in a quarry near Louňovice, a big granite boulder was found that seemed to be an ideal material to create the planned memorial of Fügner. From the boulder, a slim pyramid, about 12 meters tall, was carved, standing on a 5-meter tall granite pedestal. On the pyramid, a model of a medallion with Fügner's likeness was placed, created by a Sokol member Bohuslav Schnirch who also made a bronze statue of an eagle with spreaded wings, situated on top of the pyramid. Fügner's remains were transported into a chamber beneath the monument, and the memorial was revealed on July 18, 1869. The ceremonial speech was held by Miroslav Tyrš. In 1884, Tyrš was placed there, as well, after his remains were moved to Prague from Austria where he died tragically. On the granite pyramid, portraits of Tyrš and Fügner with palm leaves were added, also by Bohuslav Schnirch, and on the pedestal a sign with writing was placed. In the grave also lie Fügner´s wife Kateřina and Renáta Tyršová – Fügner's daughter and Tyrš's wife.

Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš

Denkmal von Fügner und Tyrš auf den Friedhöfen von Olšany

Jindřich Fügner war ein von den Gründer, die in dem Jahr 1862 den Turnverein Falke (Sokol) gründeten. Nach seinem Tod (15. November 1865) kamen Gedanken, über sein Grab einen wurdevolles Denkmal zu bauen. Im Februar 1866 kaufte der Verein den Platz auf den Friedhöfen von Olšany, von dem Umfang etwa 9 Klafter. In dem Jahr 1868 wurde zuffälig in den Steinbrüchen von Louňovice ein grösser Granitblock gefunden. Aus dem Granitblock wurde eine schlanke Pyramide, etwa 12 Meter hoch, auf einem 5 Meter hohen Sockel gemacht. Ein Medaillon mit einem Fügner-Porträt wurde auf die Pyramide gelegt. Dieses Medaillon, wie eine Bronzeskulpturstatue auf der Spitze der Pyramide, wurde von dem Bruder Bohuslav Schnirch gemacht. Rund um das Denkmal stehen vier niedrige Säulen mit Ketten, die das Grab umgeben. Fügners sterblichen Überreste wurden in den Keller unter dem Denkmal am 10. Mai 1869 verlegt. Die feierliche Eröffnung des Monuments fand zwei Monate später, am 18. Juli 1869 statt. Die feierliche Rede wurde von Miroslav Tyrš gehalten. Dr. Miroslav Tyrš starb tragischerweise in dem Jahr 1884 in Österreich, seine sterblichen Überreste wurden auch unter dem Denkmal neben Jindřich Fügner begraben. Jetzt gibt es eine Gedenktafel an der Sockel des Denkmals: „Jindřich Fügner 1822 – 1865“, „ Miroslav Tyrš 1832 – 1884“. Im Grab ist noch Ehefrau von Miroslav Tyrš und gleichzeitig auch Tochter von Jindřich Fügner, die Renáta Tyršová begraben.

Renáta Tyršová


A nyní k samotné keši

Souřadnice vás zavedou k hrobu zakladatelů Sokola. Zde vyfoťte sebe nebo svoji GPS a fotku přidejte k logu. Pokud máte zájem získat samolepku v rámci projektu *100 sokolských keší republice* je zde ke stažení (samolepka). Máte-li zájem o zaslání dřevěného kolečka, pošlete žádost na email ownerovi.


The coordinates will take you to the grave of the founders of Sokol. There, take a photo of you or your GPS and include the photo with your log. If you are interested in a sticker from the project *100 sokolských keší republice* , you can download it here (sticker). If you would like to get a wooden coin, request it in email to owner.


Die Koordinaten führen euch zum Grab der Sokola-Gründer. Hier könnt ihr ein Foto von sich selbst oder eurem GPS machen und das Foto zum Logo hinzufügen. Wenn ihr Interesse an einem Aufkleber im Projekt *100 Sokol Geocache für die Republik* habt, gibt es (hier einen Aufkleber zu einziehen). Wenn ihr Interesse habt, ein Holzrad zu schicken, fragt ihr es durch der Email.


Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)