Skip to content

Plac Piłsudskiego / Piłsudski Square Virtual Cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ENGLISH:


ZADANIA/ TASKS:


Aby zalogować kesza proszę o spełnienie poniższych warunków:

1. Zrób sobie zdjęcie przy jednym z obiektów opisanych w listingu (oczywiście tych nadal istniejących), które znajdują się na Placu Piłsudskiego. Jeżeli wolisz - zamiast Twojej twarzy - na zdjęciu może być umieszczony GPS, telefon, wood geocoin bądź cokolwiek innego, co potwierdzi Twoją obecność w tym miejscu. Zdjęcie dołącz do swojego loga. Jeśli zdjęcie przedstawia grupę keszerów, proszę o dodanie go do każdego z logów. Proszę nie wklejaj zdjęć wykonanych przed datą publikacji tego kesza.

2. Udaj się w miejsce wskazane przez waypoint. Na ścianie budynku zobaczysz kilka pamiątkowych tablic związanych z Placem. Tylko dwie z nich umieszczone są jedna pod drugą. Obie dotyczą tego samego historycznego wydarzenia wspomnianego w listingu. O jakie wydarzenie chodzi? Odpowiedź prześlij do mnie poprzez mój profil. Nie zamieszczaj jej w logu.

Kesza można logować od razu dodając wymagane zdjęcie. Nie trzeba czekać na moją odpowiedź - jeśli coś będzie nie tak - skontaktuję się z Tobą. Logi nie spełniające wymagań mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia.

To log this cache please meet the criteria below:

1. Take a photo of yourself by one of the facilities described in the listing (the still existing ones) which are located at the Piłsudski Square. If you prefer - instead of your face - you can place on the photo a GPS, a mobile, a wood geocoin or anything else, which will prove your attendance in this place. Please add a photo to your log. If there is a group of geocachers on one photo, then please add it to each log. Please do not use the photos taken before the release date of this cache.

2. Go to the place indicated by the waypoint. On the wall of the building you can see a few memorial plaques connected with the Square. Only two of them are placed one above the other. Which historical event mentioned in the listing do both plaques refer to? Send me the answer via my profile. Do not include it in the log.

You can log a cache containing a required photo straight away. You do not need to wait for my response - if necessary I will contact you. Logs which do not meet the criteria may be removed without a warning.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Virtual Reward - 2017/2018

Ten kesz wirtualny jest częścią limitowanej serii keszy wirtualnych stworzonej pomiędzy 24 sierpnia 2017 roku a 24 sierpnia 2018. Jedynie 4,000 osób zakładających skrytki dostało możliwość stworzenia kesza wirtualnego. Więcej na temat tej wirtualnej nagrody możesz przeczytać na Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)