Skip to content

Fifteen days of fame, and beyond Virtual Cache

Hidden : 08/26/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Detta är en virtuell cache, det finns ingen fysisk burk att leta efter. För att logga denna cache måste du svara på en fråga och ta ett foto. Instruktioner hittar du längst ner i beskrivningen.

This is a virtual cache, so there is no physical cache to find. To log this cache, you have to answer a question and take a picture. See instructions below.


Gamla Tekniska Högskolan [SWE]

I gamla Tekniska Högskolans lokaler byggde den statliga Matematikmaskinnämnden den första svenska elektroniska datorn, BESK. Föregångaren BARK klassas som en reläbaserad siffermaskin. BESK stod klar i november 1953 och var då under några veckor värdens snabbaste dator!

Datorn

Innan man byggde BESK skickades fem svenska ingenjörer till USA för att studerade datorutvecklingen. De skickade till Institute for Advanced Study, Massachusetts Institute of Technology och till Harvard University. Man hade för avsikt att köpa en dator men USA tillät inte det på grund av exportregler, därför bestämde man att bygga själv.
Det första året hade man stora problem med elektronrören och kunde bara köra BESK i ca fem minuter innan något gick sönder, men hållbarheter förbättrades och BESK kunde sen köras nästan dygnet runt. Senare byggdes många kopior av BESK, både i Sverige och utomlands.

Konfiguration

I början hade BESK ett primärminne bestående av 40 Williamsrör som vart och ett kunde lagra 512 bits, totalt 2 560 bytes. 1956 uppgraderades primärminnet till ett ferritkärnminne vilket dubblade kapaciteten till 5 120 byte. 5 KB som vi säger idag.

Det sekundära minnet bestod av ett magnetiskt trumminne som rymde 40 KB.

Prestanda

Det är svårt att göra vettiga jämförelse med moderna datorer, men tittar man på kapaciteten på en modern smartphone med 128 GB minne så har telefonen nästan 3 miljoner gånger mer minne. Avseende CPU-kapacitet är telefonen 6 miljoner gånger kraftigare, då inte medräknat telefonens grafikprocessor.

Användare

BESK användes initialt för att designa nya SAAB Lansen, både Televerket och Vägverket använde BESK för avancerade beräkningar och statistik. Men framför allt användes BESK till väderprognoser! BESK kunde göra en 24-timmars väderprognos på under 30 minuter, vilket var rekord. FRA använde BESK för dekryptering av material från signalspaning.

1966 pensionerades BESK efter 13 år, delar av den finns på Tekniska museet i Stockholm.

För att logga cachen som found

Skicka svar till på mig på följande fråga:
-Till vänster om dörren in till gamla Tekniska högskolan finns en minnesskylt, vilket djur finns på skylten?

Ta en egen bild på gamla Tekniska högskolan och lägg bilden med loggen. Du får gärna själv vara med på bilden, men det är inget krav.

Loggar utan svar och bild kommer tas bort.

Old Institute of Technology [ENG]

Here at the Old Institute of Technology the Board for Computing Machinery built BESK, the first Swedish electronic computer. BESK was completed in November 1953 and was then, for a few weeks, the fastest computer in the world!

To log the cache as found

Send the answer to me on the following question:
-To the left of the door to Old Institute of Technology there is a memory plaque, what animal is illustrated on the sign?

Take your own picture of the Old Institute of Technology and upload it up with your log. You can of course be on the picture yourself, but that’s optional

Logs without answers and picture till be deleted.
Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)