Skip to content

<

Werk H - Routinekontrolle [LP]

A cache by vit.vanzura Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/15/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


deutsche Version unten

Rok 1975,polovina března, základna Sassnitz Dwasieden v Baltském moři

Už přes rok je v provozu vojenská základna na ostrově Rujána. Situace se tu přes počáteční incident vyvíjí relativně v klidu. Pravidelná cvičení v Baltském moři se neobejdou bez zásobování palivem, které je uskladněno právě v této základně.

Sasha Henke, toho času sloužící na základně Sassnitz Dwasieden, dostal za ukol hlásit se u majora Engela.

„Posaďte se“ vyzval Engel Henkeho ihned

Henke si sedl na připravenou židli a rozhlížel se po majorově kanceláři. Byla vybavená celkem jednoduchým nábytkem, jedna velká mapa na zdi. Na mapě byla zobrazena celá Evropa.

„Máme tu rozkaz z nejvyšších míst Říše“ spustil zvolna Engel

„O co jde“ zeptal se Henke

„Říše si žádá vaši pomoc“ odpověděl Engel a pokračoval. „V severních Čechách postavili továrnu na výrobu našich výborných vrtulníků Fa 223. Je to už sice nějakou dobu zpět, ale určitě si pamatujete na tu slavnostní chvíli, kdy tyto vrtulníky vzaly ztečí Londýn“  vyprávěl Engel

Henke pokýval hlavou. Tehdy v roce 1948 to byla velká sláva. Londýn ležel v troskách od raket V2 a tyhle vrtulníky vlastně vše dodělaly. Režim tehdy zdůraznil, že se jedná o velkou strategickou výhodu, kterou vyráběli právě v severních Čechách, v Rabštejně. Továrna měla interní název Werk A.

„Velitelství pro Protektorát Čech a Moravy rozhodlo, že v blízkých skalách vybuduje sklad pohonných hmot. Dovážet se budou pomocí vlakových cisteren a přečerpávat se budou do velkých zásobníků. Poté by se naskladněné pohonné hmoty měly využít pro tanky, které budou hlídat naši východní stranu Říše proti Sovětům“ vysvětlil Engel.

„A co by měl být můj úkol v této operaci?“ optal se Henke

„Jak jistě víte, minulý týden jsem měl jednání v Berlíně s dalšími veliteli základen, které drží strategické zásoby. Po dohodě se všemi bude vysláno 5 zástupců z každé základny (mimo jiné z Berlína, odsud a z Brém), aby pomohli při uvádění do provozu i této základny, tzv. Werk H. Vy budete zastupovat naši základnu“ vyprávěl dále Engel.

Podal mu rozkaz. Henke si ho zamyšleně pročítal, když v tom do jeho myšlenek skočil znova Engel.

„Myslím, že byste se měl sbalit a připravit se na odjezd. Rezervovali jsme vám místo ve vlaku. Vlak odjíždí za 3 hodiny“

Sasha Henke dorazil po 10 hodinách cestování vlakem až na nádraží Veselé pod Rabštejnem, kde na něj už čekalo auto s řidičem a odvezlo ho k nově postavenému Werku H. Právě vycházelo slunce a prosvítalo skrz stromy. Všude byl klid a řidič ho vysadil přímo před vchodem do podzemí. Tam už čekal major Nitsch. Henke zasalutoval, Nitsch odpověděl stejně.

„Chápu, že jste asi po cestě unavený, ale máme tu 6 bodů, které je třeba vyřešit“ spustil Nitsch.

„Tady je popis situace a věci, co je třeba udělat. Mapu jsme pro vás namalovali od ruky, nemůžeme v tom zmatku najít výkresy“ a s tím mu podal desky.

V deskách byla jednoduchá mapa areálu a na ní vyznačených šest míst. K tomu se u toho nacházel ještě písemný seznam úkolů. Henke v rychlosti prolítnul všech 6 bodů.

A. Jako prvni bylo na seznamu nefunkční světlo nad cisternou č. 1. Spousta lidí hlásila, že světlo vynechává a někdy nesvítí vůbec. Když chce člověk něco dělat u cisterny, je to docela komplikace. Řádně si prohlédl světlo ze všech stran a našel příčinu v poškozené izolaci kabelu. Po relativně rychlé opravě pokračoval dále k bodu B.

B. Od cisterny č. 1 pokračoval směrem k cisterně č. 4. Po cestě míjel cisternu č. 2 a 3 a hlavně č. 3 ho zaujala svou délkou. Jak to sem dostali, ptal se sám sebe. Na zdi, která byla popsaná nějakými texty, se nacházela i podpěrná konzole. Ta vykazovala známky koroze, čemuž se nelze divit. Tady bude třeba to asi kompletně vyměnit, poznamenal si pro sebe Henke.

C. Dalším bodem kontroly bylo ověřit vedení vzduchotechniky ihned za druhým vstupem do komplexu. Podle poznámek, které měl k dispozici tady byl namontovaný špatný filtr, jeho úkolem bylo filtr najít a vyměnit. Vzal s sebou pro jistotu dva kusy, kdyby byly oba filtry špatně.

D. Mezi cisternou č. 5 a č. 6 se nacházela přestupní šachta. Tady byl úkol daný a sice dolů po žebříku a prověřit kabeláž na zdi. Jak lezl dolů, všiml si,že podpůrná konzole byla nalakovaná základní barvou a nikoliv šedou, jak to požadovaly předpisy. Taktéž kabely nebyly pořádně přidělané ke konzoli na zdi a visely volně dolů. Tohle se musí napravit a napsal si to jako další bod do svých poznámek.

E. Předposlední bod dnešní kontroly byla oblídka přečerpávací pumpy. Pumpa ještě nedorazila ze závodu, ale voda, která prosakovala, se tu začala už hromadit. Možná i díky tomu tady světlo na zdi dělalo neplechu. Povrch osvětlení byl již orezlý, přívodní kabel popraskaný. Henke si světlo prohlédl a zjistil, že vůbec není vhodné do vlhkého prostředí. Tak tohle musí taky vyměnit, řekl si a pokračoval k poslednímu bodu F

F. Tady se často objevovalo prosakování nafty skrz příruby potrubí vedoucího ze stanice Rabštejn. V případě požáru to může být tady velmi nebezpečné. Rozhodl se proto ohledat obě potrubí, aby měl přehled o vzniklých škodách a potřebných náhradních diů.

Z výsledkem své rutinní kontroly se Henke hlásil u Nitscheho.

„Našel jsem několik závad, na dvou místech se musí poškozené díly vyměnit, pane“ řekl Henke

„V pořádku, díky“ odpověděl Nitsch a hned pokračoval „ Jděte ještě na jedno místo, nachází se mimo areál,  musíte jít ven“

„A kam mám přesně jít, pane?“ zeptal se Henke

„Jděte k N 50° 48.(A) (B-2) (C+4) E014° 21. (D-2) (E+2) (F) a podívejte se tam po něčem neobvyklém“ odvětil Nitsch


Důležité Informace!

- Jedná se o alternativní historii, autor nepropaguje a nepodporuje tímto žádná hnutí směřující k potlačení práv a osob. Je to čistá fikce. - Mějte na paměti, kde se pohybujete, NIKDY nechoďte sami a děti raději nechte doma. Vhodný oblečení a pevná obuv je tady samozřejmostí. Baterka a helma jsou doporučenívhodné. Celou dobu koukejte pod nohy i nahoru, jsou tam díry i zbytky železných konstrukcí visící ze stropu.
- Časově to vychází na zhruba hodinu a půl. Terén 4,5 je z důvodu naprosté tmy panující uvnitř, nikoliv nutnosti se někam plazit nebo šplhat.
- Na každé stage hledejte jednotlivé indicie, s jejichž pomocí budete schopni spočítat finalové souřadnice. Na každé stage je vždycky pouze jedna indicie, z důvodu vlhka a odolnosti barvy najdete jedno a to samé číslo vícekrát (edding + UV)
- Není vhodné pro lidi trpící klaustrofobií a strachem z tmy. Vše je na vlastní riziko, nepřebírám žádnou zodpovědnost


V 1.0 - 15. 10 .2018 - uvodní release

V 1.1 - 3. 11 .2018 - uprava textu (D,E)

V 1.2 - 21. 4 .2019 - vymena krabicky, finalka muze nyni pojmout Vase travelbugy

V 1.5 - 6. 9. 2021 - změna indicií

Jahr 1975, Mitte März, NVA Anlage Sassnitz Dwasieden in der Ostsee.

Schon seit einem Jahr ist neue Militäranlage auf der Insel Rügen in Betrieb. Situation ist soweit in Ordnung, außer ein Ereignis. Regelmäßige Übungen in der Ostsee kann man nicht ohne Kraftstoffzufuhr realisieren. Dieser Kraftstoff wird in Dwasieden eingelagert.

Sasha Henke, zurzeit dienstlich beschäftigt in NVA Anlage Sassnitz Dwasieden , hat eine Einladung zum Gespräch von Major Engel bekommen.

„Setzen Sie sich“ forderte er ihn sofort auf

Henke hat sich auf den Stuhl gesessen und hat angefangen, wie auch immer, das Büro von Major Engel anzusehen. Es war ziemlich leer, außer einen großen Schrank und eine Europakarte.

„Wir haben hier Befehl aus den höchsten Stellen der Reich‘ hat Engel angefangen

„Worum gehts“ fragte Henke

„Reich braucht Ihre Hilfe“ antwortete Engel und sprach weiter „In dem Nordtschechien haben unsere besten Mitarbeiter eine Fabrik für die Herstellung von Hubschraubern Fa 223 gebaut. Es ist schon eine lange Weile her, aber Sie erinnern bestimmt noch auf die Festweile, als die Hubschrauber London angegriffen haben“ erzählte Engel

Henke winkte mit dem Kopf zu. Damals im Jahr 1948 war die riesige Feier. London war komplett kaputt von den V2 Raketen und diese Hubschrauber haben alles eigentlich fertiggemacht. Regime hat damals die Aufmerksamkeit, dass die Hubschrauber in Rabstejn hergestellt worden sind, gemacht hat. Die Fabrik hat Name bekommen – Werk A.

„Protektorat Böhmen und Mähren hat entschieden in naheliegenden Felsen einen unterirdischen Kraftstoffslager aufzubauen. Die Lieferung von Kraftstoff erfolgt durch Eisenbahnwaggons und wird in die Behälter 2 km von dem Bahnhof umgefüllt. Danach wird Kraftstoff für die Panzer genutzt. Die Panzer überwachen zurzeit unsere östliche Grenze, aber die Logistik mit dem Transport von Kraftstoff ist sehr teuer“ erklärte weiter Engel.

„Und was ist meine Aufgabe in der Mission?“ fragte Henke

„Wie Sie schon wissen, letzte Woche hatte ich ein Meeting in Berlin mit anderen Kommandanten, welche die gleiche Rolle wie wir hier in Sassnitz haben – Kraftstofflager betreiben. Es wurde vereinbart, dass es insgesamt 5 Vertreter aus jeder Anlage geschickt wird, bei der Inbetriebnahme zu helfen. Diese Anlage hat auch Name – Werk H. Sie werden unsere Anlage vertreten“ erzählte Engel

Er hat zu Henke den Befehl gereicht. Gedankenversunken hat Henke den ganzen Befehl gelesen. Aber nicht lange, Engel ist in seinen Gedanken eingestiegen.

„Ich denke, Sie sollen sich einpacken und auf die Abreise vorbereiten. Wir haben für Sie Platz im Zug reserviert. Zug verlässt Sassnitz in drei Stunden“ sagte Henke

Sasha Henke hat nach 10 Stunden Zugreisen Bahnhof Vesele pod Rabstejnem erreicht. Da hat schon ein Shuttle mit dem Chauffeur gewartet. Auto hat ihn direkt zu dem Werk H gebraucht. Die Sonne ist gerade ausgekommen und ich soll jetzt irgendwo in den Felsen kriechen, hat zu sich Henke gesagt. Vor der Anlage stand schon Major Nitsch, Henke salutierte, Nitsch antwortete gleich.

„Ich verstehe, Sie sind nach der Reise müde, aber wir haben hier für Sie 6 Punkte, die sie checken müssen“ startete sofort Nitsche.

Hier sind die Situationbeschreibung und eine Karte. Die mussten wir mit der Hand malen, wir können die Zeichnungen von der Anlage immer noch nicht finden“ und hat ihn die Mappe mit den Unterlagen gegeben.

In der Mappe war eine einfache Karte und auf der Karte standen 6 Stellen. Dazu noch eine schriftliche Zusammenfassung. Henke hat alle 6 Punkte angeguckt.

A. Als erstes dran war kaputtes Licht über der Zisterne Nr. 1. Viele haben gemeldet, dass das Licht nicht richtig funktioniert und ab und zu geht das gar nicht. Wenn man an der Zisterne arbeiten will, ist das Komplikation, dachte Henke. Er hat das Licht aus allen Seiten untersucht und hat gleich die Ursache festgestellt. Die Kabelisolation war beschädigt. Nach einer schnellen Reparatur ging es weiter zu Punkt B.

B. Von der Zisterne Nr. 1 ging er weiter Richtung Zisterne Nr.4. Unterwegs ging er Zisterne Nr.2 und 3 vorbei und die 3 machte Eindruck auf ihn. Wie haben sie hier denn sowas hingekriegt? Auf der Wand (die beschriftet war), befand sich auch Stützkonsole. Auf dieser zeigten sich schon die ersten Zeichen der Korrosion, was man eigentlich versteht. Aber so schnell? Das muss weg und durch neue ersetzen.

C. Der nächste Punkt der Kontrolle war das Überprüfen der Frischluftzufuhr, gleich hinter dem zweiten Eingang. Lt der Notizen, die dem Henke vorlagen, war hier ein Filter falsch eingebaut. Er hat sicherheitshalbe gleich zwei Stück mitgenommen, keiner weiß, ob der zweite in Ordnung ist.

D. Zwischen Zisterne Nr. 5 und Nr. 6 gibt es eine Übergangskammer. Hier war die Aufgabe klar und zwar runter die Leiter und die Kabelleitung überprüfen, ob hält alles vorschriftgemäß oder ist da was locker. Bei dem Klettern hat Henke bemerkt, das die Stützkonsole statt grau nur mit Grundierung lackiert ist. So hält sie noch weniger als die andere bei dem Punkt B, dachte er. Hier muss einer mit der Farbe. Hm, die Leitung ist auch nicht fest. Mann, wer baut hier so schlampig?

E. Der vorletzte Punkt heutiger Untersuchung war Absaugpumpe. Die Pumpe war zwar noch nicht da, aber Wasser hat sich hier schon ordentlich gesammelt. Vielleicht auch deswegen spielte das Licht nicht mit, die Oberfläche war gerostet, die Zuleitung beschädigt. Henke hat das Licht untersucht und musste feststellen, dass die Lampe überhaupt nicht für die feuchte Umgebung geeignet ist. Also, das hier muss auch weg und erneuern. Dann ging er zu Punkt F voran.

F. Hier wurde es oft gemeldet, dass es hier nach Diesel riecht. Wahrscheinlich ist die Verbindung zwischen Flanschen nicht gerade dicht und es kam zu einem Leck. Falls es zu einem Feuer kommen sollte, wäre es hier besonders gefährlich. Frische Luft, Funk und ist fertig. Er hat gleich beide Rohrleitungen überprüft.

Mit dem Ergebnis meldete sich Henke bei Nitsche.

„Ich habe ein paar Mängel festgestellt, Sir,“ sagte Henke

„In Ordnung“ antwortete Nitsch und setzte sofort fort. „Wir haben hier noch eine Location, befindet sich draußen, auf der frischen Luft“

„Und wo soll ich hin?“ fragte Henke

„Gehen Sie zu N 50° 48.(A) (B-2) (C+4) E014° 21. (D-2) (E+2) (F) und suchen Sie nach etwas Ungewöhnlichem.


Hinweise!

- Es handelt sich um alternative Geschichte, ich als Autor propagiere und unterstütze nicht Gruppen, die die menschliche Rechte unterdrücken. Es ist reine Fiktion.
- Bei Suchen empfehle ich die Fantasie zu benutzen. Ihr könnt dann einfacher vorstellen, wie die ganze Anlage voll ausgerüstet ist und die Antworten zu finden. Denkt dran, wo ihr befindet, NIEMALS besucht die Anlage alleine und Kinder sollen zu Hause bleiben. Geeignete Lost Places Ausrüstung ist zum Empfehlen (Schuhe, Klamotten, Lampe, Helme). Guckt immer unter die Füße und auch über den Kopf, es gibt da Löcher und Reste von Kabelhaltern in der Augenhöhe.
- T4,5 ist aufgrund Dunkelheit, ihr musst nirgendwo kriechen oder gefährlich klettern.
- Bei jeder Station befindet sich NUR ein Hinweis, jedoch es kann vorkommen, ihr findet das mehrmals. Dies dient nur als Back-up, wenn der andere Hinweis verschwindet. Deswegen solltet ihr neben Taschenlampe auch UV Lampe dabei haben (edding+UV)
- Für Leute mit Klaustrophobie ist das absolut NO-GO. Ihr tut alles auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Verantwortung für eueres Handeln.


Update 21.4.2019 Finaldose kann jetzt eure Travelbugs unterbringen

Sascha Henkes weitere Abenteuer:
Routinekontrolle - Terminal
Routinekontrolle
Routinekontrolle Aftermath

Additional Hints (No hints available.)