Skip to content

<

Werk H - Routinekontrolle [LP]

A cache by vit.vanzura Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/15/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


deutsche Version unten

Rok 1975,polovina března, základna Sassnitz Dwasieden v Baltském moři

Už přes rok je v provozu vojenská základna na ostrově Rujána. Situace se tu přes počáteční incident vyvíjí relativně v klidu. Pravidelná cvičení v Baltském moři se neobejdou bez zásobování palivem, které je uskladněno právě v této základně.

Sasha Henke, toho času sloužící na základně Sassnitz Dwasieden, dostal za ukol hlásit se u majora Engela.

„Posaďte se“ vyzval Engel Henkeho ihned

Henke si sedl na připravenou židli a rozhlížel se po majorově kanceláři. Byla vybavená celkem jednoduchým nábytkem, jedna velká mapa na zdi. Na mapě byla zobrazena celá Evropa.

„Máme tu rozkaz z nejvyšších míst Říše“ spustil zvolna Engel

„O co jde“ zeptal se Henke

„Říše si žádá vaši pomoc“ odpověděl Engel a pokračoval. „V severních Čechách postavili továrnu na výrobu našich výborných vrtulníků Fa 223. Je to už sice nějakou dobu zpět, ale určitě si pamatujete na tu slavnostní chvíli, kdy tyto vrtulníky vzaly ztečí Londýn“  vyprávěl Engel

Henke pokýval hlavou. Tehdy v roce 1948 to byla velká sláva. Londýn ležel v troskách od raket V2 a tyhle vrtulníky vlastně vše dodělaly. Režim tehdy zdůraznil, že se jedná o velkou strategickou výhodu, kterou vyráběli právě v severních Čechách, v Rabštejně. Továrna měla interní název Werk A.

„Velitelství pro Protektorát Čech a Moravy rozhodlo, že v blízkých skalách vybuduje sklad pohonných hmot. Dovážet se budou pomocí vlakových cisteren a přečerpávat se budou do velkých zásobníků. Poté by se naskladněné pohonné hmoty měly využít pro tanky, které budou hlídat naši východní stranu Říše proti Sovětům“ vysvětlil Engel.

„A co by měl být můj úkol v této operaci?“ optal se Henke

„Jak jistě víte, minulý týden jsem měl jednání v Berlíně s dalšími veliteli základen, které drží strategické zásoby. Po dohodě se všemi bude vysláno 5 zástupců z každé základny (mimo jiné z Berlína, odsud a z Brém), aby pomohli při uvádění do provozu i této základny, tzv. Werk H. Vy budete zastupovat naši základnu“ vyprávěl dále Engel.

Podal mu rozkaz. Henke si ho zamyšleně pročítal, když v tom do jeho myšlenek skočil znova Engel.

„Myslím, že byste se měl sbalit a připravit se na odjezd. Rezervovali jsme vám místo ve vlaku. Vlak odjíždí za 3 hodiny“

Sasha Henke dorazil po 10 hodinách cestování vlakem až na nádraží Veselé pod Rabštejnem, kde na něj už čekalo auto s řidičem a odvezlo ho k nově postavenému Werku H. Právě vycházelo slunce a prosvítalo skrz stromy. Všude byl klid a řidič ho vysadil přímo před vchodem do podzemí. Tam už čekal major Nitsch. Henke zasalutoval, Nitsch odpověděl stejně.

„Chápu, že jste asi po cestě unavený, ale máme tu 6 bodů, které je třeba vyřešit“ spustil Nitsch.

„Tady je popis situace a věci, co je třeba udělat. Mapu jsme pro vás namalovali od ruky, nemůžeme v tom zmatku najít výkresy“ a s tím mu podal desky.

V deskách byla jednoduchá mapa areálu a na ní vyznačených šest míst. K tomu se u toho nacházel ještě písemný seznam úkolů. Henke v rychlosti prolítnul všech 6 bodů.

A. Jako první bylo na seznamu kontrola pneumatického pohonu na cisterně č. 1. Více lidí si stěžovalo, že se přehřívá, když otvírá poklop cisterny. Vydal se k cisterně. Působila kolosálně, byla dlouhá dobrých 50m. Vylezl nahoru po žebříku a podíval se na pohon. Kabel nebyl řádně připojený do svorkovnice. Při kontrole si všiml, že pohon je na 220V (1), na 12V (0) nebo byl vlastně na 230V (2)?

B. Od cisterny č. 1 pokračoval k cisterně č. 4. Cestou prošel kolem cisteren č. 2 a č. 3. Obvzláště č. 3 ho opět překvapila svou délkou. Dorazil ke vstupu k cisterně č. 4. Tady si stěžovali na nefungující vypínač. Když přišel na místo, narazil na zeď popsanou nějakými texty. To byly jména dělníků podílejících se na výstavbě podzemí. Vpravo nahoře ho zaujal jakýsi nápis „Sir Wolfen“ Co to znamená? Vždyť to je až za 42 let. Nechápavě zakroutil hlavou. Vypínač nešel. Napsal si poznámku, že vezme ze skladu jiný a vymění ho. Už odcházel dál, když se otočil, aby se ujistil,jaké bylo datum u toho zvláštního jména Sir Wolfen. 4.11.2017 (0), 4.12.2017 (1) nebo 4.10.2017 (2)?  

C. Dalším úkolem bylo zkontrolovat vedení vzduchotechniky ihned za vstupní místností u vchodu č. 2. Na potrubí bylo třeba ověřit montáž filtru jedovatých látek. Často se na takovou maličkost zapomínalo, ale tahle maličkost byla v případě krize velice důležitá. Bylo třeba zkontrolovat jedno (2), dvě (7) nebo tři (0) vedení potrubí?

D. Mezi cisternou 5 a 6 se nacházela přestupní šachta. Henkeho ukol zde bylo slést dolů po žebříku a prohlédnout si kabeláž na zdi. Na místě zjistil, že kabel vedoucí vlevo byl volný a ne pevně připevněný na zed. Byl tento kabel označen 8 (6) nebo 7 (7) nebo E (8)? Označení kabelu bylo z k vidění na liště.

E. Dalším bodem byla kontrola osvětlení u přečerpávacího čerpadla za cisternou č. 10. Často tady prosakovala voda ze skalního masivu a tvořila se tu voda. Bylo třeba zkontrolovat osvětlení u čerpadla, často to blikalo. Na místě našel příčinu v osvětlení, přívodní kabel byl v pořádku. Zapsal si to do svých poznámek, aby vyfasoval i tady náhradní díly. Kolik žárovek osvětlovalo čerpadlo? Jedna žárovka (0) nebo dvě žárovky (7) nebo tři (6)?

F. Posledním bodem v seznamu byla kontrola prosakujícího potrubí pod vedením vzduchotechniky ve vzdálené části objektu. Tady přicházela hlášení, že cítí naftu. Na místě Henke zjistil prosakující hrdlo přívodní trubky topné nafty pro celý areál. Musel se k tomu ohnout, vedení pro přívod čerstvého vzduchu z venku docela překáželo. Zkontroloval jednu trubku (9), dvě trubky (8) nebo tři trubky (2)?

Z výsledkem své rutinní kontroly se Henke hlásil u Nitsche.

„Našel jsem několik závad, na dvou místech se musí poškozené díly vyměnit, pane“ řekl Henke

„V pořádku, díky“ odpověděl Nitsch a hned pokračoval „ Jděte ještě na jedno místo, nachází se mimo areál,  musíte jít ven“

„A kam mám přesně jít, pane?“ zeptal se Henke

„Jděte k N 50° 48.ABC E014° 21.DEF a podívejte se tam po něčem neobvyklém“ odvětil Nitsch


Důležité Informace!

- Jedná se o alternativní historii, autor nepropaguje a nepodporuje tímto žádná hnutí směřující k potlačení práv a osob. Je to čistá fikce. - Mějte na paměti, kde se pohybujete, NIKDY nechoďte sami a děti raději nechte doma. Vhodný oblečení a pevná obuv je tady samozřejmostí. Baterka a helma jsou doporučenívhodné. Celou dobu koukejte pod nohy i nahoru, jsou tam díry i zbytky železných konstrukcí visící ze stropu.
- Časově to vychází na zhruba hodinu. Terén 4 je z důvodu naprosté tmy panující uvnitř, nikoliv nutnosti se někam plazit nebo šplhat.
- Není vhodné pro lidi trpící klaustrofobií a strachem z tmy. Vše je na vlastní riziko, nepřebírám žádnou zodpovědnost


V 1.0 - 15. 10 .2018 - uvodní release

V 1.1 - 3. 11 .2018 - uprava textu (D,E)

V 1.2 - 21. 4 .2019 - vymena krabicky, finalka muze nyni pojmout Vase travelbugy

Jahr 1975, Mitte März, NVA Anlage Sassnitz Dwasieden in der Ostsee.

Schon seit einem Jahr ist neue Militäranlage auf der Insel Rügen in Betrieb. Situation ist soweit in Ordnung, außer ein Ereignis. Regelmäßige Übungen in der Ostsee kann man nicht ohne Kraftstoffzufuhr realisieren. Dieser Kraftstoff wird in Dwasieden eingelagert.

Sasha Henke, zurzeit dienstlich beschäftigt in NVA Anlage Sassnitz Dwasieden , hat eine Einladung zum Gespräch von Major Engel bekommen.

„Setzen Sie sich“ forderte er ihn sofort auf

Henke hat sich auf den Stuhl gesessen und hat angefangen, wie auch immer, das Büro von Major Engel anzusehen. Es war ziemlich leer, außer einen großen Schrank und eine Europakarte.

„Wir haben hier Befehl aus den höchsten Stellen der Reich‘ hat Engel angefangen

„Worum gehts“ fragte Henke

„Reich braucht Ihre Hilfe“ antwortete Engel und sprach weiter „In dem Nordtschechien haben unsere besten Mitarbeiter eine Fabrik für die Herstellung von Hubschraubern Fa 223 gebaut. Es ist schon eine lange Weile her, aber Sie erinnern bestimmt noch auf die Festweile, als die Hubschrauber London angegriffen haben“ erzählte Engel

Henke winkte mit dem Kopf zu. Damals im Jahr 1948 war die riesige Feier. London war komplett kaputt von den V2 Raketen und diese Hubschrauber haben alles eigentlich fertiggemacht. Regime hat damals die Aufmerksamkeit, dass die Hubschrauber in Rabstejn hergestellt worden sind, gemacht hat. Die Fabrik hat Name bekommen – Werk A.

„Protektorat Böhmen und Mähren hat entschieden in naheliegenden Felsen einen unterirdischen Kraftstoffslager aufzubauen. Die Lieferung von Kraftstoff erfolgt durch Eisenbahnwaggons und wird in die Behälter 2 km von dem Bahnhof umgefüllt. Danach wird Kraftstoff für die Panzer genutzt. Die Panzer überwachen zurzeit unsere östliche Grenze, aber die Logistik mit dem Transport von Kraftstoff ist sehr teuer“ erklärte weiter Engel.

„Und was ist meine Aufgabe in der Mission?“ fragte Henke

„Wie Sie schon wissen, letzte Woche hatte ich ein Meeting in Berlin mit anderen Kommandanten, welche die gleiche Rolle wie wir hier in Sassnitz haben – Kraftstofflager betreiben. Es wurde vereinbart, dass es insgesamt 5 Vertreter aus jeder Anlage geschickt wird, bei der Inbetriebnahme zu helfen. Diese Anlage hat auch Name – Werk H. Sie werden unsere Anlage vertreten“ erzählte Engel

Er hat zu Henke den Befehl gereicht. Gedankenversunken hat Henke den ganzen Befehl gelesen. Aber nicht lange, Engel ist in seinen Gedanken eingestiegen.

„Ich denke, Sie sollen sich einpacken und auf die Abreise vorbereiten. Wir haben für Sie Platz im Zug reserviert. Zug verlässt Sassnitz in drei Stunden“ sagte Henke

Sasha Henke hat nach 10 Stunden Zugreisen Bahnhof Vesele pod Rabstejnem erreicht. Da hat schon ein Shuttle mit dem Chauffeur gewartet. Auto hat ihn direkt zu dem Werk H gebraucht. Die Sonne ist gerade ausgekommen und ich soll jetzt irgendwo in den Felsen kriechen, hat zu sich Henke gesagt. Vor der Anlage stand schon Major Nitsch, Henke salutierte, Nitsch antwortete gleich.

„Ich verstehe, Sie sind nach der Reise müde, aber wir haben hier für Sie 6 Punkte, die sie checken müssen“ startete sofort Nitsche.

Hier sind die Situationbeschreibung und eine Karte. Die mussten wir mit der Hand malen, wir können die Zeichnungen von der Anlage immer noch nicht finden“ und hat ihn die Mappe mit den Unterlagen gegeben.

In der Mappe war eine einfache Karte und auf der Karte standen 6 Stellen. Dazu noch eine schriftliche Zusammenfassung. Henke hat alle 6 Punkte angeguckt.

A. Als der erste Schritt war die Kontrolle von Pneu-Antrieb auf dem Tank Nr. 1.Immer mehr und mehr Leute haben gemeldet, dass es wärmer wird. Hat sich denn auf den Weg begeben. Der Kabel wurde in der Klemmleiste sehr schlampig angeschlossen. Bei der Kontrolle hat er sich bemerkt, dass der Spannunganschluss auf 220V (1), auf 12V (0) oder auf 230V (2) war?

B. Als er mit dem Tank Nr. 1 fertig war, ging er weiter Richtung Tank Nr. 4. Unterwegs ist er vorbei Tank Nr. 2 und Nr. 3 vorbeigelaufen. Er wurde sehr überrascht, wie groß sind die Dinge hier. Wie haben sie das hingekriegt? Er hat Tank Nr. 4 erreicht. Hier kamen die Beschwerden auf funktionslosen Schalter auf der Wand. Es war hier oft dunkel. Als er kam, war Wand mit gewissen Aufschriften bemalt. Es waren die Namen von den Arbeitern, die sich auf dem Aufbau teilgenommen haben und gestorben sind. Rechts oben hat seine Aufmerksamkeit eine Aufschrift angelockt. Es stand da „Sir Wolfen“. Was soll das? Es ist doch erst in 42 Jahren. Verständnislos hat er Kopf durchgedreht. Schalter war defekt. Henke hat Notiz aufgenommen, hier muss es getauscht werden. Er war schon fast weg, als er sich umgedreht hat um checken was das war für ein Datum bei dem Namen Sir Wolfen. 4.11.2017 (0), 4.12.2017 (1) oder 4.10.2017 (2)?

C. Die nächsten Schritte fuhren zum Frischeluftleitung gleich hinter dem Eingangsraum bei dem Ausgang 2. Auf der Leitung mussten die Schadstoffsfiltern kontrolliert werden. Man vergisst drauf ständig, aber diese Kleinigkeit konnte um Sorgen kümmern. Musste Henke ein Rohr (2), zwei (7) oder drei (0) kontrollieren?

D. Zwischen Tank 5 und 6 befand sich Übergangsschacht. Henkes Aufgabe hier war die Leiter runterklettern und die Kabelleitung auf der Wand anzugucken. Von Ort hat er festgestellt, dass ein Kabel lose war und nicht fix an die Leiste festgemacht. War dieses Kabel bezeichnet als 8 (6) oder 7 (7) oder E (8). Die Bezeichnung wurde auf der Leiste zu sehen.

E. Das nächste war die Kontrolle der Beleuchtung bei der Absaugspumpe hinter dem Tank Nr. 10. Sehr oft drang das Wasser hier durch und deswegen musste abgepumpt werden. Er sollte die Beleuchtung kontrollieren, es blinkte oft. An die Stelle angekommen, hat er festgestellt, dass der Fehler an dem Lichtkörper liegt und nicht auf dem Stromkabel. Auch hier hat er Notiz gemacht, damit er die Ersatzteile abfassen konnte. Wieviel Glühbirnen beleuchteten die Pumpe? Eine (0) oder zwei Glühbirnen (7) oder drei (6)?

F. Letzte Aufgabe war Kontrolle von undichter Leitung. Diese Leitung befand sich direkt unter der Frischesluftleitung. Die Stelle war ganz weit weg, Henke musste viel spazieren. Dieser Teil von dem Tunnel war noch nicht richtig verfestigt, nur die Kabelleitung hochgfestgemacht. Hm, doof, auch sehr feucht ist das hier, sagte zu sich Henke. Letztendlich hat er die Location erreicht. Hier kamen die Berichte, dass man hier Diesel riecht, Rohranschluss ist hier undicht. War das nur ein Rohr (9), zwei Rohren (8) oder drei Rohren (2)? Oh ja, hier muss man die Dichtung wechseln, aber das muss ich auch erst abfassen.

Mit dem Ergebnis meldete sich Henke bei Nitsche.

„Ich habe ein paar Mängel festgestellt, Sir,“ sagte Henke

„In Ordnung“ antwortete Nitsch und setzte sofort fort. „Wir haben hier noch eine Location, befindet sich draußen, auf der frischen Luft“

„Und wo soll ich hin?“ fragte Henke

„Gehen Sie zu N 50° 48.ABC E014° 21.DEF und suchen Sie nach etwas Ungewöhnlichem.


Hinweise!

- Es handelt sich um alternative Geschichte, ich als Autor propagiere und unterstütze nicht Gruppen, die die menschliche Rechte unterdrücken. Es ist reine Fiktion.
- Bei Suchen empfehle ich die Fantasie zu benutzen. Ihr könnt dann einfacher vorstellen, wie die ganze Anlage voll ausgerüstet ist und die Antworten zu finden. Denkt dran, wo ihr befindet, NIEMALS besucht die Anlage alleine und Kinder sollen zu Hause bleiben. Geeignete Lost Places Ausrüstung ist zum Empfehlen (Schuhe, Klamotten, Lampe, Helme). Guckt immer unter die Füße und auch über den Kopf, es gibt da Löcher und Reste von Kabelhaltern in der Augenhöhe.
- T4 ist aufgrund Dunkelheit, ihr musst nirgendwo kriechen oder gefährlich klettern.
- Für Leute mit Klaustrophobie ist das absolut NO-GO. Ihr tut alles auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Verantwortung für euer Handeln.


Update 21.4.2019 Finaldose kann jetzt eure Travelbugs unterbringen

Sascha Henkes weitere Abenteuer:
Routinekontrolle - Terminal
Routinekontrolle
Routinekontrolle Aftermath

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.